Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
доблестиве - харије
доблестиве
нослестиве
кривулестиве
мускулестиве
дрвенестиве
прстенестиве
детинестиве
влакнестиве
сунѓерестиве
атестиве
честиве
јајчестиве
најчестиве
почестиве
топчестиве
џуџестиве
шестиве
истиве
бистиве
завистиве
садистиве
листиве
оптимистиве
економистиве
алпинистиве
телефонистиве
документаристиве
користиве
курсистиве
артистиве
спортистиве
чистиве
нечистиве
најчистиве
почистиве
текстиве
контекстиве
доверливостиве
еднаквостиве
радостиве
пакостиве
жалостиве
целостиве
светлостиве
деградираностиве
државностиве
јавностиве
примитивностиве
активностиве
вредностиве
предностиве
валидностиве
инвалидностиве
апсурдностиве
запоставеностиве
женственостиве
сопственостиве
загаденостиве
вообразеностиве
загрозеностиве
застареностиве
искористеностиве
заплашеностиве
уплашеностиве
должностиве
можностиве
нужностиве
љубезностиве
нељубезностиве
религиозностиве
сериозностиве
несериозностиве
мистериозностиве
грациозностиве
амбициозностиве
порозностиве
непорозностиве
крајностиве
бескрајностиве
дејностиве
задолжителностиве
стабилностиве
заемностиве
автономностиве
достапностиве
одговорностиве
ажурностиве
согласностиве
опасностиве
уметностиве
итностиве
апстрактностиве
доминантностиве
моќностиве
личностиве
економичностиве
автентичностиве
сегашностиве
бестрашностиве
успешностиве
надворешностиве
внатрешностиве
великодушностиве
рамнодушностиве
послушностиве
непослушностиве
простиве
најпростиве
попростиве
знаменитостиве
вистинитостиве
законитостиве
врстиве
цврстиве
најцврстиве
поцврстиве
прстиве
устиве
густиве
најгустиве
погустиве
пустиве
најпустиве
попустиве
петтиве
лутиве
валутиве
најлутиве
полутиве
минутиве
регрутиве
крутиве
најкрутиве
покрутиве
институтиве
вештиве
невештиве
највештиве
повештиве
поштиве
општиве
најопштиве
поопштиве
гаќиве
леќиве
вреќиве
среќиве
несреќиве
ноќиве
куќиве
струиве
графиве
телеграфиве
географиве
дактилографиве
фотографиве
кофиве
грофиве
софиве
чехиве
залихиве
тихиве
најтихиве
потихиве
словациве
брзациве
дивјациве
полјациве
кациве
облациве
стомациве
близнациве
јунациве
стручњациве
зрациве
крациве
атациве
вештациве
оџациве
законодавциве
закуподавциве
малавциве
скандинавциве
примитивциве
овциве
лажговциве
трговциве
дедовциве
вујковциве
татковциве
ловциве
кумановциве
мавровциве
беровциве
косовциве
кратовциве
тетовциве
мртовциве
врвциве
одециве
земјоделециве
водотециве
главициве
последициве
видициве
шеициве
жициве
јазициве
кралициве
вилициве
католициве
улициве
академициве
коњанициве
границиве
станициве
волшебнициве
предавнициве
продавнициве
државнициве
доставнициве
претставнициве
дневнициве
противнициве
деловнициве
бунтовнициве
заеднициве
седнициве
желуднициве
службенициве
сопственициве
зенициве
иселенициве
заменициве
осаменициве
именициве
едренициве
пратенициве
должнициве
влезнициве
железнициве
извознициве
единициве
благајнициве
војнициве
градоначалнициве
делнициве
болнициве
законициве
баронициве
застапнициве
железарнициве
свињарнициве
вернициве
сопернициве
зборнициве
говорнициве
разговорнициве
соговорнициве
гласнициве
веснициве
записнициве
вредноснициве
златнициве
паметнициве
уметнициве
заштитнициве
работнициве
соработнициве
среќнициве
несреќнициве
моќнициве
ивичнициве
граничнициве
научнициве
звучнициве
помошнициве
царициве
иверициве
бутициве
малајциве
китајциве
брунејциве
европејциве
корејциве
либијциве
колумбијциве
боливијциве
белгијциве
индијциве
саудијциве
азијциве
малезијциве
индонезијциве
сомалијциве
австралијциве
кенијциве
нигеријциве
сиријциве
австријциве
бегалциве
непалциве
хомосексуалциве
хетеросексуалциве
интелектуалциве
израелциве
бразилциве
волциве
анголциве
колциве
панамциве
бахамциве
анонимциве
либанциве
албанциве
кубанциве
јаванциве
боцванциве
ганциве
данциве
јорданциве
суданциве
канаѓанциве
швеѓанциве
тајланѓанциве
холанѓанциве
чилеанциве
московјанциве
индијанциве
италијанциве
американциве
африканциве
мексиканциве
балканциве
мароканциве
романциве
германциве
бурманциве
врањанциве
тогоанциве
шпанциве
иранциве
дојранциве
кипранциве
странциве
франциве
босанциве
тибетанциве
британциве
дистанциве
пакистанциве
авганистанциве
инстанциве
бутанциве
тахиќанциве
египќанциве
папуанциве
англичанциве
велшанциве
венциве
словенциве
јеменциве
украинциве
бахреинциве
даблинциве
берлинциве
аргентинциве
неготинциве
палестинциве
финциве
габонциве
македонциве
лондонциве
јапонциве
камерунциве
боциве
извадоциве
мозоциве
даноциве
изостаноциве
состаноциве
пороциве
притисоциве
восоциве
издатоциве
додатоциве
податоциве
впечатоциве
почетоциве
исечоциве
заклучоциве
вишоциве
трошоциве
закупциве
гостиварциве
швајцарциве
нигерциве
ирциве
заирциве
сибирциве
алжирциве
борциве
црногорциве
андорциве
месциве
олуциве
внуциве
издавачиве
залогодавачиве
закуподавачиве
загревачиве
подривачиве
ковачиве
добавувачиве
изготвувачиве
дувачиве
загадувачиве
изведувачиве
вложувачиве
натпреварувачиве
донесувачиве
воспитувачиве
изработувачиве
испорачувачиве
предлагачиве
излагачиве
задачиве
гледачиве
водачиве
напаѓачиве
возачиве
нуркачиве
преговарачиве
играчиве
избирачиве
борачиве
гласачиве
носачиве
бавчиве
овчиве
водичиве
оџиве
вашиве
машиве
нашиве
чашиве
вишиве
лошиве
најлошиве
полошиве
бруцошиве
душиве
сушиве
тикве
колве
заколве
наколве
исколве
слве
седумве
осумве
ове
лидове
прозове
јове
кове
закове
накове
вкове
прикове
окове
докове
опкове
скове
раскове
искове
откове
поткове
лове
нове
снове
наснове
основе
обоснове
пове
рове
сове
стове
чове
алгарве
ерве
црве
све
осве
тве
деветве
петве
дваесетве
десетве
триесетве
	
сторитве
стве
здравстве
шестве
единстве
уве
многуве
најмногуве
јуве
малкуве
најмалкуве
помалкуве
неколкуве
цве
бочве
шве
ге
аге
баге
заге
благе
маге
драге
евге
еге
трезеге
реге
тезге
иге
румениге
циге
акбелге
ванге
ланге
танге
инге
боге
гоге
зоге
рге
арге
серге
горге
ѓорге
георге
жорге
југе
луге
де
аде
либаде
изваде
другаде
даде
зададе
нададе
изнададе
вдаде
наддаде
оддаде
поддаде
предаде
здаде
раздаде
издаде
преиздаде
создаде
пресоздаде
придаде
одаде
додаде
надодаде
придодаде
подаде
продаде
препродаде
распродаде
испродаде
жаде
заде
ризаде
јаде
зајаде
најаде
поднајаде
изнајаде
донајаде
понајаде
надјаде
одјаде
подјаде
понејаде
прејаде
разјаде
пијаде
пријаде
дојаде
недојаде
појаде
пројаде
каде
накаде
некаде
однекаде
донекаде
понекаде
секаде
насекаде
отсекаде
никаде
одникаде
немајкаде
откаде
ладе
алваладе
бладе
владе
гладе
кладе
накладе
прекладе
прикладе
поткладе
маде
наде
паде
раде
граде
подграде
андраде
краде
бегакраде
накраде
изнакраде
прикраде
искраде
поткраде
украде
саде
отаде
сефаде
хаде
џаде
сеџаде
тевде
овде
довде
одовде
доовде
где
магде
негде
понегде
сегде
нигде
еде
беде
езбеде
веде
заведе
наведе
поднаведе
надведе
одведе
подведе
преведе
разведе
изведе
наизведе
произведе
приведе
воведе
доведе
надоведе
поведе
проведе
спроведе
сведе
деде
зеде
зазеде
обзеде
превзеде
одзеде
презеде
изеде
доизеде
созеде
коледе
меде
неде
одреде
преде
запреде
напреде
изнапреде
впреде
препреде
допреде
попреде
распреде
испреде
отпреде
среде
насреде
преседе
сефеде
цеде
чеде
горажде
звезде
грозде
иде
ваиде
заиде
наиде
саиде
шаиде
биде
абиде
подбиде
зебиде
обиде
виде
давиде
предвиде
тевиде
џевиде
увиде
зеиде
реиде
ѓезиде
ѓузиде
лиде
алиде
валиде
халиде
миде
амиде
самиде
нариде
фериде
мисиде
отиде
разотиде
изотиде
фиде
шахиде
инциде
нашиде
рашиде
решиде
јде
ајде
вајде
зајде
најде
изнајде
пронајде
снајде
фајде
зејде
мејде
прејде
сејде
пријде
војде
дојде
надојде
изнадојде
добредојде
придојде
појде
пројде
дебалде
дебелде
хилде
изолде
молде
анде
банде
ванде
бриганде
манде
панде
саранде
гранде
санде
цанде
аленде
аљенде
менде
балкененде
ренде
остенде
ценде
илинде
минде
онде
бонде
донде
одонде
нонде
оде
боде
забоде
набоде
изнабоде
избоде
слободе
прободе
убоде
воде
годе
којагоде
каковгоде
коегоде
коигоде
кајгоде
којгоде
некојгоде
какогоде
штогоде
колкугоде
доде
изоде
глоде
моде
демоде
господе
роде
народе
меѓународе
броде
фроде
тоде
митоде
ходе
цоде
барде
утврде
верде
валверде
зерде
перде
орде
горде
јорде
пурде
буде
гуде
полуде
муде
руде
суде
студе
застуде
пристуде
достуде
шде
ѓе
ливаѓе
блаѓе
маѓе
грамаѓе
драѓе
саѓе
медвеѓе
тромеѓе
преѓе
атиѓе
боѓе
воѓе
глоѓе
горѓе
ѓорѓе
ѓурѓе
уѓе
луѓе
пралуѓе
надлуѓе
нелуѓе
меруѓе
ее
слабее
вее
грбавее
убавее
завее
навее
заздравее
оздравее
одвее
превее
развее
извее
дивее
живее
заживее
наживее
надживее
одживее
преживее
изживее
оживее
доживее
поживее
проживее
соживее
сивее
довее
овдовее
повее
провее
ветвее
гувее
глувее
оглувее
владее
завладее
надвладее
овладее
преовладее
младее
бдее
пробдее
додее
здодее
гордее
еее
ееее
неее
скопјее
лее
будалее
залее
малее
налее
блее
заблее
облее
влее
одлее
белее
забелее
подзабелее
дебелее
надебелее
избелее
обелее
лелее
прелее
разлее
поразлее
излее
милее
одмилее
голее
оголее
долее
надолее
одолее
преодолее
полее
пролее
слее
тлее
затлее
дотлее
истлее
лулее
големее
немее
онемее
смее
засмее
насмее
поднасмее
изнасмее
несмее
исмее
посмее
умее
соумее
нее
жеднее
бледнее
избледнее
венее
црвенее
зеленее
зазеленее
позеленее
руменее
шаренее
жнее
зажнее
нажнее
наджнее
тежнее
    
изжнее
ожнее
дожнее
пожнее
чезнее
грознее
гинее
линее
синее
јакнее
мекнее
демнее
темнее
потемнее
копнее
црнее
беснее
леснее
личнее
пее
запее
напее
изнапее
слепее
ослепее
препее
опее
допее
недопее
попее
пропее
распее
испее
воспее
успее
натпее
отпее
старее
остарее
брее
сребрее
грее
загрее
подзагрее
позагрее
нагрее
изнагрее
подгрее
прегрее
згрее
изгрее
пригрее
огрее
догрее
поогрее
погрее
угрее
модрее
зрее
зазрее
назрее
презрее
дозрее
позрее
созрее
узрее
поузрее
вирее
чемрее
ветрее
изветрее
фрее
сее
засее
насее
изнасее
понасее
расее
пресее
исее
поисее
присее
досее
посее
испосее
просее
отсее
русее
богатее
забогатее
жолтее
ботее
изботее
же
баже
важе
јаже
каже
закаже
презакаже
накаже
изнакаже
прекаже
прикаже
заприкаже
наприкаже
изнаприкаже
поприкаже
расприкаже
исприкаже
докаже
покаже
раскаже
прераскаже
дораскаже
искаже
наискаже
доискаже
претскаже
наткаже
преткаже
откаже
поткаже
укаже
лаже
залаже
подзалаже
самозалаже
налаже
блаже
влаже
надлаже
подлаже
понелаже
прелаже
излаже
долаже
маже
враже
драже
попраже
атиѓже
еже
жеже
зажеже
нажеже
вибжеже
вжеже
прижеже
дожеже
мележе
шилеже
снеже
реже
нареже
бреже
обреже
бубреже
вреже
одреже
пререже
разреже
изреже
премреже
прореже
среже
бесеже
протеже
ковчеже
лиже
залиже
налиже
оближе
неглиже
разлиже
излиже
олиже
долиже
миже
замиже
ниже
заниже
наниже
изнаниже
понаниже
обниже
надниже
одниже
разниже
изниже
книже
пониже
прониже
пиже
стриже
настриже
истриже
остриже
достриже
постриже
потстриже
сиже
орујже
инже
боже
јоже
може
неможе
занеможе
најнеможе
понеможе
снеможе
поможе
ноже
роже
берже
жорже
бурже
друже
здруже
оруже
струже
заструже
наструже
иструже
подиструже
оструже
доструже
зе
газе
задрогазе
алдазе
камиказе
лазе
блазе
мазе
назе
изразе
тазе
најтазе
лабадзе
каладзе
шеварнадзе
везе
завезе
навезе
пренавезе
изнавезе
одвезе
превезе
развезе
извезе
узвезе
довезе
повезе
увезе
алдезе
черкезе
влезе
завлезе
позавлезе
навлезе
понавлезе
довлезе
излезе
наизлезе
произлезе
слезе
наслезе
послезе
мезе
удинезе
резе
варезе
репрезе
стрезе
скорсезе
бизе
дизе
зизе
азизе
пакизе
шанзелизе
рамизе
ризе
гризе
загризе
нагризе
изнагризе
одгризе
подгризе
прегризе
изгризе
огризе
догризе
погризе
шеризе
физе
рафизе
нефизе
нејзе
алојзе
молзе
намолзе
измолзе
ползе
одензе
извозе
жозе
зозе
јозе
клозе
ексмозе
нозе
токмонозе
крснозе
скрснозе
експозе
розе
тозе
хозе
врзе
заврзе
подзаврзе
иззаврзе
наврзе
обврзе
одврзе
поодврзе
подврзе
преврзе
испреврзе
разврзе
поразврзе
изврзе
приврзе
доврзе
надоврзе
поврзе
сврзе
зрзе
мирзе
тирзе
мрзе
морзе
ритзе
гузе
кузе
музе
рузе
пирузе
сузе
камикаѕе
шеварднаѕе
шеварнадѕе
ѕанѕе
ѕоѕе
бубуѕе
ие
бие
забие
набие
рабие
шабие
надбие
одбие
подбие
ухлебие
небие
пребие
збие
азбие
разбие
избие
сузбие
прибие
обие
добие
здобие
придобие
преподобие
побие
пробие
убие
себељубие
дружељубие
славољубие
слободољубие
родољубие
човекољубие
самољубие
властољубие
користољубие
самоубие
вие
самодржавие
завие
заглавие
поглавие
православие
навие
обвие
адвие
надвие
одвие
подвие
секојдневие
десетдневие
превие
развие
доразвие
поразвие
извие
оѕвие
саможивие
оливие
селвие
овие
средновековие
богословие
родословие
многусловие
повие
преповие
расповие
свие
васвие
следствие
патешествие
пришествие
дејствие
напатствие
увие
лувие
сергие
дие
мукадие
надие
генадие
предградие
преградие
мирадие
садие
шадие
авдие
севдие
едие
безредие
хедие
руждие
соѕвездие
дидие
полугодие
благородие
плодородие
методие
светогрдие
милосрдие
дудие
мамудие
орудие
безгрижие
безбожие
окружие
разие
бразие
безобразие
шазие
невзие
фезие
џезие
ремзие
намрзие
женомрзие
јие
подзаплакие
јанакие
некие
миликие
белкие
рукие
лие
алие
салие
одлие
евангелие
земјоделие
корнелие
веселие
пантелие
назлие
илие
обилие
изобилие
василие
насилие
бессилие
главоболие
своеволие
безволие
    
слабоволие
самоволие
сомоволие
васлие
улие
јулие
сулие
мие
замие
премие
артемие
назмие
измие
подизмие
поизмие
ефтимие
промие
пахомие
ресмие
неразумие
безумие
слабоумие
слободоумие
едноумие
ние
ание
дивание
образование
самообразование
обрзование
страдание
оправдание
предание
заседание
здание
издание
видеоиздание
создание
помазание
влиание
покајание
очајание
дејание
влијание
растојание
послание
внимание
невнимание
анание
признание
самопризнание
познание
спознание
сознание
бесознание
безсознание
бессознание
собрание
сание
писание
написание
списание
воспитание
самовоспитание
востание
завештание
ќание
гние
загние
нагние
згние
изгние
доизгние
догние
прогние
ение
бение
вдахновение
откровение
владение
земјовладение
бдение
поведение
привидение
провидение
уважение
преображение
задолжение
продолжение
образложение
положение
расположение
нерасположение
богослужение
сослужение
здружение
окружение
сожаление
запаление
воспаление
богојавление
одделение
оделение
население
поколение
насление
осветление
просветление
знамение
сомение
недоумение
тежнение
обвинение
извинение
соединение
дополнение
исполнение
мнение
затемнение
сомнение
поклонение
објаснение
изјаснение
олеснение
настроение
трпение
нетрпение
успение
рение
благодарение
ударение
испарение
одобрение
поверение
уверение
подозрение
олицетворение
спасение
вознесение
воскресение
арсение
партение
растение
штение
завештение
благовештение
соопштение
значение
течение
заточение
наравоучение
решение
прегрешение
возвишение
искушение
жние
зажние
нажние
наджние
изжние
ожние
дожние
пожние
зиние
петолиние
ајние
населние
солние
оние
андоние
беззаконие
аноние
петроние
софроние
антоние
барние
исние
пуние
пие
запие
напие
поднапие
изнапие
впие
понепие
препие
припие
харалампие
алимпие
опие
допие
изопие
копие
пропие
спие
заспие
наспие
изнаспие
распие
преспие
испие
приспие
поспие
отспие
успие
натпие
отпие
крупие
рие
повардарие
зарие
карие
макарие
фарие
захарие
сабрие
врие
шаврие
неврие
преврие
џеврие
изврие
поизврие
доврие
зоврие
поврие
кадрие
бедрие
неверие
суеверие
безверие
недоверие
празноверие
мерие
лицемерие
стерие
предвечерие
повечерие
азрие
разрие
изрие
лирие
ајрие
хајрие
крие
закрие
прекрие
прикрие
фикрие
покрие
напокрие
препокрие
припокрие
допокрие
сокрие
скрие
раскрие
искрие
затскрие
отскрие
открие
разоткрие
пооткрие
предизборие
глигорие
флорие
прие
трие
затрие
натрие
претрие
протрие
растрие
истрие
поистрие
дурие
букурие
нурие
сурие
фурие
разногласие
полногласие
несогласие
насие
манасие
танасие
атанасие
анастасие
мракобесие
елисие
дионисие
мојсие
алексие
конферансие
досие
теодосие
тодосие
трусие
тие
батие
претрпијатие
претпријатие
претријатие
останатие
милетие
столетие
десетлетие
распетие
битие
собитие
житие
откитие
крвопролитие
покритие
откритие
викентие
мелентие
милентие
аксентие
вичентие
леонтие
картие
безвластие
самовластие
полновластие
сладострастие
известие
благовестие
бесчестие
устие
бафтие
овоштие
полномоштие
јанаќие
деноноќие
нафие
сафие
хафие
телфие
зулфие
зуфие
бехие
амфилохие
чие
нечие
противречие
красноречие
сечие
тримесечие
тромесечие
одличие
величие
ничие
конфучие
аџие
наџие
реџие
шие
зашие
нашие
рашие
вшие
прешие
дишие
пришие
затишие
четиристишие
накшие
пошие
прошие
сошие
опшие
исшие
потшие
је
идаје
пледоаје
фоаје
опаје
траје
дабје
поднебје
робје
гробје
претсобје
себељубје
прељубје
славољубје
слободољубје
родољубје
самољубје
властољубје
користољубје
самодржавје
издеглавје
зглавје
подзглавје
поглавје
славје
здравје
наздравје
секојдневје
годивје
сливје
нивје
роговје
средновековје
подмосковје
родословје
поткровје
дрвје
крвје
црвје
чадје
дидје
ѕидје
ридје
депардје
одбележје
обележје
кнежје
крајбрежје
премрежје
божје
побожје
подножје
запорожје
ржје
оружје
базје
закавказје
лазје
лавоазје
лозје
грозје
џеваије
рабије
муабије
небије
азбије
арбије
авије
адвије
ревије
миливије
добривије
лутвије
сергије
адије
аркадије
надије
радије
садије
авдије
методије
ѓорѓије
беије
разије
теразије
арзије
накије
сакије
алије
салије
беглије
велије
зелије
илије
вилије
милије
василије
ѓулије
јулије
рамије
самије
лемије
семије
азмије
ефтимије
химије
пахомије
несмије
исмије
атмије
није
ананије
саније
ќаније
сеније
спасеније
арсеније
ајније
антоније
усније
прокопије
арије
барије
зарије
фарије
харије
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu