Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
почовечен - лихтенштајн
почовечен
свечен
срдечен
чистосрдечен
простосрдечен
лечен
далечен
оддалечен
најоддалечен
најдалечен
одалечен
подалечен
залечен
облечен
наоблечен
необлечен
преоблечен
изоблечен
приоблечен
пооблечен
соблечен
влечен
завлечен
навлечен
одвлечен
подвлечен
развлечен
извлечен
привлечен
непривлечен
попривлечен
вовлечен
одолговлечен
довлечен
повлечен
провлечен
свлечен
излечен
млечен
слечен
преслечен
гмечен
згмечен
единечен
поединечен
конечен
бесконечен
печен
запечен
најзапечен
позапечен
напечен
непечен
препечен
непрепечен
најпрепечен
попрепечен
припечен
најпечен
опечен
новопечен
допечен
недопечен
попечен
спечен
испечен
најиспечен
поиспечен
потпечен
речен
наречен
таканаречен
самонаречен
противречен
одречен
подречен
преречен
изречен
неизречен
крајречен
доречен
недоречен
проречен
пречен
напречен
непречен
препречен
попречен
спречен
неспречен
меѓуречен
сечен
засечен
насечен
расечен
нерасечен
месечен
повеќемесечен
четиримесечен
тримесечен
седуммесечен
осуммесечен
двомесечен
едномесечен
минатомесечен
деветмесечен
петмесечен
осумнаесетмесечен
шестмесечен
неколкумесечен
полумесечен
пресечен
исечен
неисечен
досечен
посечен
просечен
натпросечен
потпросечен
сосечен
опсечен
отсечен
потсечен
течен
затечен
натечен
претечен
отечен
дотечен
брзотечен
библиотечен
поотечен
потечен
протечен
картотечен
картечен
стечен
растечен
истечен
оттечен
полутечен
чечен
ичен
прозаичен
лаичен
архаичен
габичен
силабичен
себичен
несебичен
акрибичен
ромбичен
обичен
необичен
најобичен
вообичен
невообичен
пообичен
фобичен
ксенофобичен
вичен
секавичен
молскавичен
рскавичен
светкавичен
правичен
неправичен
стравичен
краставичен
извичен
кривичен
половичен
пословичен
цервичен
првичен
магичен
трагичен
елегичен
невралгичен
антиневралгичен
носталгичен
логичен
нелогичен
најлогичен
летаргичен
алергичен
енергичен
неенергичен
најенергичен
поенергичен
спорадичен
последичен
прозодичен
периодичен
мелодичен
пародичен
богородичен
методичен
жичен
безжичен
базичен
јазичен
прајазичен
подјазичен
повеќејазичен
тријазичен
двојазичен
еднојазичен
разнојазичен
тројазичен
општојазичен
афазичен
ризичен
личен
фаличен
безобличен
изобличен
публичен
одличен
преувеличен
неличен
челичен
очеличен
различен
безразличен
најразличен
поразличен
безличен
виличен
идиличен
приличен
неприличен
поприличен
најличен
цикличен
параболичен
симболичен
хиперболичен
дволичен
недоличен
едноличен
разноличен
поличен
устоличен
меланхоличен
карличен
сличен
уличен
хидрауличен
динамичен
подинамичен
аеродинамичен
седмичен
епидемичен
пандемичен
ендемичен
полемичен
анемичен
сеизмичен
асеизмичен
катаклизмичен
мимичен
комичен
трагикомичен
економичен
неекономичен
најекономичен
поекономичен
изотермичен
ритмичен
званичен
паничен
впаничен
тимпаничен
граничен
задграничен
разграничен
безграничен
ограничен
неограничен
пограничен
меѓуграничен
прекуграничен
страничен
станичен
надничен
предничен
фотогеничен
воденичен
зеничен
потколеничен
меничен
наизменичен
најизменичен
поименичен
споменичен
шизофреничен
гасеничен
арсеничен
стеничен
астеничен
неврастеничен
калистеничен
реченичен
пченичен
празничен
претпразничен
сангвиничен
единичен
поликлиничен
циничен
делничен
болничен
темничен
осомничен
коничен
хармоничен
нехармоничен
дисхармоничен
ироничен
најироничен
поироничен
хроничен
анахроничен
синхроничен
ултрасоничен
суперсоничен
тоничен
атоничен
хипертоничен
полифоничен
радиофоничен
какофоничен
еуфоничен
парничен
вторничен
параноичен
типичен
атипичен
нетипичен
хигроскопичен
маларичен
паричен
непаричен
бричен
фабричен
небричен
избричен
обричен
добричен
водовричен
цилиндричен
четирицилиндричен
хипохондричен
фелеричен
колеричен
химеричен
венеричен
генеричен
материчен
вонматеричен
етеричен
климактеричен
хистеричен
дифтеричен
сферичен
изричен
панегиричен
лиричен
емпиричен
сатиричен
фантазмагоричен
алегоричен
категоричен
калоричен
покалоричен
вторичен
реторичен
метафоричен
еуфоричен
метричен
симетричен
асиметричен
несиметричен
цитричен
електричен
хидроелектричен
полицентричен
епицентричен
концентричен
егоцентричен
геоцентричен
хелиоцентричен
евроцентричен
ексцентричен
класичен
најкласичен
псевдокласичен
неокласичен
токсичен
атоксичен
скиатичен
латичен
матичен
драматичен
најдраматичен
подраматичен
пневматичен
ревматичен
прагматичен
флегматичен
енигматичен
догматичен
проблематичен
математичен
систематичен
несистематичен
шематичен
плазматичен
спазматичен
харизматичен
ароматичен
хроматичен
симптоматичен
асматичен
астматичен
трауматичен
фанатичен
апатичен
антипатичен
симпатичен
несимпатичен
демократичен
статичен
аеростатичен
афатичен
емфатичен
лимфатичен
етичен
дијабетичен
херметичен
магнетичен
френетичен
поетичен
петичен
синкретичен
патетичен
синтетичен
хипотетичен
естетичен
анестетичен
аналитичен
паралитичен
енклитичен
политичен
аполитичен
критичен
некритичен
најкритичен
самокритичен
гастритичен
рахитичен
бронхитичен
дидактичен
профилактичен
практичен
непрактичен
најпрактичен
попрактичен
тактичен
нетактичен
најтактичен
синтактичен
потактичен
фактичен
дијалектичен
еклектичен
апоплектичен
пектичен
аподиктичен
семантичен
романтичен
најромантичен
поромантичен
идентичен
автентичен
најавтентичен
поавтентичен
хаотичен
егзотичен
најегзотичен
макробиотичен
наркотичен
невротичен
еротичен
склеротичен
артериосклеротичен
психотичен
скептичен
најскептичен
	
каталептичен
епилептичен
септичен
асептичен
антисептичен
апокалиптичен
елиптичен
еклиптичен
оптичен
бомбастичен
саркастичен
еластичен
нееластичен
најеластичен
поеластичен
сколастичен
схоластичен
пластичен
династичен
плеонастичен
драстичен
најдрастичен
перифрастичен
фантастичен
научнофантастичен
фнтастичен
атеистичен
реалистичен
сифилистичен
мистичен
еуфемистичен
песимистичен
оптимистичен
егоистичен
карактеристичен
најкарактеристичен
хипокористичен
хумористичен
афористичен
футуристичен
каустичен
акустичен
најакустичен
поакустичен
специфичен
поспецифичен
атрофичен
дистрофичен
анархичен
бројчен
алчен
најалчен
поалчен
жолчен
безжолчен
молчен
замолчен
премолчен
толчен
дотолчен
столчен
истолчен
истанчен
исчанчен
втренчен
истенчен
инчен
кончен
очен
бочен
задлабочен
вдлабочен
продлабочен
подбочен
загадочен
осведочен
предочен
средочен
подочен
желудочен
безочен
мозочен
кочен
закочен
скочен
укочен
крволочен
плочен
поплочен
мочен
даночен
неоданочен
воочен
слепоочен
соочен
папочен
нарочен
орочен
долгорочен
подолгорочен
краткорочен
среднорочен
порочен
непорочен
беспорочен
реципрочен
сочен
насочен
пренасочен
двонасочен
еднонасочен
песочен
восочен
посочен
бессочен
точен
наточен
достаточен
недостаточен
клеточен
едноклеточен
неточен
петочен
преточен
најточен
жолточен
сосредоточен
поточен
проточен
опточен
четврточен
сточен
ожесточен
источен
најисточен
југоисточен
далекоисточен
блискоисточен
средноисточен
североисточен
отточен
запчен
зграпчен
непчен
дупчен
продупчен
испупчен
рчен
арчен
изарчен
поарчен
распарчен
згрчен
дрчен
наперчен
огорчен
напрчен
потурчен
спечурчен
згрутчен
учен
научен
ненаучен
квазинаучен
псевдонаучен
природонаучен
бучен
азбучен
најбучен
обучен
необучен
побучен
вучен
звучен
ултразвучен
надзвучен
подзвучен
безвучен
озвучен
благозвучен
неблагозвучен
слаткозвучен
милозвучен
полнозвучен
созвучен
подучен
неучен
изучен
приучен
најучен
одлучен
неодлучен
клучен
заклучен
незаклучен
вклучен
приклучен
склучен
исклучен
случен
памучен
доучен
недоучен
високоучен
поучен
проучен
стручен
нестручен
сучен
засучен
насучен
расучен
пресучен
исучен
опсучен
отсучен
усучен
тучен
пушчен
џен
шен
сегашен
досегашен
когашен
некогашен
секогашен
тогашен
дотогашен
јадашен
кашен
тукашен
раскалашен
плашен
заплашен
преплашен
исплашен
уплашен
ненадмашен
неимашен
домашен
сиромашен
осиромашен
посиромашен
промашен
кумашен
годинашен
замонашен
вчерашен
завчерашен
довчерашен
вечерашен
скорашен
доскорашен
прашен
запрашен
страшен
застрашен
бестрашен
престрашен
најстрашен
пострашен
вџашен
секадешен
катадешен
овдешен
ондешен
преѓешен
времешен
смешен
најсмешен
посмешен
умешен
неумешен
поранешен
денешен
годинешен
дамнешен
недамнешен
одамнешен
неодамнешен
подоцнешен
успешен
неуспешен
безуспешен
најуспешен
поуспешен
решен
грешен
згрешен
безгрешен
погрешен
непогрешен
беспогрешен
многугрешен
нерешен
разрешен
надворешен
скорешен
доскорешен
внатрешен
вентрешен
накострешен
утрешен
задутрешен
тешен
утешен
неутешен
безутешен
ноќешен
синоќешен
ишен
краишен
вишен
одвишен
севишен
возвишен
превозвишен
чудовишен
повишен
дишен
задишен
надишен
вдишен
оддишен
средишен
издишен
годишен
илјадагодишен
двестагодишен
двегодишен
двестегодишен
повеќегодишен
четиригодишен
тригодишен
полгодишен
седумгодишен
осумгодишен
двогодишен
овогодишен
новогодишен
предновогодишен
долгогодишен
едногодишен
минатогодишен
осумдесетогодишен
стогодишен
петстогодишен
деветгодишен
петгодишен
дваесетгодишен
дванаесетгодишен
единаесетгодишен
четиринаесетгодишен
седумнаесетгодишен
осумнаесетгодишен
шеснаесетгодишен
деветнаесетгодишен
петнаесетгодишен
десетгодишен
деведесетгодишен
педесетгодишен
седумдесетгодишен
осумдесетгодишен
шеесетгодишен
четириесетгодишен
триесетгодишен
шестгодишен
многугодишен
неколкугодишен
полугодишен
земјишен
лишен
излишен
чистилишен
училишен
пристанишен
жаришен
бришен
забришен
избришен
добришен
кришен
скришен
јуришен
мочуришен
четиристишен
овошен
дошен
раскошен
влошен
тамошен
натамошен
понатамошен
потамошен
немошен
зимошен
полномошен
помошен
безпомошен
беспомошен
есеношен
трошен
дотрошен
потрошен
непотрошен
истрошен
утрошен
пасошен
летошен
пролетошен
пустошен
опустошен
вршен
завршен
незавршен
извршен
неизвршен
довршен
недовршен
површен
совршен
несовршен
најсовршен
посовршен
усовршен
неусовршен
свршен
несвршен
кршен
прекршен
докршен
скршен
искршен
стршен
ушен
заушен
бушен
избушен
гушен
загушен
подгушен
пригушен
душен
задушен
бездушен
воздушен
безвоздушен
слабодушен
благодушен
великодушен
малодушен
еднодушен
рамнодушен
добродушен
простодушен
кушен
заглушен
оглушен
замелушен
слушен
прислушен
послушен
непослушен
најпослушен
пељушен
имушен
смушен
пушен
запушен
допушен
пропушен
испушен
рушен
нарушен
разрушен
срушен
сушен
насушен
пресушен
непресушен
исушен
стушен
важн
навлажн
вижн
ејжн
можн
јужн
фјужн
казн
разн
ин
аин
регаин
медаин
мидаин
каин
кокаин
милаин
снаин
    
боаин
папаин
индураин
бахраин
саин
усаин
таин
фетаин
шаин
бин
бабин
жабин
скрјабин
лабин
голабин
гулабин
рабин
карабин
небин
рибин
сибин
албин
хемоглобин
робин
арбин
гарбин
харбин
србин
великосрбин
дурбин
бубин
зубин
кубин
љубин
рубин
керубин
корубин
вин
гавин
савин
месавин
пингвин
логвин
адвин
едвин
болдвин
голдвин
гевин
девин
кевин
левин
невин
живин
крапивин
мејвин
квин
меквин
смоквин
црквин
алвин
калвин
келвин
мелвин
золвин
бовин
сковин
головин
коровин
дарвин
марвин
ервин
мервин
первин
ирвин
свекрвин
корвин
првин
најпрвин
попрвин
отпрвин
јатрвин
твин
литвин
гершвин
агин
попагин
корчагин
бегин
зегин
онегин
сезгин
дизгин
аналгин
билгин
олгин
ангин
енгин
огин
логин
јаргин
ергин
вергин
дин
бадин
сабадин
себадин
вадин
џевадин
живадин
лагадин
сагадин
беадин
веадин
сеадин
задин
изадин
бајадин
вајадин
зајадин
сејадин
шејадин
изјадин
стројадин
стојадин
бујадин
вујадин
зујадин
дукадин
аладин
владин
невладин
веладин
желадин
селадин
џеладин
миладин
ајладин
абдуладин
ѓуладин
џуладин
мадин
рамадин
самадин
шамадин
џемадин
шемадин
шумадин
надин
зинадин
синадин
чеснадин
радин
фарадин
харадин
ферадин
бирадин
ајрадин
бурадин
дурадин
садин
косадин
мусадин
костадин
сефадин
бехадин
бурхадин
шадин
севдин
мегдин
един
сабаедин
себаедин
заедин
саедин
абедин
забедин
сабедин
себедин
неџбедин
сегедин
дедин
вадедин
садедин
езедин
изедин
аједин
аледин
вледин
веледин
селедин
медин
амедин
карамедин
самедин
хусамедин
бурхамедин
семедин
имедин
алмедин
несмедин
ахмедин
неџмедин
танедин
бенедин
зинедин
заредин
саредин
харедин
бедредин
мередин
фередин
ајредин
бајредин
најредин
хајредин
предин
средин
нуредин
шуредин
аседин
шемседин
муседин
афедин
сафедин
сефедин
шефедин
сејфедин
муџахедин
зехедин
аџедин
таџедин
вараждин
ѕвездин
ваидин
селаидин
бидин
абидин
видин
вадидин
беидин
сеидин
валидин
амидин
замидин
ќерамидин
мимидин
фаридин
шахидин
ајдин
сабајдин
вајдин
алајдин
салајдин
мајдин
хајдин
ејдин
вејдин
алејдин
селејдин
мејдин
сејдин
војдин
мујдин
милдин
амдин
органдин
мендин
один
бодин
живодин
војводин
годин
јагодин
садодин
никодин
клодин
господин
бородин
породин
габардин
абердин
вердин
фердин
черномирдин
урдин
нурдин
костдин
баудин
гулбудин
лагудин
дудин
садудин
беудин
зудин
изудин
јудин
џемалудин
самудин
бурханудин
рудин
бедрудин
мирудин
еин
кодеин
казеин
олеин
меин
џермеин
евреин
бахреин
исеин
усеин
хусеин
теин
протеин
феин
кофеин
дражин
божин
ружин
зин
гавазин
магазин
рамазин
мезин
муезин
близин
мејзин
нејзин
нијзин
бензин
бозин
рогозин
керозин
терзин
французин
попадиин
змиин
јин
бајин
федајин
кајин
шајин
усејин
матејин
земјин
војин
живојин
мујин
грујин
кин
акин
жакин
јакин
забијакин
домакин
жоакин
хоакин
рибкин
здравкин
чавкин
арлекин
прекин
ајтекин
цекин
владикин
алификин
чикин
мајкин
девојкин
сојкин
шабалкин
чикалкин
желкин
милкин
толкин
потемкин
димкин
рисимкин
денкин
пенкин
динкин
токин
потапкин
аркин
ќеркин
черкин
мисиркин
скин
дамаскин
раскин
коскин
лоскин
гускин
шаткин
сосеткин
теткин
лукин
шефкин
алифкин
куцкин
мачкин
страчкин
мечкин
кучкин
шишкин
рогошкин
кокошкин
глушкин
пушкин
лин
алин
балин
седалин
птијалин
калин
паскалин
телалин
малин
формалин
адреналин
салин
талин
каталин
сталин
нафталин
сахалин
даблин
лублин
мевлин
медлин
елин
велин
евелин
ливелин
ангелин
меделин
анѓелин
вазелин
гмелин
хермелин
пелин
цепелин
селин
веселин
руселин
фателин
светелин
детелин
властелин
пластелин
пчелин
мишелин
злин
резлин
илин
садилин
ванилин
мерилин
пироксилин
путилин
пеницилин
ајлин
клин
жаклин
џеклин
франклин
френклин
бруклин
млин
каолин
газолин
виолин
колин
николин
ланолин
кринолин
полин
исполин
каролин
керолин
плин
чаплин
геоплин
џоплин
пуплин
берлин
мерлин
перлин
трлин
теслин
муслин
кетлин
глобулин
гулин
мајмулин
инсулин
флин
гроцлин
мин
    
амин
дамин
беамин
замин
јамин
бенјамин
венјамин
бинјамин
бојамин
бујамин
камин
исламин
бељамин
мамин
буњамин
допамин
рамин
самин
амфетамин
витамин
ввитамин
бевитамин
провитамин
бенџамин
седмин
емин
аземин
ремин
премин
метемин
цемин
азмин
азимин
лимин
мимин
палмин
домин
момин
помин
армин
кармин
ермин
нермин
термин
шермин
смин
јасмин
умин
албумин
многумин
мумин
нин
анин
паганин
циганин
граѓанин
малограѓанин
сограѓанин
индонежанин
занин
мезанин
лозанин
државјанин
московјанин
голијанин
христијанин
парохијанин
епархијанин
билјанин
земјанин
вонземјанин
туѓоземјанин
римјанин
бојанин
европјанин
самарјанин
мирјанин
дворјанин
горјанин
подгорјанин
саботјанин
канин
селанин
дељанин
диманин
зрењанин
стопанин
тиранин
танин
мештанин
маршиќанин
каракачанин
ирачанин
бичанин
личанин
маршичанин
шљиванчанин
гламочанин
ашанин
лишанин
бенин
женин
зенин
јенин
ленин
еленин
стаменин
есенин
хенин
џенин
ажнин
кинин
линин
минин
захаринин
стринин
кројнин
вујнин
книн
ралнин
воронин
антонин
серотонин
бунин
бакунин
стрихнин
лузањин
сусањин
вороњин
воин
живоин
моин
хероин
пин
шалјапин
вилепин
џепин
атропин
карпин
спин
лупин
мупин
пупин
рин
варварин
гагарин
маргарин
бугарин
великобугарин
мандарин
стеарин
карин
букарин
марин
ултрамарин
тамарин
рузмарин
панарин
сарин
татарин
рафарин
захарин
сахарин
брин
дибрин
фибрин
добрин
деврин
грин
агрин
апелгрин
евергрин
угрин
едрин
ведрин
ефедрин
видрин
олдрин
сандрин
одрин
кудрин
ерин
берин
себерин
берберин
северин
лерин
перин
материн
холестерин
глицерин
нитроглицерин
кирин
пирин
антипирин
аспирин
ширин
ајрин
крин
пикрин
скрин
даворин
дорин
корин
лорин
влорин
флорин
морин
аморин
сорин
форин
прин
несрин
катрин
кетрин
сестрин
ѓаурин
каурин
дурин
ѓурин
турин
мичурин
син
јасин
мокасин
масин
тасин
хуесин
исин
гисин
мисин
најсин
максин
таксин
диоксин
токсин
антитоксин
висконсин
осин
светлосин
сјајносин
темносин
небесносин
посин
росин
пепсин
арсин
ерсин
мерсин
усин
јусин
мусин
русин
белорусин
тин
богатин
аргатин
седатин
рајатин
орјатин
латин
салатин
желатин
селатин
телатин
вдлабнатин
апатин
братин
констатин
сабахатин
евтин
најевтин
поевтин
ивтин
сабаетин
салаетин
цветин
вадетин
сеадетин
садетин
селетин
болетин
метин
саметин
хусаметин
петин
седумнаесетин
деведесетин
педесетин
седумдесетин
шеесетин
четириесетин
тетин
фетин
кафетин
бејтин
зејтин
кујтин
пектин
алтин
милтин
фолтин
брилијантин
брилјантин
ламантин
карантин
константин
костантин
квентин
аргентин
валентин
серпентин
терпентин
маунтин
животин
никотин
каротин
стотин
ѓуптин
еѓуптин
мартин
бертин
травертин
смертин
стин
дастин
жастин
настин
џастин
спрингстин
невестин
дестин
шестин
навистин
жистин
кристин
остин
гостин
костин
крстин
агустин
августин
аугустин
јустин
баутин
бутин
драгутин
ајдутин
изутин
милутин
путин
ефтин
поефтин
дифтин
општин
домаќин
недомаќин
параќин
саќин
вуин
драгуин
бедуин
милуин
бруин
туин
фин
дафин
парафин
сарафин
серафин
сафин
грифин
најфин
елфин
делфин
пофин
сарфин
ендорфин
балдахин
шахин
шехин
чунихин
блохин
самохин
посохин
цин
магацин
мацин
рацин
страцин
дебрецин
стрептомицин
аницин
рицин
дојцин
елцин
јелцин
гуцин
цуцин
чин
зачин
пркачин
начин
копачин
еребичин
кукавичин
богородичин
краличин
ангеличин
црничин
магаричин
заричин
царичин
верверичин
причин
лисичин
мајчин
рајчин
пејчин
андрејчин
бојчин
девојчин
дојчин
ројчин
стојчин
јалчин
неделчин
милчин
танчин
станчин
бочин
злочин
почин
трапчин
групчин
перчин
крчин
ѓурчин
сурчин
турчин
учин
бучин
лучин
џин
караџин
меџин
пиџин
абориџин
хоџин
верџин
вирџин
јуџин
шин
јашин
вукашин
милашин
колашин
машин
кумашин
пашин
даутпашин
ќашин
федешин
лешин
мешин
вишин
баришин
укшин
бошин
кошин
лошин
мошин
доброшин
драпшин
аршин
маршин
ѓуршин
илјушин
лушин
комбајн
дивајн
ирвајн
дизајн
редизајн
лајн
клајн
данфермлајн
онлајн
ерлајн
федерлајн
мајн
кенајн
пајн
тајн
валентајн
фортајн
франкештајн
рамштајн
франкенштајн
лихтенштајн
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu