Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
клучните - надлежностите
клучните
заклучните
приклучните
памучните
поучните
стручните
нестручните
сегашните
досегашните
некогашните
секогашните
тогашните
дотогашните
тукашните
домашните
сиромашните
најсиромашните
посиромашните
годинашните
вчерашните
завчерашните
довчерашните
вечерашните
скорашните
страшните
бестрашните
најстрашните
пострашните
секадешните
овдешните
смешните
најсмешните
посмешните
умешните
поранешните
денешните
годинешните
овогодинешните
дамнешните
неодамнешните
успешните
неуспешните
најуспешните
поуспешните
грешните
погрешните
надворешните
скорешните
внатрешните
вентрешните
утрешните
утешните
ноќешните
синоќешните
прексиноќешните
вишните
дишните
средишните
годишните
двегодишните
повеќегодишните
четиригодишните
тригодишните
овогодишните
новогодишните
долгогодишните
едногодишните
минатогодишните
петгодишните
десетгодишните
неколкугодишните
земјишните
училишните
предучилишните
пристанишните
пазаришните
мочуришните
овошните
раскошните
тамошните
натамошните
понатамошните
помошните
беспомошните
крошните
трошните
потрошните
завршните
извршните
неизвршните
површните
ушните
бездушните
воздушните
великодушните
малодушните
рамнодушните
слушните
послушните
непослушните
најпослушните
сушните
бањите
кампањите
свињите
дињите
тињите
монахињите
чехињите
молњите
коњите
луњите
боите
разбоите
обоите
двоите
раздвоите
издвоите
одвоите
подвоите
развоите
конвоите
своите
освоите
посвоите
усвоите
твоите
доите
задоите
надоите
подоите
успокоите
моите
помоите
припоите
споите
преспоите
броите
наброите
одброите
преброите
изброите
хероите
кроите
скроите
пороите
строите
построите
соите
стоите
застоите
постоите
состоите
опстоите
сухоите
чоите
капите
скапите
прескапите
најскапите
поскапите
мапите
папите
арапите
чорапите
касапите
тапите
етапите
најтапите
потапите
стапите
застапите
настапите
престапите
истапите
пристапите
достапите
постапите
отстапите
лепите
залепите
налепите
одлепите
прилепите
слепите
заслепите
черепите
крепите
поткрепите
зачепите
отчепите
шепите
екипите
липите
насипите
стереотипите
принципите
алпите
толпите
кампите
лампите
рампите
пумпите
родопите
прокопите
телескопите
ископите
епископите
оклопите
склопите
расклопите
топите
натопите
потопите
растопите
карпите
крпите
закрпите
корпите
трпите
претрпите
црпите
исцрпите
мангупите
дупите
издупите
купите
закупите
бискупите
откупите
поткупите
лупите
излупите
клупите
пупите
пропупите
групите
трупите
супите
шупите
лушпите
рите
свадбарите
рибарите
печалбарите
амбарите
чкембарите
гробарите
загубарите
варите
заварите
поглаварите
булеварите
преварите
тпреварите
натпреварите
пиварите
архиварите
косоварите
товарите
натоварите
претоварите
растоварите
истоварите
варварите
крварите
раскрварите
сварите
жетварите
стварите
остварите
чуварите
рибочуварите
лихварите
цигарите
хангарите
бугарите
другарите
задругарите
радарите
редарите
џандарите
календарите
заблагодарите
глодарите
подарите
господарите
ударите
рударите
хокеарите
стражарите
книжарите
пожарите
пазарите
железарите
цезарите
лозарите
кајакарите
плакарите
лекарите
млекарите
пекарите
прекарите
библиотекарите
аптекарите
сликарите
пожарникарите
одбојкарите
банкарите
кошаркарите
оскарите
слаткарите
коцкарите
чевларите
кугларите
пчеларите
капиларите
доларите
столарите
формуларите
титуларите
дамарите
насамарите
занемарите
шумарите
станарите
денарите
винарите
живинарите
новинарите
динарите
градинарите
раноградинарите
семинарите
планинарите
ветеринарите
општинарите
медицинарите
морнарите
бунарите
тутунарите
свињарите
комуњарите
резервоарите
кулоарите
мемоарите
тротоарите
парите
попарите
спарите
распарите
хонорарите
месарите
комесарите
еврокомесарите
емисарите
атарите
легатарите
театарите
златарите
вратарите
инветарите
просветарите
рекетарите
анкетарите
ракометарите
секретарите
буџетарите
гитарите
копитарите
заштитарите
инвентарите
комплементарите
коментарите
нотарите
шиптарите
старите
застарите
најстарите
постарите
овоштарите
поштарите
пехарите
оџачарите
овчарите
месечарите
фобичарите
левичарите
трагичарите
носталгичарите
логичарите
жичарите
јазичарите
физичарите
музичарите
василичарите
хемофиличарите
алкохоличарите
хемичарите
комичарите
копаничарите
граничарите
механичарите
авиомеханичарите
автомеханичарите
шизофреничарите
железничарите
пикничарите
мелничарите
болничарите
филхармоничарите
хроничарите
десничарите
записничарите
техничарите
историчарите
електричарите
класичарите
граматичарите
математичарите
астматичарите
етичарите
дијабетичарите
енергетичарите
еидетичарите
атлетичарите
козметичарите
генетичарите
теоретичарите
аналитичарите
психоаналитичарите
политичарите
критичарите
практичарите
тактичарите
романтичарите
наркотичарите
оптичарите
синоптичарите
пластичарите
статистичарите
акустичарите
графичарите
криумчарите
танчарите
грнчарите
сточарите
шарите
коњушарите
набабрите
канделабрите
храбрите
најхрабрите
похрабрите
обесхрабрите
добрите
најдобрите
одобрите
подобрите
маневрите
преговрите
игрите
видеоигрите
тигрите
мугрите
кадрите
едрите
ведрите
најведрите
поведрите
катедрите
ноздрите
цилиндрите
бодрите
модрите
удрите
мудрите
пудрите
судрите
ерите
флаерите
фраерите
берберите
верите
заверите
изневерите
проневерите
северите
оверите
доверите
поверите
проверите
серверите
софтверите
уверите
багерите
хамбургерите
фрижидерите
лидерите
провајдерите
	
аутсајдерите
бандерите
тендерите
облакодерите
бомбардерите
милијардерите
рекордерите
видеорекордерите
калуѓерите
булдожерите
џезерите
дијализерите
вулканизерите
фризерите
симпатизерите
прогнозерите
радиодифузерите
хотелиерите
премиерите
вицепремиерите
жардиниерите
гарсониерите
бариерите
кариерите
ентериерите
финансиерите
хакерите
спикерите
плејмејкерите
букмејкерите
фолкерите
танкерите
шанкерите
бункерите
рокерите
брокерите
фудбалерите
малерите
дилерите
наркодилерите
бојлерите
хоштаплерите
хохштаплерите
мерите
америте
камерите
намерите
програмерите
одмерите
премерите
размерите
измерите
примерите
водомерите
струјомерите
фармерите
нумерите
планерите
инженерите
електроинженерите
тренерите
инжинерите
деминерите
дизајнерите
контејнерите
келнерите
пензионерите
милионерите
пионерите
концесионерите
мисионерите
опозиционерите
акционерите
реакционерите
фракционерите
колекционерите
конфекционерите
функционерите
антикорупционерите
револуционерите
бјанконерите
росонерите
гувернерите
вицегувернерите
партнерите
росоњерите
киднаперите
раперите
вперите
шлеперите
треперите
затреперите
оперите
експерите
ласерите
бисерите
сервисерите
режисерите
тенисерите
боксерите
аматерите
кратерите
шпедитерите
аквизитерите
актерите
карактерите
шалтерите
презентерите
волонтерите
промотерите
хеликоптерите
стартерите
дезертерите
репортерите
фоторепортерите
колпортерите
импортерите
транспортерите
кластерите
гангстерите
министерите
постерите
дистрибутерите
комјутерите
компјутерите
скутерите
тефтерите
пештерите
гуштерите
шеќерите
аферите
шоферите
сурферите
сферите
трансферите
атмосферите
куферите
офицерите
подофицерите
шверцерите
вечерите
глечерите
танчерите
ваучерите
менаџерите
тинејџерите
ренџерите
собирите
свирите
засвирите
отсвирите
командирите
судирите
секирите
лирите
илирите
намирите
подмирите
немирите
вознемирите
помирите
смирите
манирите
сувенирите
турнирите
вампирите
компирите
допирите
куририте
засирите
четирите
лектирите
манастирите
панцирите
синџирите
ширите
раширите
проширите
масакрите
мокрите
најмокрите
помокрите
искрите
борите
таборите
одборите
изборите
евроизборите
соборите
јаворите
фаворите
изворите
говорите
заговорите
наговорите
раговорите
одговорите
преговорите
разговорите
изговорите
приговорите
договорите
проговорите
затворите
претворите
отворите
добротворите
растворите
горите
жагорите
загорите
прегорите
разгорите
изгорите
догорите
логорите
согорите
амбасадорите
чадорите
коридорите
дрдорите
метеорите
зорите
разорите
трезорите
телевизорите
ревизорите
ретровизорите
сензорите
цензорите
спонзорите
прозорите
сениорите
јуниорите
приорите
корите
прекорите
чекорите
пречекорите
исчекорите
покорите
укорите
триколорите
контролорите
одморите
изморите
љубоморите
коморите
мрморите
промрморите
уморите
туморите
порите
напорите
спорите
оспорите
успорите
отпорите
ресорите
агресорите
компресорите
професорите
сукцесорите
процесорите
торите
иноваторите
конзерваторите
емулгаторите
ликвидаторите
креаторите
организаторите
гладијаторите
радијаторите
иницијаторите
индикаторите
фалсификаторите
регулаторите
акумулаторите
реформаторите
информаторите
трансформаторите
консуматорите
сенаторите
координаторите
донаторите
узурпаторите
окупаторите
реставраторите
генераторите
операторите
туроператорите
инспираторите
администраторите
кураторите
инкасаторите
интерпретаторите
диктаторите
експериментаторите
коментаторите
атентаторите
евалуаторите
шаторите
вторите
авторите
повторите
кредиторите
командиторите
депозиторите
композиторите
мониторите
инвеститорите
реакторите
тракторите
екстракторите
факторите
селекторите
рефлекторите
испекторите
инспекторите
ректорите
директорите
проректорите
секторите
детекторите
докторите
инструкторите
конструкторите
моторите
промоторите
рецепторите
скулпторите
сторите
престорите
мајсторите
велемајсторите
злосторите
просторите
ќорите
форите
семафорите
трите
театрите
амфитеатрите
педијатрите
психијатрите
татрите
проветрите
метрите
параметрите
таксиметрите
километрите
термометрите
сетрите
четрите
итрите
арбитрите
најитрите
поитрите
филтрите
центрите
контрите
полуконтрите
оркестрите
сестрите
бистрите
најбистрите
побистрите
регистрите
министрите
ексминистрите
острите
наострите
изострите
најострите
мострите
поострите
кутрите
чаурите
бурите
згурите
осигурите
фигурите
кенгурите
процедурите
кондурите
бордурите
меурите
азурите
неуроазурите
неразурите
фризурите
аѕурите
нероаѕурите
нераѕурите
пурите
клисурите
докусурите
турите
кандидатурите
карикатурите
адвокатурите
температурите
литературите
претурите
експозитурите
партитурите
фактурите
архитектурите
структурите
инфраструктурите
културите
авантурите
контурите
скулптурите
тортурите
истурите
штурите
брошурите
цифрите
шифрите
сите
колбасите
ирвасите
гасите
ужасите
појасите
касите
таласите
власите
гласите
нагласите
одгласите
огласите
прогласите
согласите
усогласите
класите
атласите
масите
гримасите
сиромасите
монасите
спасите
расите
терасите
украсите
трасите
иконостасите
скинхедсите
обесите
завесите
мерцедесите
подесите
стјуардесите
кесите
месите
замесите
финесите
придонесите
успесите
неуспесите
регресите
конгресите
адресите
интересите
претресите
земјотресите
потресите
поетесите
хостесите
ќесите
процесите
чесите
амбисите
висите
зависите
извисите
сервисите
полисите
кулисите
мисите
компромисите
пенисите
бизнисите
записите
написите
преписите
теписите
описите
дописите
ракописите
пописите
прописите
списите
натписите
потписите
уписите
мирисите
тестисите
таксите
    
индексите
кексите
комплексите
рефлексите
анексите
парадоксите
битлсите
импулсите
авансите
антиоксидансите
сеансите
узансите
алијансите
нијансите
американсите
билансите
перформансите
шансите
реагенсите
енергенсите
осите
босите
командосите
косите
најкосите
покосите
русокосите
пркосите
силосите
носите
наносите
безбедносите
односите
соодносите
преносите
износите
приносите
сносите
росите
проросите
просите
запросите
испросите
кустосите
гаучосите
апсите
уапсите
олигарсите
замрсите
конкурсите
ресурсите
минибусите
автобусите
индусите
хиндусите
радиусите
кусите
вкусите
најкусите
покусите
скусите
циклусите
синусите
конусите
русите
вирусите
белорусите
диносаурусите
статусите
абортусите
тите
средбатите
дебатите
дериватите
хрватите
легатите
делегатите
агрегатите
богатите
збогатите
најбогатите
побогатите
датите
кандидатите
противкандидатите
мандатите
благодатите
лауреатите
бајатите
најбајатите
побајатите
азијатите
секретаријатите
плакатите
сакатите
синдикатите
фалсификатите
сертификатите
адвокатите
алатите
палатите
салатите
џелатите
клатите
заклатите
платите
наплатите
доплатите
исплатите
претплатите
отплатите
уплатите
резулатите
конзулатите
постулатите
каматите
приматите
доматите
банкоматите
дипломатите
евродипломатите
автоматите
форматите
гранатите
станатите
застанатите
настанатите
новонастанатите
престанатите
пристанатите
останатите
заостанатите
преостанатите
изостанатите
постанатите
состанатите
опстанатите
грабнатите
насмевнатите
тревнатите
дувнатите
одбегнатите
пребегнатите
избегнатите
побегнатите
легнатите
подлегнатите
впрегнатите
засегнатите
досегнатите
посегнатите
затегнатите
најзатегнатите
притегнатите
потегнатите
протегнатите
стегнатите
растегнатите
најстегнатите
постегнатите
дигнатите
надигнатите
издигнатите
подигнатите
стигнатите
престигнатите
пристигнатите
достигнатите
постигнатите
помогнатите
трогнатите
тргнатите
претргнатите
потргнатите
растргнатите
истргнатите
оттргнатите
паднатите
западнатите
нападнатите
совпаднатите
припаднатите
опаднатите
допаднатите
пропаднатите
распаднатите
испаднатите
отпаднатите
потпаднатите
наведнатите
погледнатите
седнатите
стврднатите
мрднатите
помрднатите
овенатите
опоменатите
споменатите
гореспоменатите
раскренатите
натежнатите
претежнатите
отежнатите
исчезнатите
лизнатите
гризнатите
признатите
непризнатите
најпризнатите
познатите
запознатите
непознатите
препознатите
најпознатите
попознатите
добропознатите
распознатите
замрзнатите
одмрзнатите
премрзнатите
измрзнатите
смрзнатите
комбинатите
загинатите
координатите
кинатите
прекинатите
непрекинатите
испрекинатите
скинатите
раскинатите
искинатите
откинатите
укинатите
минатите
заминатите
наминатите
надминатите
одминатите
поодминатите
преминатите
разминатите
изминатите
поминатите
настинатите
починатите
шинатите
бакнатите
зајакнатите
испакнатите
најиспакнатите
поиспакнатите
истакнатите
најистакнатите
поистакнатите
одекнатите
порекнатите
затекнатите
стекнатите
викнатите
навикнатите
извикнатите
привикнатите
поттикнатите
скокнатите
прескокнатите
отскокнатите
потскокнатите
плукнатите
пукнатите
напукнатите
чукнатите
проколнатите
симнатите
спомнатите
шампионатите
експонатите
тонатите
потонатите
капнатите
напнатите
закрепнатите
непипнатите
зарипнатите
сопнатите
дупнатите
врнатите
заврнатите
наврнатите
преврнатите
разврнатите
прегрнатите
интернатите
урнатите
разурнатите
нурнатите
изгаснатите
спласнатите
зараснатите
нараснатите
израснатите
дораснатите
пораснатите
блеснатите
виснатите
надвиснатите
накиснатите
втиснатите
притиснатите
потиснатите
распрснатите
згуснатите
одгатнатите
затнатите
светнатите
наметнатите
вметнатите
одметнатите
подметнатите
сретнатите
пресретнатите
голтнатите
остнатите
брцнатите
почнатите
започнатите
отпочнатите
скршнатите
патите
телепатите
лопатите
пропатите
автопатите
психопатите
карпатите
упатите
ратите
апаратите
фотоапаратите
препаратите
обратите
вратите
одвратите
повратите
јагленохидратите
рефератите
емиратите
пиратите
кратите
демократите
социјалдемократите
либералдемократите
бирократите
скратите
елаборатите
инспекторатите
пратите
препратите
допратите
испратите
концентратите
резулататите
цитатите
резултатите
атентатите
фатите
зафатите
прифатите
дофатите
опфатите
сфатите
потфатите
печатите
запечатите
препечатите
испечатите
отпечатите
фармацевтите
занаетите
муабетите
ветите
деветите
клеветите
креветите
советите
светите
засветите
најсветите
осветите
посветите
просветите
шпагетите
кадетите
благодетите
судетите
клозетите
диетите
плакетите
макетите
пакетите
ракетите
брикетите
етикетите
анкетите
маркетите
супермаркетите
букетите
налетите
тоалетите
таблетите
скелетите
прелетите
излетите
билетите
авиобилетите
клетите
комплетите
атлетите
метите
паметите
запаметите
опаметите
предметите
зашеметите
приметите
кометите
прометите
канетите
неканетите
поканетите
планетите
ранетите
бранетите
забранетите
одбранетите
разгранетите
неразгранетите
поранетите
распространетите
најраспространетите
отстранетите
хранетите
нахранетите
прехранетите
прихранетите
исхранетите
вкочанетите
магнетите
електромагнетите
прегладнетите
обезвреднетите
наводнетите
вцрвенетите
разденетите
наводенетите
обелоденетите
женетите
неженетите
оженетите
неоженетите
пленетите
запленетите
зачленетите
расчленетите
заменетите
наменетите
одменетите
осовременетите
разменетите
изменетите
неизменетите
видоизменетите
применетите
променетите
непроменетите
сменетите
сенетите
засенетите
ценетите
преценетите
најценетите
оценетите
проценетите
потценетите
уценетите
казнетите
неказнетите
раздразнетите
испразнетите
кабинетите
обвинетите
извинетите
обединетите
соединетите
царинетите
оцаринетите
префинетите
пацинетите
зачинетите
причинетите
    
сочинетите
потчинетите
полнетите
наполнетите
преполнетите
дополнетите
надополнетите
пополнетите
исполнетите
неисполнетите
засолнетите
рамнетите
израмнетите
затемнетите
гонетите
прогонетите
озаконетите
наклонетите
монетите
поцрнетите
објаснетите
разјаснетите
изјаснетите
појаснетите
разбеснетите
олеснетите
стеснетите
ситнетите
раситнетите
збунетите
побунетите
доцнетите
задоцнетите
поетите
петите
третите
портретите
сетите
касетите
десетите
деведесетите
педесетите
седумдесетите
осумдесетите
шеесетите
четириесетите
триесетите
осетите
посетите
потсетите
колективитетите
антиквитетите
новитетите
универзитетите
квалитетите
модалитетите
специјалитетите
локалитетите
екстремитетите
комитетите
афинитетите
имунитетите
епитетите
приоритетите
авторитетите
ентитетите
идентитетите
ануитетите
капацитетите
факултетите
естетите
штетите
обештетите
оштетите
дуетите
суетите
четите
буџетите
хаитите
хобитите
слоевитите
шеговитите
ридовитите
лековитите
сликовитите
мешовитите
кредитите
бандитите
паразитите
реквизитите
депозитите
шиитите
китите
накитите
елитите
сателитите
космополитите
митрополитите
отолитите
самитите
лимитите
комитите
доломитите
знаменитите
вистинитите
невистинитите
законитите
сунитите
питите
опитите
испитите
габаритите
дендритите
разборитите
фаворитите
ситите
заситите
апетитите
штитите
заштитите
графитите
профитите
восхитите
дефицитите
тромбоцитите
бајтите
актите
лактите
екстрактите
апстрактите
контактите
фактите
артефактите
јектите
објектите
субјектите
дијалектите
проектите
аспектите
сектите
инсектите
архитектите
афектите
ефектите
дефектите
деликтите
конфликтите
инстиктите
инстинктите
ноктите
продуктите
келтите
жолтите
најжолтите
пожолтите
нултите
памтите
гигантите
командантите
брилијантите
варијантите
кантите
апликантите
азилантите
амбулантите
шпекулантите
манипулантите
дијамантите
демантите
гарантите
мигрантите
емигрантите
имигрантите
хидрантите
кооперантите
аспирантите
оркестрантите
демонстрантите
матурантите
дебитантите
милитантите
проектантите
консултантите
протестантите
остантите
дискутантите
чантите
деликвентите
делинквентите
агентите
диригентите
контигентите
контингентите
енергентите
детергентите
идентите
дисидентите
инцидентите
претендентите
студентите
рецензентите
клиентите
партиципиентите
пациентите
коефициентите
лентите
еквивалентите
талентите
видеолентите
лигаментите
медикаментите
парламентите
фрагментите
сегментите
елементите
комплиментите
експериментите
сентиментите
моментите
аргументите
конзументите
документите
инструментите
консументите
континентите
апстинентите
депонентите
компонентите
опонентите
поентите
рентите
транспарентите
референтите
конкурентите
интересентите
патентите
комитентите
коминтентите
асистентите
процентите
адолесцентите
продуцентите
копродуцентите
лавиринтите
финтите
хоризонтите
дисконтите
фунтите
работите
заработите
обработите
вработите
одработите
преработите
разработите
изработите
доработите
поработите
сработите
саботите
роботите
животите
квотите
анегдотите
идиотите
патриотите
котите
кикотите
шкотите
пилотите
срамотите
осрамотите
посрамотите
имотите
нотите
банкнотите
потите
препотите
шепотите
зашепотите
прошепотите
испотите
сиротите
скротите
селекторотите
рецептите
концептите
транскриптите
картите
партите
вртите
завртите
навртите
одвртите
превртите
извртите
свртите
четвртите
екстравертите
ковертите
екпертите
експертите
концертите
аортите
портите
сортите
тортите
цртите
нацртите
пругастите
ентузијастите
коцкастите
областите
властите
овластите
повластите
мастите
пастите
запрепастите
возрастите
контрастите
страстите
вестите
невестите
известите
вероисповестите
свестите
несвестите
онесвестите
водестите
коцкестите
доблестите
бјанкочелестите
болестите
нослестите
кривулестите
мускулестите
наместите
преместите
изместите
надоместите
поместите
сместите
дрвенестите
прстенестите
детинестите
влакнестите
карпестите
сунѓерестите
црномурестите
атестите
протестите
честите
јајчестите
најчестите
почестите
топчестите
обесчестите
џуџестите
шестите
истите
бистите
лобистите
завистите
лингвистите
груевистите
рецидивистите
позитивистите
активистите
врховистите
љубчовистите
љупчовистите
резервистите
екологистите
садистите
велосипедистите
гардистите
будистите
нудистите
атеистите
листите
балистите
антиглобалистите
специјалистите
социјалистите
лојалистите
криминалистите
финалистите
четвртфиналистите
полуфиналистите
националистите
ултранационалистите
традиционалистите
капиталистите
фундаменталистите
инструменталистите
филателистите
стилистите
мотоциклистите
ватерполистите
солистите
исламистите
екстремистите
песимистите
оптимистите
економистите
реформистите
урбанистите
пијанистите
виолинистите
алпинистите
колумнистите
протагонистите
унионистите
импресионистите
ционистите
нутриционистите
телефонистите
комунистите
маоистите
пистите
сценаристите
документаристите
снајперистите
користите
искористите
терористите
хористите
лабуристите
прокуристите
туристите
карикатуристите
авантуристите
таксистите
курсистите
каратистите
сепаратистите
артистите
спортистите
шахистите
мазохистите
анархистите
нацистите
неонацистите
чистите
нечистите
пречистите
најчистите
почистите
прочистите
расчистите
исчистите
пучистите
фашистите
текстите
контекстите
слабостите
доверливостите
еднаквостите
новостите
гостите
нагостите
радостите
пакостите
жалостите
целостите
светлостите
деградираностите
посебностите
подробностите
способностите
државностите
јавностите
негативностите
примитивностите
активностите
спротивностите
недоследностите
вредностите
предностите
валидностите
инвалидностите
погодностите
народностите
апсурдностите
особеностите
запоставеностите
женственостите
сопственостите
загаденостите
вообразеностите
загрозеностите
застареностите
искористеностите
скапоценостите
свеченостите
недореченостите
заплашеностите
уплашеностите
надлежностите
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu