Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
захарије - исфрлале
захарије
џарије
ембрије
неврије
адрије
кадрије
надрије
бедрије
берије
серије
ферије
шерије
азрије
лирије
мирије
хирије
ајрије
борије
басрије
димитрије
урије
гурије
дурије
букурије
нурије
асије
атанасије
анастасије
хасије
алексије
милосије
атије
фатије
мелетије
метије
фетије
откритије
афије
мафије
нафије
рафије
сафије
рефије
сефије
шефије
махије
бехије
михије
амфилохије
чије
хаџије
држалје
зелје
монпелје
ателје
фотоателје
целје
илје
билје
милје
шпилје
тилје
колје
подмолје
постолје
подземје
приземје
средоземје
багремје
безумје
слабоумје
слободоумје
воје
славоје
радивоје
миливоје
боивоје
добривоје
боривоје
хрвоје
гоје
благоје
драгоје
богоје
радоје
видоје
добривиоје
које
милоје
моје
ноје
станоје
лепоје
роје
спасоје
златоје
стоје
шипје
копје
скопје
снопје
струпје
повардарје
жарје
суеверје
безверје
празноверје
перје
терје
стерје
предвечерје
повечерје
примирје
борје
предизборје
дворје
предворје
загорје
предгорје
позорје
приморје
крајморје
средоземноморје
поморје
турје
гласје
разногласје
полногласје
класје
пласје
расје
бресје
лисје
глисје
осје
усје
матје
поатје
пратје
столетје
готје
лотје
сладострастје
рамбује
подрачје
наречје
противречје
поречје
тримесечје
тромесечје
одличје
созвучје
орашје
вешје
затишје
овошје
крушје
ботушје
ке
новаке
заке
николаке
маке
наке
страке
таке
ристаке
костаке
буаке
веке
повеке
деке
ханеке
теке
ике
вике
жике
лике
мелике
мике
нике
коминике
лунике
пике
рике
енрике
тике
рефике
мајке
хајке
шалке
ауфшалке
учителке
рилке
станке
ханке
хенке
линке
донке
караоке
ѓоке
ноке
роке
проке
соке
шоке
другарке
марке
прке
боске
уке
буке
вуке
дуке
назуке
луке
муке
косуке
комунистичке
ле
але
маале
бале
грабале
загребале
изгребале
погребале
требале
вежбале
извежбале
пробале
испробале
вале
давале
задавале
наддавале
оддавале
предавале
претседавале
раздавале
издавале
создавале
придавале
додавале
подавале
продавале
препродавале
распродавале
обожавале
јавале
дојавале
мавале
занимавале
внимавале
признавале
дознавале
познавале
запознавале
препознавале
распознавале
сознавале
заборавале
преправале
поправале
расправале
исправале
ставале
оставале
доставале
среќавале
сеќавале
венчавале
решавале
завевале
одвевале
развевале
провевале
задевале
надевале
проѕевале
налевале
прелевале
разлевале
излевале
долевале
полевале
пролевале
слевале
сомневале
посомневале
доспевале
успевале
неуспевале
загревале
подгревале
прегревале
изгревале
огревале
кревале
поткревале
гоштевале
ноќевале
преноќевале
одзвале
одѕвале
забивале
набивале
одбивале
подбивале
збивале
разбивале
избивале
обивале
добивале
здобивале
придобивале
побивале
пробивале
убивале
завивале
навивале
надвивале
одвивале
развивале
уживале
кивале
пливале
запливале
препливале
допливале
отпливале
замивале
измивале
изгнивале
впивале
препивале
опивале
допивале
пропивале
испивале
отпивале
зовривале
подривале
прекривале
прикривале
покривале
сокривале
откривале
разоткривале
уривале
пасквале
ковале
заковале
приковале
оковале
исковале
отковале
потковале
засновале
основале
изабувале
ослабувале
зграбувале
ограбувале
загребувале
изгребувале
употребувале
злоупотребувале
заробувале
надробувале
здробувале
раздробувале
издробувале
пробувале
опробувале
испробувале
онеспособувале
загубувале
изгубувале
погубувале
заљубувале
вљубувале
затрубувале
раструбувале
забавувале
олабавувале
набавувале
обавувале
задавувале
јавувале
најавувале
објавувале
одјавувале
изјавувале
пријавувале
појавувале
заглавувале
преплавувале
поплавувале
прославувале
оздравувале
поздравувале
преправувале
поправувале
справувале
исправувале
управувале
стравувале
спротивставувале
доставувале
изоставувале
поедноставувале
поставувале
запоставувале
воспоставувале
претпоставувале
составувале
претставувале
воодушевувале
заживувале
преживувале
изживувале
оживувале
доживувале
соживувале
искривувале
заковувале
приковувале
оковувале
исковувале
отковувале
потковувале
благословувале
условувале
востановувале
установувале
обновувале
подготвувале
изготвувале
приготвувале
жртвувале
чувствувале
почувствувале
сочувствувале
учествувале
дејствувале
издејствувале
присуствувале
отсуствувале
почуствувале
надувувале
зачувувале
причувувале
сочувувале
исчувувале
тагувале
влегувале
навлегувале
излегувале
произлегувале
негувале
шегувале
излизгувале
пролизгувале
тргувале
дувале
загадувале
уназадувале
заладувале
преовладувале
совладувале
гладувале
разладувале
ускладувале
надувале
изненадувале
надокнадувале
радувале
заградувале
вградувале
надградувале
преградувале
разградувале
изградувале
оградувале
доградувале
засадувале
расадувале
всадувале
пресадувале
досадувале
посадувале
снабдувале
оправдувале
обезбедувале
победувале
убедувале
разубедувале
заведувале
наведувале
	
одведувале
преведувале
разведувале
изведувале
произведувале
приведувале
воведувале
доведувале
поведувале
проведувале
спроведувале
сведувале
изедувале
избледувале
надгледувале
одгледувале
прегледувале
разгледувале
изгледувале
прогледувале
согледувале
боледувале
следувале
наследувале
наредувале
навредувале
повредувале
одредувале
прередувале
разредувале
споредувале
проредувале
напредувале
унапредувале
предупредувале
средувале
посредувале
уредувале
поседувале
заштедувале
исцедувале
одмаздувале
наидувале
обидувале
предвидувале
извидувале
увидувале
заѕидувале
соѕидувале
најдувале
пронајдувале
заодувале
набодувале
избодувале
ослободувале
прободувале
прилагодувале
негодувале
погодувале
спогодувале
преодувале
изодувале
оплодувале
разонодувале
доодувале
поодувале
проодувале
породувале
препородувале
потврдувале
утврдувале
разбудувале
возбудувале
побудувале
набљудувале
изнудувале
принудувале
понудувале
расудувале
пресудувале
осудувале
досудувале
просудувале
зачудувале
отуѓувале
уважувале
кажувале
закажувале
презакажувале
прикажувале
докажувале
покажувале
раскажувале
искажувале
откажувале
укажувале
залажувале
ублажувале
прелажувале
излажувале
истражувале
наежувале
освежувале
забележувале
одбележувале
прибележувале
обележувале
прережувале
изрежувале
прорежувале
задвижувале
раздвижувале
придвижувале
приближувале
прокнижувале
понижувале
снижувале
загрижувале
згрижувале
погрижувале
задолжувале
издолжувале
продолжувале
обожувале
наложувале
обложувале
вложувале
одложувале
подложувале
разложувале
образложувале
изложувале
положувале
сложувале
оневозможувале
овозможувале
размножувале
заржувале
задржувале
поддржувале
издржувале
воздржувале
придржувале
одржувале
запржувале
препржувале
испржувале
заслужувале
ислужувале
дослужувале
послужувале
опслужувале
отслужувале
здружувале
раздружувале
придружувале
заокружувале
опкружувале
разоружувале
вооружувале
одлазувале
разлазувале
излазувале
долазувале
полазувале
пролазувале
образувале
преобразувале
дообразувале
одразувале
изразувале
замразувале
поразувале
превезувале
извезувале
увезувале
загризувале
одгризувале
прегризувале
изгризувале
ползувале
исползувале
загрозувале
згрозувале
забрзувале
избрзувале
побрзувале
врзувале
заврзувале
обврзувале
одврзувале
преврзувале
изврзувале
поврзувале
сврзувале
проткајувале
исткајувале
потрајувале
истрајувале
очајувале
завејувале
одвејувале
развејувале
провејувале
засмејувале
насмејувале
исмејувале
запејувале
препејувале
опејувале
пропејувале
распејувале
испејувале
натпејувале
отпејувале
загрејувале
подгрејувале
прегрејувале
изгрејувале
огрејувале
засејувале
просејувале
затријувале
зашијувале
вшијувале
пришијувале
сошијувале
опшијувале
приземјувале
војувале
завојувале
раздвојувале
издвојувале
одвојувале
подвојувале
извојувале
освојувале
посвојувале
задојувале
надојувале
подојувале
успокојувале
припојувале
спојувале
преспојувале
набројувале
одбројувале
пребројувале
избројувале
постројувале
настојувале
престојувале
опстојувале
претстојувале
затрујувале
прострујувале
заплакувале
оплакувале
расплакувале
исплакувале
пакувале
препакувале
спакувале
распакувале
ракувале
присакувале
посакувале
лекувале
облекувале
соблекувале
завлекувале
навлекувале
одвлекувале
подвлекувале
извлекувале
привлекувале
вовлекувале
одолговлекувале
повлекувале
провлекувале
свлекувале
запекувале
препекувале
испекувале
нарекувале
одрекувале
изрекувале
засекувале
расекувале
пресекувале
исекувале
отсекувале
отекувале
дотекувале
потекувале
протекувале
истекувале
пречекувале
очекувале
дочекувале
исчекувале
развикувале
извикувале
предизвикувале
довикувале
повикувале
отповикувале
свикувале
ризикувале
обликувале
публикувале
одликувале
разликувале
компликувале
пресликувале
отсликувале
фабрикувале
критикувале
искритикувале
практикувале
квалификувале
преквалификувале
доквалификувале
верификувале
класификувале
фалсификувале
ратификувале
идентификувале
неидентификувале
штрајкувале
толкувале
протолкувале
исчепкувале
збркувале
избркувале
побркувале
исвиркувале
заплескувале
наплескувале
оплескувале
сплескувале
исплескувале
изискувале
конфискувале
заплеткувале
завиткувале
навиткувале
одвиткувале
подвиткувале
превиткувале
развиткувале
извиткувале
свиткувале
избуткувале
запукувале
распукувале
испукувале
засукувале
опљачкувале
замачкувале
навалувале
провалувале
разгалувале
погалувале
зажалувале
прежалувале
разжалувале
пожалувале
сожалувале
дотркалувале
стркалувале
оттркалувале
намалувале
запалувале
испалувале
потпалувале
здебелувале
побелувале
делувале
одделувале
определувале
распределувале
разделувале
доделувале
поделувале
пожелувале
измелувале
сомелувале
осмелувале
застрелувале
прострелувале
отстрелувале
населувале
вселувале
развеселувале
преселувале
иселувале
доселувале
отселувале
изобилувале
милувале
силувале
присилувале
болувале
разболувале
оболувале
поболувале
дозволувале
задоволувале
заобиколувале
школувале
замолувале
премолувале
измолувале
помолувале
затоплувале
зафрлувале
префрлувале
дофрлувале
расфрлувале
исфрлувале
натфрлувале
отфрлувале
потфрлувале
одвеслувале
извеслувале
довеслувале
замислувале
обмислувале
премислувале
размислувале
измислувале
предомислувале
помислувале
промислувале
смислувале
осмислувале
засветлувале
расветлувале
осветлувале
искашлувале
прочешлувале
исчешлувале
намамувале
измамувале
наголемувале
зголемувале
опремувале
преснимувале
позајмувале
најмувале
изнајмувале
домувале
припитомувале
загрмувале
прогрмувале
изумувале
кумувале
одглумувале
заканувале
поканувале
ранувале
бранувале
забранувале
одбранувале
разгранувале
поранувале
распространувале
отстранувале
нахранувале
прехранувале
прихранувале
исхранувале
станувале
застанувале
настанувале
престанувале
пристанувале
останувале
заостанувале
преостанувале
изостанувале
постанувале
состанувале
опстанувале
грабнувале
замавнувале
насмевнувале
воздивнувале
кивнувале
одбегнувале
пребегнувале
избегнувале
прибегнувале
побегнувале
легнувале
подлегнувале
впрегнувале
засегнувале
досегнувале
    
посегнувале
затегнувале
притегнувале
потегнувале
стегнувале
растегнувале
издигнувале
подигнувале
стигнувале
престигнувале
пристигнувале
достигнувале
постигнувале
помогнувале
претргнувале
потргнувале
истргнувале
оттргнувале
паднувале
западнувале
нападнувале
совпаднувале
припаднувале
опаднувале
допаднувале
пропаднувале
распаднувале
испаднувале
отпаднувале
потпаднувале
наведнувале
погледнувале
вреднувале
обезвреднувале
седнувале
заседнувале
преседнувале
отседнувале
наводнувале
помрднувале
овенувале
вцрвенувале
поцрвенувале
разденувале
наводенувале
обелоденувале
разеленувале
озеленувале
позеленувале
пленувале
запленувале
членувале
зачленувале
расчленувале
менувале
заменувале
каменувале
наменувале
одменувале
осовременувале
разменувале
изменувале
видоизменувале
именувале
наименувале
применувале
опоменувале
споменувале
променувале
сменувале
раскренувале
преценувале
оценувале
проценувале
потценувале
уценувале
натежнувале
претежнувале
отежнувале
казнувале
раздразнувале
испразнувале
исчезнувале
лизнувале
замрзнувале
одмрзнувале
обвинувале
извинувале
обединувале
соединувале
прекинувале
скинувале
раскинувале
откинувале
укинувале
минувале
заминувале
наминувале
надминувале
одминувале
преминувале
разминувале
изминувале
поминувале
оцаринувале
настинувале
зачинувале
починувале
сочинувале
шинувале
бакнувале
зајакнувале
истакнувале
одекнувале
одрекнувале
порекнувале
секнувале
пресекнувале
потекнувале
навикнувале
извикнувале
привикнувале
поттикнувале
скокнувале
прескокнувале
отскокнувале
потскокнувале
напукнувале
заколнувале
проколнувале
наполнувале
преполнувале
дополнувале
надополнувале
пополнувале
исполнувале
засолнувале
израмнувале
порамнувале
затемнувале
симнувале
спомнувале
прогонувале
озаконувале
наклонувале
сонувале
потонувале
закрепнувале
сопнувале
дупнувале
заврнувале
наврнувале
преврнувале
разврнувале
прегрнувале
згрнувале
разурнувале
нурнувале
оцрнувале
поцрнувале
згаснувале
изгаснувале
објаснувале
разјаснувале
изјаснувале
појаснувале
спласнувале
зараснувале
нараснувале
прераснувале
израснувале
дораснувале
пораснувале
блеснувале
олеснувале
стеснувале
надвиснувале
накиснувале
втиснувале
потиснувале
распрснувале
згуснувале
одгатнувале
светнувале
наметнувале
вметнувале
сретнувале
пресретнувале
раситнувале
збунувале
побунувале
задоцнувале
брцнувале
почнувале
започнувале
отпочнувале
скршнувале
прокапувале
искапувале
стапувале
застапувале
настапувале
престапувале
истапувале
пристапувале
достапувале
постапувале
отстапувале
залепувале
налепувале
одлепувале
прилепувале
слепувале
заслепувале
натепувале
претепувале
дотепувале
зацепувале
расцепувале
исцепувале
зачепувале
отчепувале
напипувале
расипувале
кампувале
закопувале
вкопувале
прекопувале
раскопувале
ископувале
откопувале
вклопувале
склопувале
расклопувале
натопувале
потопувале
растопувале
претрпувале
исцрпувале
купувале
откупувале
поткупувале
излупувале
натрупувале
пребарувале
побарувале
заварувале
преварувале
натпреварувале
натоварувале
претоварувале
растоварувале
истоварувале
раскрварувале
сварувале
остварувале
дарувале
заблагодарувале
подарувале
пазарувале
искарувале
насамарувале
занемарувале
попарувале
испарувале
застарувале
разочарувале
прошарувале
набабрувале
обесхрабрувале
одобрувале
подобрувале
надигрувале
одигрувале
разигрувале
изигрувале
поигрувале
проигрувале
судрувале
верувале
заверувале
изневерувале
проневерувале
оверувале
доверувале
поверувале
проверувале
уверувале
одерувале
одмерувале
премерувале
измерувале
затреперувале
натерувале
втерувале
претерувале
дотерувале
потерувале
протерувале
растерувале
истерувале
засвирувале
отсвирувале
мирувале
намирувале
подмирувале
вознемирувале
помирувале
смирувале
засирувале
заинтересирувале
раширувале
проширувале
зборувале
изборувале
озборувале
соборувале
наговорувале
растворувале
загорувале
прегорувале
разгорувале
изгорувале
догорувале
логорувале
согорувале
разорувале
прекорувале
пречекорувале
покорувале
укорувале
изморувале
промрморувале
уморувале
оспорувале
успорувале
повторувале
престорувале
допрувале
проветрувале
изострувале
осигурувале
докусурувале
нагласувале
прегласувале
разгласувале
изгласувале
прогласувале
согласувале
напасувале
спасувале
украсувале
втасувале
стасувале
достасувале
недостасувале
обесувале
замесувале
занесувале
нанесувале
внесувале
однесувале
поднесувале
пренесувале
разнесувале
изнесувале
принесувале
донесувале
придонесувале
понесувале
пронесувале
снесувале
затресувале
претресувале
потресувале
протресувале
растресувале
истресувале
извисувале
бојадисувале
бендисувале
стопанисувале
помирисувале
жигосувале
бојосувале
покосувале
мувлосувале
варосувале
проросувале
запросувале
испросувале
уапсувале
маѓепсувале
замрсувале
вкусувале
скусувале
збогатувале
заклатувале
наплатувале
исплатувале
уплатувале
патувале
допатувале
пропатувале
отпатувале
упатувале
скратувале
запечатувале
препечатувале
испечатувале
отпечатувале
ветувале
советувале
посоветувале
засветувале
осветувале
посветувале
просветувале
летувале
залетувале
надлетувале
одлетувале
прелетувале
разлетувале
долетувале
полетувале
пролетувале
заплетувале
вплетувале
исплетувале
слетувале
запаметувале
опаметувале
зашеметувале
пресметувале
угнетувале
оптеретувале
растеретувале
посетувале
потсетувале
обештетувале
оштетувале
емитувале
испитувале
воспитувале
заситувале
заштитувале
восхитувале
почитувале
испочитувале
проголтувале
пожолтувале
бунтувале
заработувале
обработувале
вработувале
одработувале
преработувале
разработувале
изработувале
доработувале
соработувале
осрамотувале
посрамотувале
препотувале
испотувале
скротувале
стартувале
завртувале
навртувале
одвртувале
превртувале
извртувале
свртувале
зацртувале
нацртувале
прецртувале
доцртувале
потцртувале
овластувале
повластувале
запрепастувале
известувале
онесвестувале
преместувале
изместувале
надоместувале
поместувале
сместувале
обесчестувале
учестувале
искористувале
пречистувале
прочистувале
расчистувале
исчистувале
гостувале
нагостувале
простувале
зацврстувале
    
прицврстувале
вкрстувале
прекрстувале
налутувале
разлутувале
замафтувале
поништувале
уништувале
соопштувале
вшприцувале
танцувале
шверцувале
прошверцувале
чувале
зачувале
качувале
закачувале
прикачувале
покачувале
искачувале
откачувале
излачувале
намачувале
измачувале
помачувале
изедначувале
означувале
дозначувале
преиначувале
изопачувале
нарачувале
врачувале
озрачувале
порачувале
препорачувале
испорачувале
залечувале
излечувале
мечувале
згмечувале
препречувале
попречувале
спречувале
заличувале
преувеличувале
разграничувале
ограничувале
причувале
замолчувале
премолчувале
истенчувале
линчувале
посведочувале
предочувале
поплочувале
воочувале
соочувале
сочувале
насочувале
наточувале
преточувале
отточувале
уочувале
зграпчувале
закопчувале
откопчувале
продупчувале
испупчувале
изарчувале
поарчувале
распарчувале
затрчувале
претрчувале
притрчувале
дотрчувале
потрчувале
протрчувале
растрчувале
истрчувале
наттрчувале
исчувале
згрутчувале
научувале
обучувале
подучувале
изучувале
одлучувале
заклучувале
вклучувале
приклучувале
склучувале
исклучувале
случувале
поучувале
проучувале
заплашувале
преплашувале
исплашувале
промашувале
прашувале
запрашувале
распрашувале
испрашувале
застрашувале
замешувале
вмешувале
измешувале
помешувале
испомешувале
промешувале
утешувале
задишувале
вдишувале
издишувале
лишувале
занишувале
разнишувале
пишувале
запишувале
впишувале
препишувале
припишувале
опишувале
пропишувале
испишувале
отпишувале
потпишувале
забришувале
пребришувале
избришувале
влошувале
дотрошувале
потрошувале
опустошувале
завршувале
извршувале
привршувале
довршувале
усовршувале
свршувале
прекршувале
докршувале
скршувале
искршувале
избушувале
загушувале
задушувале
заглушувале
ислушувале
прислушувале
послушувале
сослушувале
нарушувале
разрушувале
срушувале
исушувале
гале
залагале
предлагале
одлагале
полагале
располагале
претполагале
одмагале
помагале
спомагале
трагале
потрагале
истрагале
бегале
пребегале
разбегале
избегале
прилегале
засегале
затегале
притегале
протегале
стегале
растегале
лизгале
излизгале
пролизгале
дигале
подигале
престигале
пристигале
достигале
недостигале
постигале
тргале
претргале
истргале
стругале
дале
задале
преовладале
совладале
страдале
настрадале
правдале
оправдале
наддале
оддале
заповедале
проповедале
гледале
одгледале
прегледале
разгледале
изгледале
здогледале
прогледале
согледале
предале
раздале
издале
создале
ѕидале
заѕидале
соѕидале
додале
подале
продале
препродале
распродале
мрдале
размрдале
измрдале
будале
гаѓале
нагаѓале
погаѓале
доаѓале
поаѓале
проаѓале
паѓале
запаѓале
напаѓале
совпаѓале
припаѓале
опаѓале
допаѓале
пропаѓале
спаѓале
распаѓале
отпаѓале
раѓале
пораѓале
препораѓале
наоѓале
изнаоѓале
пронаоѓале
снаоѓале
преоѓале
приоѓале
завеале
одвеале
развеале
заживеале
преживеале
оживеале
доживеале
проживеале
провеале
завладеале
налеале
одлеале
прелеале
разлеале
излеале
долеале
одолеале
пролеале
слеале
засмеале
насмеале
исмеале
ожнеале
запеале
препеале
опеале
пропеале
распеале
испеале
успеале
натпеале
отпеале
загреале
подгреале
прегреале
изгреале
огреале
засеале
посеале
просеале
кажале
закажале
презакажале
прикажале
докажале
покажале
раскажале
искажале
претскажале
откажале
укажале
залажале
прелажале
излажале
одлежале
забележале
одбележале
обележале
прележале
прережале
изрежале
прорежале
излижале
домжале
задржале
поддржале
издржале
воздржале
придржале
одржале
додржале
подржале
разоружале
пружале
зале
превезале
извезале
увезале
влезале
навлезале
излезале
произлезале
гризале
загризале
одгризале
прегризале
изгризале
брзале
забрзале
избрзале
побрзале
врзале
заврзале
обврзале
одврзале
преврзале
изврзале
поврзале
сврзале
јале
покајале
исткајале
залајале
најале
дотрајале
потрајале
истрајале
прејале
скијале
дојале
набројале
одбројале
пребројале
избројале
изблујале
прочујале
кале
џвакале
изџвакале
заплакале
оплакале
расплакале
исплакале
шлакале
зашлакале
сакале
засакале
посакале
секале
чекале
начекале
пречекале
дочекале
почекале
викале
развикале
извикале
предизвикале
довикале
повикале
отповикале
свикале
сликале
пресликале
отсликале
микале
шикале
валкале
извалкале
стенкале
ценкале
шминкале
нашминкале
кокале
скокале
чепкале
исчепкале
бркале
збркале
избркале
побркале
свиркале
исвиркале
шмркале
туркале
дотуркале
протуркале
истуркале
скале
каскале
ласкале
блескале
плескале
заплескале
наплескале
оплескале
ракоплескале
сплескале
исплескале
трескале
притискале
стискале
прскале
распрскале
светкале
засветкале
заплеткале
четкале
исчеткале
виткале
завиткале
навиткале
одвиткале
подвиткале
превиткале
развиткале
извиткале
свиткале
скокоткале
поткале
буткале
избуткале
мјаукале
плукале
исплукале
смукале
пукале
запукале
припукале
распукале
испукале
сукале
засукале
чукале
ѕвецкале
грицкале
изгрицкале
крцкале
пљачкале
опљачкале
замачкале
душкале
издушкале
продушкале
лале
тркалале
дотркалале
стркалале
оттркалале
пеглале
испеглале
стрелале
застрелале
истрелале
прострелале
отстрелале
џелале
заклале
фрлале
зафрлале
префрлале
дофрлале
расфрлале
исфрлале
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu