Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
вртиме - гимназискине
вртиме
завртиме
навртиме
одвртиме
превртиме
извртиме
свртиме
овластиме
повластиме
запрепастиме
известиме
свестиме
онесвестиме
освестиме
преместиме
изместиме
надоместиме
поместиме
сместиме
обесчестиме
користиме
искористиме
чистиме
пречистиме
прочистиме
расчистиме
исчистиме
гостиме
нагостиме
простиме
зацврстиме
прицврстиме
крстиме
вкрстиме
прекрстиме
лутиме
налутиме
разлутиме
поништиме
уништиме
соопштиме
пуштиме
запуштиме
напуштиме
препуштиме
опуштиме
допуштиме
попуштиме
пропуштиме
спуштиме
распуштиме
испуштиме
отпуштиме
ќиме
преноќиме
зуиме
зазуиме
прозуиме
струиме
проструиме
циме
чиме
квачиме
качиме
закачиме
прикачиме
покачиме
искачиме
откачиме
лачиме
излачиме
мачиме
намачиме
измачиме
помачиме
изедначиме
значиме
означиме
преиначиме
изопачиме
врачиме
зрачиме
озрачиме
пешачиме
ечиме
лечиме
оддалечиме
залечиме
излечиме
клечиме
гмечиме
згмечиме
противречиме
одречиме
пречиме
препречиме
попречиме
спречиме
пелтечиме
пропелтечиме
личиме
заличиме
преувеличиме
паничиме
разграничиме
ограничиме
бричиме
избричиме
молчиме
замолчиме
премолчиме
толчиме
столчиме
истенчиме
сведочиме
посведочиме
предочиме
кочиме
закочиме
поплочиме
воочиме
соочиме
насочиме
посочиме
точиме
наточиме
преточиме
отточиме
зграпчиме
дупчиме
продупчиме
испупчиме
рчиме
арчиме
изарчиме
поарчиме
распарчиме
учиме
научиме
бучиме
обучиме
подучиме
изучиме
одлучиме
заклучиме
вклучиме
приклучиме
склучиме
исклучиме
случиме
поучиме
проучиме
шиме
ашиме
плашиме
заплашиме
преплашиме
исплашиме
промашиме
прашиме
запрашиме
застрашиме
хашиме
решиме
грешиме
згрешиме
погрешиме
разрешиме
тешиме
утешиме
лишиме
влошиме
трошиме
дотрошиме
потрошиме
опустошиме
вршиме
завршиме
извршиме
довршиме
усовршиме
свршиме
кршиме
прекршиме
докршиме
скршиме
искршиме
бушиме
избушиме
гушиме
загушиме
задушиме
заглушиме
пушиме
запушиме
допушиме
пропушиме
испушиме
рушиме
нарушиме
разрушиме
срушиме
исушиме
рајме
шејме
дикме
серкме
рукме
малме
палме
рикелме
илме
гилме
бољме
мме
доме
јоме
коме
моме
реноме
споме
роме
соме
томе
хоме
цоме
врме
прегрме
прогрме
срме
сурме
сме
пасме
исме
отме
преотме
сертме
науме
ѓуме
мазуме
куме
луме
руме
круме
чешме
не
ане
бане
требане
ване
џоване
гане
дане
фидане
глоѓане
жане
зане
сузане
јане
јеловјане
жеровјане
силјане
бојане
лојане
појане
кане
лане
гнилане
гњилане
чајлане
грлане
жегљане
мане
ќемане
нане
натенане
бањане
камењане
пане
пожаране
бране
чегране
беране
кране
горане
моране
стране
фране
хране
сане
тане
стане
застане
подзастане
настане
престане
попрестане
пристане
остане
заостане
подзаостане
востане
преостане
изостане
постане
состане
опстане
потстане
калиштане
ќане
фане
хане
цане
речане
синичане
нагоричане
сунчане
слупчане
турчане
лучане
шане
доброшане
бабне
набабне
длабне
ослабне
грабне
дебне
залебне
гребне
гибне
шлибне
шибне
набобне
зобне
брбне
штрбне
кубне
скубне
вне
авне
јавне
најавне
лавне
мавне
замавне
намавне
одмавне
премавне
размавне
измавне
павне
шавне
проѕевне
насмевне
поднасмевне
потсмевне
усмевне
ревне
вивне
оддивне
здивне
издивне
воздивне
живне
кивне
ливне
целивне
пливне
спливне
распливне
пивне
кривне
накривне
тивне
притивне
стивне
постивне
колвне
ковне
намовне
гровне
провне
првне
бувне
збувне
избувне
дувне
поддувне
заглувне
оглувне
превагне
загне
јагне
магне
забегне
одбегне
поодбегне
подбегне
пребегне
избегне
прибегне
побегне
жегне
дожегне
легне
налегне
облегне
подлегне
прилегне
полегне
слегне
улегне
пренебрегне
прегне
напрегне
пренапрегне
впрегне
спрегне
распрегне
испрегне
отпрегне
сегне
засегне
пресегне
досегне
посегне
тегне
затегне
натегне
претегне
притегне
дотегне
потегне
протегне
оптегне
пооптегне
стегне
растегне
порастегне
престегне
истегне
поистегне
пристегне
попристегне
постегне
потстегне
игне
дигне
надигне
понадигне
издигне
поиздигне
воздигне
придигне
подигне
мигне
намигне
ждригне
досигне
стигне
настигне
престигне
пристигне
достигне
недостигне
постигне
огне
догне
одмогне
превозмогне
помогне
спомогне
потпомогне
смогне
ргне
подвргне
гргне
тргне
претргне
отргне
потргне
растргне
истргне
оттргне
поттргне
гугне
жугне
шмугне
стругне
назадне
поладне
пладне
напладне
предпладне
попладне
претпладне
падне
западне
нападне
	
совпадне
припадне
опадне
допадне
попадне
пропадне
спадне
распадне
испадне
поспадне
отпадне
потпадне
упадне
поткрадне
едне
ведне
наведне
поднаведне
сведне
побледне
погледне
напредне
понапредне
седне
наседне
приседне
поседне
испоседне
опседне
отседне
збидне
бодне
збодне
родне
отврдне
стврдне
мрдне
подмрдне
помрдне
издудне
ене
вене
завене
двене
подвене
овене
поцрвене
свене
гене
дене
задене
надене
вдене
оддене
здене
жене
нозене
кене
лене
милене
мене
напомене
опомене
спомене
наспомене
нене
трњене
пене
рене
едрене
ирене
крене
накрене
поднакрене
покрене
раскрене
поткрене
трене
сене
терсене
ајтене
фене
цене
рацене
наблажне
жежне
натежне
понатежне
претежне
отежне
дотежне
стежне
жижне
газне
згазне
подзгазне
лазне
чезне
исчезне
ѕвизне
лизне
слизне
потслизне
гризне
подгризне
призне
рзне
брзне
дрзне
мрзне
замрзне
подзамрзне
иззамрзне
одмрзне
подмрзне
премрзне
размрзне
поразмрзне
измрзне
смрзне
ине
лежаине
судијаине
неделаине
снаине
извештаине
случаине
шаине
бабине
жабине
забине
кабине
слабине
најслабине
послабине
сабине
градбине
надградбине
изградбине
доградбине
изведбине
одредбине
споредбине
средбине
уредбине
спогодбине
потребине
употребине
продажбине
распродажбине
вежбине
изложбине
службине
тужбине
вообразбине
визбине
рибине
состојбине
жалбине
делбине
желбине
бомбине
комбине
ромбине
собине
грбине
бербине
вербине
борбине
загубине
грубине
најгрубине
погрубине
лабавине
најлабавине
полабавине
грбавине
убавине
најубавине
поубавине
крвавине
најкрвавине
покрвавине
лигавине
најлигавине
полигавине
шугавине
кафеавине
државине
скржавине
најскржавине
поскржавине
изјавине
пријавине
појавине
шупликавине
олкавине
колкавине
неколкавине
толкавине
блескавине
пискавине
најпискавине
попискавине
главине
тврдоглавине
ќелавине
најќелавине
поќелавине
жилавине
најжилавине
пожилавине
килавине
славине
сиромавине
најсиромавине
посиромавине
тромавине
рапавине
најрапавине
порапавине
глупавине
најглупавине
поглупавине
бравине
кадравине
најкадравине
покадравине
здравине
нездравине
најздравине
поздравине
кравине
ќоравине
правине
најправине
поправине
исправине
управине
самоуправине
стравине
тавине
поставине
составине
претставине
сомничавине
браевине
чаевине
кнежевине
ножевине
левине
кралевине
боевине
слоевине
ноевине
гноевине
споевине
роевине
броевине
кроевине
соевине
царевине
вревине
оревине
носевине
срцевине
бричевине
сончевине
посончевине
грчевине
клучевине
пучевине
беџевине
кошевине
брошевине
тушевине
дружељубивине
гостољубивине
погостољубивине
дивине
најдивине
подивине
живине
најживине
поживине
експлозивине
запаливине
употребливине
поупотребливине
црвливине
непобедливине
штедливине
најштедливине
поштедливине
дождливине
најдождливине
подождливине
видливине
предвидливине
непредвидливине
попредвидливине
невидливине
највидливине
повидливине
одливине
снаодливине
најснаодливине
поснаодливине
смрдливине
најсмрдливине
посмрдливине
возбудливине
највозбудливине
повозбудливине
деливине
неделивине
неподеливине
горделивине
најгорделивине
мрзеливине
помрзеливине
трпеливине
нетрпеливине
најтрпеливине
потрпеливине
срамежливине
посрамежливине
дарежливине
најдарежливине
расположливине
издржливине
најиздржливине
поиздржливине
претпазливине
попретпазливине
раздразливине
мрзливине
најмрзливине
помрзливине
ранливине
неранливине
отстранливине
хранливине
најхранливине
похранливине
променливине
непроменливине
пенливине
најпенливине
попенливине
сонливине
лапливине
лепливине
најлепливине
полепливине
топливине
стрпливине
нестрпливине
пострпливине
шупливине
сварливине
несварливине
доверливине
недоверливине
најдоверливине
разбирливине
неразбирливине
најразбирливине
поразбирливине
допирливине
недопирливине
зборливине
најзборливине
позборливине
дрдорливине
мочурливине
замисливине
незамисливине
преносливине
непреносливине
исплатливине
неисплатливине
најисплатливине
поисплатливине
прифатливине
неприфатливине
најприфатливине
поприфатливине
сфатливине
несфатливине
впечатливине
невпечатливине
највпечатливине
повпечатливине
осетливине
досетливине
неосетливине
најосетливине
поосетливине
читливине
нечитливине
најчитливине
почитливине
работливине
допустливине
недопустливине
воочливине
повоочливине
горчливине
најгорчливине
погорчливине
плашливине
поплашливине
непогрешливине
кршливине
некршливине
нивине
казнивине
неказнивине
неспоивине
кривине
најкривине
покривине
сивине
масивине
пасивине
иницијативине
алтернативине
адитивине
акредитивине
активине
објективине
детективине
милостивине
учтивине
неучтивине
најучтивине
поучтивине
архивине
излечивине
неизлечивине
исклучивине
ваквине
каквине
некаквине
секаквине
никаквине
еднаквине
нееднаквине
инаквине
поинаквине
онаквине
таквине
човеквине
црквине
буквине
болвине
дабовине
рабовине
штабовине
лебовине
жлебовине
џебовине
робовине
гробовине
дробовине
грбовине
кубовине
клубовине
лавовине
правовине
ставовине
мевовине
гневовине
спевовине
гревовине
шевовине
здивовине
лововине
мововине
рововине
врвовине
шлаговине
праговине
траговине
беговине
неговине
снеговине
бреговине
теговине
жиговине
миговине
долговине
ранговине
боговине
влоговине
слоговине
роговине
круговине
јадовине
    
падовине
градовине
садовине
чадовине
ледовине
редовине
дождовине
гроздовине
видовине
ѕидовине
ридовине
шундовине
одовине
бодовине
водовине
сводовине
кодовине
плодовине
родовине
бродовине
блудовине
трудовине
судовине
студовине
ежовине
јазовине
млазовине
мразовине
везовине
влезовине
кнезовине
резовине
возовине
лозовине
розовине
крајовине
кејовине
лаковине
знаковине
раковине
браковине
бековине
вековине
лековине
тековине
чековине
биковине
виковине
ликовине
пликовине
должниковине
триковине
јаболковине
колковине
полковине
банковине
шанковине
боковине
скоковине
блоковине
роковине
сроковине
соковине
токовине
шоковине
парковине
дисковине
татковине
буковине
звуковине
баловине
портокаловине
шаловине
деловине
тиловине
стиловине
боловине
воловине
доловине
коловине
половине
столовине
холовине
воздухопловине
благословине
условине
срамовине
храмовине
џамовине
гемовине
шлемовине
тремовине
џемовине
лимовине
тимовине
филмовине
домовине
громовине
сомовине
томовине
умовине
кумовине
друмовине
шумовине
новине
плановине
брановине
крановине
становине
обновине
огновине
деновине
пленовине
членовине
дреновине
теновине
феновине
клиновине
маслиновине
чиновине
џиновине
најновине
боновине
ѓоновине
слоновине
поновине
троновине
соновине
тоновине
основине
клуновине
чуновине
траповине
стаповине
чеповине
киповине
клиповине
гриповине
типовине
џиповине
сноповине
поповине
топовине
срповине
куповине
труповине
ќуповине
даровине
жаровине
паровине
фаровине
ѕверовине
збировине
вировине
мировине
пировине
сировине
најсировине
посировине
хировине
чировине
боровине
зборовине
дворовине
споровине
хоровине
ветровине
отровине
журовине
суровине
најсуровине
посуровине
асовине
басовине
гасовине
гласовине
класовине
спасовине
тасовине
часовине
висовине
рисовине
боксовине
кокосовине
лосовине
сосовине
гипсовине
курсовине
вкусовине
плусовине
атовине
катовине
вратовине
световине
цветовине
зетовине
летовине
виолетовине
сетовине
битовине
китовине
митовине
штитовине
хитовине
актовине
пактовине
тактовине
култовине
пултовине
винтовине
бунтовине
готовине
кртовине
спортовине
гестовине
брестовине
тестовине
листовине
лостовине
мостовине
тостовине
крстовине
утовине
бутовине
цутовине
шутовине
лифтовине
гафовине
шкафовине
шрафовине
сефовине
ќефовине
шефовине
голфовине
шаховине
стиховине
духовине
плацовине
вицовине
танцовине
принцовине
мечовине
бичовине
лешовине
ќошовине
нервине
првине
најпрвине
попрвине
црвине
жртвине
мртвине
глувине
најглувине
поглувине
мувине
сувине
најсувине
посувине
гине
агине
загине
иззагине
лагине
благине
најблагине
поблагине
влагине
драгине
најдрагине
подрагине
потрагине
истрагине
тагине
шегине
лажгине
згине
изгине
лигине
книгине
веригине
долгине
најдолгине
подолгине
улогине
дрогине
тогине
услугине
другине
задругине
пругине
дине
илјадине
декадине
блокадине
владине
младине
најмладине
омладине
помладине
номадине
нападине
отпадине
упадине
брадине
заградине
наградине
зградине
досадине
бедине
победине
воведине
бледине
најбледине
побледине
огледине
погледине
кусогледине
угледине
велосипедине
одредине
дрворедине
уредине
обидине
привидине
инвалидине
хибридине
оксидине
диоксидине
бандине
дивидендине
фондине
бундине
наодине
слободине
убодине
водине
заводине
одводине
изводине
војводине
доводине
водоводине
поводине
гасоводине
године
периодине
господине
народине
природине
доходине
исходине
стандардине
милијардине
тврдине
најтврдине
потврдине
грдине
најгрдине
погрдине
гордине
најгордине
погордине
апсурдине
удине
возбудине
лудине
најлудине
полудине
рудине
осудине
ѓине
веѓине
меѓине
туѓине
надеине
идеине
музеине
леине
алеине
алинеине
реине
евреине
гореине
најгореине
погореине
вечеине
багажине
амбалажине
плажине
мажине
екипажине
гаражине
тиражине
арбитражине
свежине
најсвежине
посвежине
бодежине

гнилежине
врнежине
мрежине
тежине
грижине
кожине
ложине
маржине
ружине
зине
базине
доказине
оазине
заразине
омразине
поразине
фазине
подзине
залезине
белезине
излезине
кинезине
тезине
стратезине
потезине
принцезине
визине
девизине
дијализине
анализине
низине
кризине
акцизине
најзине
нервозине
демагозине
дозине
козине
лозине
залозине
предлозине
геолозине
идеолозине
теолозине
археолозине
биолозине
кардиолозине
аудиолозине
социолозине
еколозине
гинеколозине
хронолозине
технолозине
невролозине
астролозине
морфолозине
психолозине
позине
розине
брзине
најбрзине
побрзине
берзине
хирурзине
сојузине
делокрузине
луксузине
французине
ревиине
стратегиине
религиине
демагогиине
идеологиине
археологиине
биологиине
кардиологиине
социологиине
хронологиине
технологиине
астрологиине
психологиине
енергиине
хирургиине
пешадиине
производиине
гимназиине
телевизиине
димензиине
пензиине
ерозиине
инверзиине
дисперзиине
екскурзиине
скиине
нишлиине
џамиине
академиине
епидемиине
змиине
економиине
автономиине
    
армиине
дополнениине
линиине
колониине
депониине
симфониине
униине
терапиине
утопиине
трпезариине
малариине
канцелариине
галериине
парфимериине
сериине
батериине
бактериине
артериине
мистериине
перифериине
теориине
лабораториине
териториине
историине
предисториине
индустриине
депресиине
професиине
мисиине
емисиине
комисиине
галаксиине
финансиине
дискусиине
демократиине
партиине
амнестиине
библиографиине
анархиине
хиерархиине
делегациине
деградациине
реализациине
национализациине
денационализациине
организациине
приватизациине
амортизациине
експропријациине
асоцијациине
индикациине
импликациине
квалификациине
верификациине
идентификациине
дислокациине
едукациине
инсталациине
инсолациине
акумулациине
гранулациине
афирмациине
деформациине
иформациине
информациине
нациине
деконтаминациине
дискриминациине
дестинациине
халуцинациине
донациине
докуметнациине
декларациине
интеграциине
декорациине
администрациине
експлоатациине
акредитациине
репрезентациине
имплементациине
аргументациине
аконтациине
дотациине
манифестациине
ситуациине
амбициине
традициине
екстрадициине
позициине
опозициине
коалициине
инвестициине
бенефициине
акциине
реакциине
инспекциине
дирекциине
интерпункциине
функциине
реконструкциине
гаранциине
интервенциине
агенциине
евиденциине
конференциине
конкуренциине
интенциине
емоциине
дистрибуциине
институциине
џепчиине
занаетчиине
аџиине
шиине
сообраќајине
случајине
мравјине
земјине
развојине
волчјине
кине
закине
јакине
најјакине
појакине
млакине
макине
накине
изнакине
дознакине
испонакине
ракине
испоракине
сакине
скандинавкине
исправкине
оставкине
претпоставкине
венчавкине
кревкине
најкревкине
покревкине
добивкине
тивкине
најтивкине
потивкине
херцеговкине
кумановкине
мавровкине
беровкине
косовкине
тетовкине
подготовкине
мекине
најмекине
помекине
рекине
изрекине
прекине
испрекине
библиотекине
дискотекине
музикине
републикине
разликине
сеизмикине
техникине
агротехникине
фабрикине
граматикине
етикине
атлетикине
козметикине
аритметикине
генетикине
синтетикине
политикине
практикине
тактикине
антикине
еротикине
оптикине
статистикине
малајкине
мајкине
китајкине
гвинејкине
брунејкине
европејкине
хебрејкине
еврејкине
корејкине
либијкине
замбијкине
колумбијкине
боливијкине
белгијкине
индијкине
саудијкине
азијкине
малезијкине
индонезијкине
сомалијкине
австралијкине
нишлијкине
кенијкине
либеријкине
нигеријкине
сиријкине
австријкине
алкине
сенегалкине
дигалкине
португалкине
правосмукалкине
непалкине
интелектуалкине
елкине
израелкине
белкине
пријателкине
непријателкине
исполнителкине
венецуелкине
билкине
бразилкине
болкине
анголкине
монголкине
панамкине
виетнамкине
рамкине
бахамкине
академкине
банкине
либанкине
албанкине
кубанкине
јаванкине
тајванкине
боцванкине
ганкине
данкине
јорданкине
суданкине
канаѓанкине
граѓанкине
белграѓанкине
швеѓанкине
охриѓанкине
тајланѓанкине
холанѓанкине
исланѓанкине
чилеанкине
индонежанкине
малтежанкине
парижанкине
стружанкине
московјанкине
индијанкине
италијанкине
римјанкине
штипјанкине
скопјанкине
американкине
порториканкине
африканкине
мексиканкине
балканкине
мароканкине
муслиманкине
романкине
германкине
бурманкине
врањанкине
атињанкине
конгоанкине
тогоанкине
шпанкине
гранкине
игранкине
иранкине
дојранкине
кипранкине
странкине
босанкине
тибетанкине
британкине
мавританкине
пакистанкине
авганистанкине
бутанкине
тахиќанкине
египќанкине
папуанкине
перуанкине
ирачанкине
кичевчанкине
делчевчанкине
крушевчанкине
валандовчанкине
беровчанкине
кратовчанкине
англичанкине
гевгеличанкине
струмичанкине
виничанкине
битолчанкине
паланчанкине
кочанчанкине
ресенчанкине
прилепчанкине
загрепчанкине
дебарчанкине
кавадарчанкине
њујорчанкине
велешанкине
радовишанкине
велшанкине
словенкине
манекенкине
членкине
јеменкине
именкине
тенкине
најтенкине
потенкине
инкине
украинкине
србинкине
единкине

бахреинкине
кинезинкине
французинкине
гркинкине
даблинкине
берлинкине
филипинкине
русинкине
аргентинкине
неготинкине
палестинкине
финкине
височинкине
турчинкине
габонкине
македонкине
лондонкине
јапонкине
камерункине
длабокине
најдлабокине
подлабокине
докине
широкине
најширокине
поширокине
прокине
високине
највисокине
повисокине
стокине
фокине
арапкине
постапкине
ждрепкине
рибаркине
гостиваркине
архиваркине
варваркине
унгаркине
бугаркине
другаркине
лекаркине
библиотекаркине
сликаркине
маркине
планинаркине
свињаркине
поштаркине
швајцаркине
месечаркине
носталгичаркине
логичаркине
јазичаркине
физичаркине
музичаркине
комичаркине
граничаркине
хроничаркине
електричаркине
класичаркине
граматичаркине
математичаркине
козметичаркине
генетичаркине
политичаркине
практичаркине
романтичаркине
оптичаркине
пластичаркине
статистичаркине
коњушаркине
гркине
заверкине
нигеркине
фризеркине
меркине
пензионеркине
реакционеркине
партнеркине
танчеркине
иркине
заиркине
збиркине
сибиркине
алжиркине
запиркине
црногоркине
андоркине
спонзоркине
реформаторкине
експериментаторкине
тркине
сингапуркине
фуркине
скине
даскине
раскине
клубскине
малавскине
скандинавскине
варшавскине
сараевскине
женевскине
кичевскине
делчевскине
пехчевскине
крушевскине
боливскине
пивскине
детективскине
архивскине
херцеговскине
трговскине
валандовскине
родовскине
блоковскине
московскине
татковскине
воловскине
кумановскине
џиновскине
слоновскине
мавровскине
беровскине
косовскине
тетовскине
грофовскине
номадскине
канадскине
градскине
приградскине
белградскине
новосадскине
чадскине
шведскине
велосипедскине
инвалидскине
мадридскине
охридскине
угандскине
новозеландскине
тајландскине
холандскине
исландскине
руандскине
бурундскине
војводскине
господскине
бродскине
бермудскине
судскине
вонсудскине
небескине
кинескине
терескине
искине
либискине
замбискине
колумбискине
ревискине
стратегискине
религискине
белгискине
пешадискине
индискине
саудискине
азискине
гимназискине
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu