Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
преврска - кромидушка
преврска
разврска
приврска
радиоврска
вратоврска
дрска
најдрска
подрска
берска
габерска
верска
граверска
хардверска
ѕверска
софтверска
нигерска
лидерска
тендерска
калуѓерска
езерска
вулканизерска
фризерска
премиерска
шанкерска
рокерска
брокерска
чемерска
инженерска
тренерска
дизајнерска
пензионерска
пионерска
мисионерска
акционерска
функционерска
партнерска
снајперска
камперска
оперска
серска
ласерска
режисерска
тенисерска
боксерска
аматерска
голгетерска
пролетерска
шпедитерска
аквизитерска
ритерска
актерска
спринтерска
волонтерска
хеликоптерска
гангстерска
магистерска
регистерска
пелистерска
министерска
дистрибутерска
комјутерска
компјутерска
шутерска
пештерска
атмосферска
церска
офицерска
шверцерска
танчерска
менаџерска
тинејџерска
акушерска
ирска
заирска
чаирска
сибирска
клавирска
алжирска
секирска
пешкирска
лирска
турнирска
курирска
манастирска
бомбаширска
борска
заборска
дворска
изворска
затворска
горска
црногорска
амбасадорска
андорска
ревизорска
спонзорска
прозорска
сениорска
јуниорска
морска
надморска
поморска
прекуморска
компресорска
меѓуресорска
професорска
екваторска
реформаторска
информаторска
трансформаторска
дискриминаторска
донаторска
окупаторска
акцелераторска
респираторска
инкасаторска
диктаторска
евалуаторска
авторска
композиторска
тракторска
факторска
селекторска
инспекторска
ректорска
директорска
докторска
инструкторска
которска
мајсторска
семафорска
хорска
прска
напрска
опрска
попрска
пропрска
распрска
испрска
поиспрска
срска
трска
театрска
петрска
митрска
балабурска
дурска
сингапурска
клисурска
турска
матурска
контурска
младотурска
костурска
чучурска
хрватска
делегатска
кандидатска
адвокатска
ревматска
догматска
тематска
систематска
шематска
климатска
дипломатска
хроматска
ахроматска
психосоматска
автоматска
полуавтоматска
телепатска
психопатска
братска
пиратска
демократска
недемократска
најдемократска
социјалдемократска
подемократска
бирократска
аристократска
резултатска
цитостатска
терапевтска
фармацевтска
тибетска
креветска
советска
светска
енергетска
електроенергетска
детска
кадетска
еидетска
геодетска
клозетска
балетска
атлетска
магнетска
електромагнетска
генетска
кабинетска
марионетска
фонетска
поетска
египетска
теоретска
диететска
вариететска
антиквитетска
универзитетска
санитетска
имунитетска
факултетска
синтетска
пубертетска
естетска
буџетска
вонбуџетска
хаитска
карбитска
бандитска
шиитска
сателитска
космополитска
сплитска
митска
комитска
сунитска
кувајтска
архитектска
гигантска
атлантска
евроатлантска
трансатлантска
дијамантска
емигрантска
хидрантска
десантска
дебитантска
консултантска
протестантска
диригентска
рентгентска
студентска
конкурентска
продуцентска
антибиотска
идиотска
патриотска
шкотска
лотска
пилотска
деспотска
еротска
експертска
спортска
пеќска
уска
шинобуска
автобуска
гуска
хиндуска
јуска
закуска
циркуска
кукуска
блуска
плуска
сплуска
исплуска
пуска
топуска
испуска
руска
бруска
друска
белоруска
труска
француска
еснафска
телеграфска
географска
кореографска
зографска
биографска
автобиографска
библиографска
дискографска
дактилографска
демографска
порнографска
етнографска
типографска
топографска
кинематографска
фактографска
фотографска
голфска
филозофска
цска
тка
батка
акробатка
ливатка
хрватка
гатка
загатка
одгатка
делегатка
ренегатка
аргатка
кандидатка
противкандидатка
затка
јатка
нејатка
ракатка
адвокатка
алатка
влатка
златка
слатка
најслатка
послатка
булатка
мулатка
матка
заматка
изматка
поматка
натка
кунатка
патка
лопатка
тресопатка
ратка
братка
забратка
вратка
прегратка
кратка
најкратка
пократка
аристократка
пратка
тетратка
класатка
красатка
осатка
посатка
татка
плоштатка
фатка
хатка
камчатка
шатка
фармацевтка
бетка
обетка
ветка
саветка
деветка
серветка
светка
засветка
сеадетка
бездетка
розетка
кокетка
летка

таблетка
глетка
клетка
виолетка
николетка
седмолетка
осмолетка
плетка
заплетка
вплетка
преплетка
сплетка
расплетка
исплетка
отплетка
метка
наметка
вметка
подметка
изметка
брзометка
сметка
пресметка
жиросметка
претсметка
нетка
анетка
венетка
бринетка
бонетка
вагонетка
петка
ретка
баретка
беретка
најретка
мажоретка
поретка
претка
сретка
табуретка
шуретка
дваесетка
дванаесетка
единаесетка
тринаесетка
седумнаесетка
осумнаесетка
шеснаесетка
деветнаесетка
петнаесетка
десетка
педесетка
осумдесетка
шеесетка
четириесетка
триесетка
досетка
сосетка
тетка
естетка
статуетка
фетка
сафетка
салфетка
четка
исчетка
братучетка
шетка
рашетка
решетка
прошетка
битка
витка
завитка
подзавитка
иззавитка
призавитка
позавитка
навитка
изнавитка
одвитка
подвитка
превитка
испревитка
развитка
извитка
највитка
довитка
становитка
повитка
свитка
потсвитка
дитка
китка
ракитка
литка
политка
плитка
митка
нитка
питка
маргаритка
кикиритка
фаворитка
притка
ситка
наситка
честитка
фитка
џитка
шитка
архитектка
голтка
сколтка
интригантка
стажантка
комедијантка
стипендијантка
трафикантка
интерпелантка
шпекулантка
симулантка
емигрантка
аспирантка
лаборантка
игнорантка
фигурантка
матурантка
дебитантка
милитантка
хоспитантка
рефлектантка
проектантка
консултантка
протестантка
апсолвентка
агентка
регентка
диригентка
кореспондентка
студентка
клиентка
пациентка
референтка
конкурентка
асистентка
адолесцентка
продуцентка
ботка
заработка
обработка
преработка
разработка
изработка
доработка
соработка
несоработка
слоботка
сорботка
вотка
војвотка
јаготка
патриотка
котка
скокотка
лотка
глотка
плетиплотка
мотка
измотка
смотка
нотка
потка
клопотка
ротка
неротка
кротка
најкротка
покротка
прворотка
доморотка
сотка
стотка
фотка
ртка
вртка
завртка
навртка
довртка
повртка
провртка
експертка
чкртка
тртка
шестка
прозаистка
славистка
лингвистка
рецидивистка
активистка
архивистка
садистка
пропагандистка
стипендистка
модистка
будистка
есеистка
теистка
атеистка
пејзажистка
стажистка
гимназистка
џезистка
идеалистка
реалистка
материјалистка
специјалистка
егзистенцијалистка
социјалистка
ројалистка
синдикалистка
вокалистка
формалистка
иналистка
финалистка
националистка
интернационалистка
рационалистка
традиционалистка
журналистка
моралистка
фаталистка
капиталистка
ориенталистка
спиритуалистка
новелистка
филателистка
челистка
виолончелистка
стилистка
симболистка
виолистка
солистка
оргулистка
окулистка
песимистка
оптимистка
економистка
урбанистка
пијанистка
романистка
германистка
хуманистка
сопранистка
среднистка
шовинистка
виолинистка
феминистка
алпинистка
латинистка
морфинистка
колумнистка
протагонистка
македонистка
хедонистка
егзибиционистка
колонистка
полонистка
телефонистка
саксофонистка
интернистка
комунистка
опортунистка
егоистка
стенотипистка
семинаристка
еквилибристка
дрогеристка
кариеристка
клавиристка
фолклористка
хумористка
терористка
трактористка
хористка
јуристка
туристка
карикатуристка
авантуристка
расистка
курсистка
русистка
сепаратистка
статистка
памфлетистка
портретистка
спиритистка
флејтистка
есперантистка
адвентистка
дентистка
иредентистка
баптистка
артистка
спортистка
алтруистка
телеграфистка
радиотелеграфистка
пацифистка
харфистка
шахистка
публицистка
чистка
фашистка
антифашистка
вишистка
марионстка
либретнстка
утка
скаутка
бутка
избутка
јагутка
гугутка
кутка
полутка
минутка
грутка
перутка
пеперутка
сурутка
сутка
тутка
проститутка
стутка
истутка
штутка
шутка
бихаќка
ука
мјаука
замјаука
наука
квазинаука
веронаука
бука
бабука
јабука
тарабука
азбука
обука
дообука
вука
звука
гука
загука
гугука
загугука
дука
радука
садука
видука
одука
ѓука
неука
зука
базука
шинозука
сузука
фиука
јука
кука
закука
пустикука
окука
стокука
скука
лука
одлука
клука
наклука
џанлука
плука
наплука
поплука
проплука
исплука
кљука
шљука
мука
замука
рамука
размука
измука
смука
шмука
зашмука
нашмука
вшмука
нука
внука
правнука
праправнука
превнука
препревнука
поука
пука
запука
напука
припука
попука
спука
распука
испука
рука
фарука
брука
струка
двострука
сука
засука
насука
тука
нетука
дотука
оттука
штука
ќука
хука
цука
чука
зачука
начука
пречука
очука
почука
расчука
исчука
отчука
шушука
зашушука
афка
убафка
дафка
кафка
пафка
кореографка
дактилографка
стенодактилографка
костимографка
стенографка
фотографка
ефка
лефка
рефка
тефка
стефка
шефка
кадифка
жифка
кифка
акифка
нифка
зарифка
шерифка
офка
заофка
наофка
изофка
јофка
поофка
софка
тофка
буфка
ѓуфка
јуфка
пуфка
туфка
затуфка
стуфка
цуфка
ацка
клацка
нацка
пацка
тацка
вецка
звецка
ѕвецка
полецка
пецка
рецка
брецка
сецка
дробицка
вицка
лицка
саницка
синицка
грицка
изгрицка
погрицка
цицка
оцка
боцка
забоцка
набоцка
изнабоцка
избоцка
воцка
доцка
коцка
прокоцка
тоцка
брцка
врцка
цврцка
крцка
скрцка
искрцка
мрцка
прцка
срцка
штрцка
буцка
дуцка
куцка
јакуцка
малкуцка
олкуцка
колкуцка
онолкуцка
толкуцка
докуцка
муцка
нуцка
руцка
труцка
цуцка
бачка
грабачка
ебачка
загребачка
бубачка
давачка
претседавачка
издавачка
продавачка
препродавачка
работодавачка
виѓавачка
јавачка
разузнавачка
контраразузнавачка
оставачка
веќавачка
решавачка
грешавачка
плевачка
навивачка
пливачка
подривачка
шивачка
квачка
ковачка
словачка
чехословачка
сновачка
основачка
готвачка
забавувачка
добавувачка
најавувачка
управувачка
дувачка
загадувачка
изненадувачка
подведувачка
преведувачка
изведувачка
нагледувачка
надгледувачка
одгледувачка
предупредувачка
уредувачка
бидувачка
видувачка
вчудоневидувачка
извидувачка
изнендувачка
нагодувачка
набљудувачка
зачудувачка
прикажувачка
раскажувачка
претскажувачка
истражувачка
научноистражувачка
понижувачка
загрижувачка
најзагрижувачка
позагрижувачка
вложувачка
поразувачка
врзувачка
обврзувачка
освојувачка
привлекувачка
предизвикувачка
определувачка
задоволувачка
заканувачка
менувачка
уценувачка
отежнувачка
измрзнувачка
разузнувачка
обединувачка
скинувачка
минувачка
поттикнувачка
капнувачка
разурнувачка
олеснувачка
распрснувачка
подметнувачка
збунувачка
зарабоувачка
отепувачка
исцрпувачка
купувачка
побарувачка
натпреварувачка
скарувачка
разочарувачка
охрабрувачка
обесхрабрувачка
проверувачка
вознемирувачка
смирувачка
озборувачка
отрувачка
спасувачка
патувачка
ветувачка
испитувачка
воспитувачка
восхитувачка
почитувачка
заработувачка
преработувачка
известувачка
уништувачка
бацувачка
танцувачка
одлучувачка
застрашувачка
потрошувачка
свршувачка
заглушувачка
предлагачка
помагачка
трагачка
легачка
лизгачка
погачка
вадачка
јадачка
крадачка
садачка
гледачка
коледачка
редачка
предачка
водачка
лудачка
напаѓачка
опаѓачка
раѓачка
живеачка
владеачка
пеачка
залажачка
мажачка
вражачка
тажачка
нижачка
везачка
резачка
стаклорезачка
возачка
козачка
роиачка
јачка
бајачка
зајачка
ткајачка
лајачка
дивјачка
вејачка
живејачка
владејачка
пејачка
сејачка
редосејачка
божјачка
скијачка
мијачка
пијачка
тријачка
шијачка
полјачка
земјачка
дојачка
бројачка
кројачка
песјачка
просјачка
брсјачка
трујачка
закачка
какачка
прикачка
штрајкачка
скокачка
тркачка
нуркачка
кукачка
правосмукачка
лачка
алачка
навалачка
пеглачка
стрелачка
киселачка
копилачка
плачка
фрлачка
минофрлачка
веслачка
пољачка
пљачка
опљачка
мачка
замачка
подзамачка
призамачка
намачка
изнамачка
подмачка
немачка
премачка
размачка
поразмачка
измачка
домачка
смачка
женачка
значка
близначка
единачка
црначка
босначка
јуначка
имењачка
врњачка
бошњачка
лапачка
слепачка
тепачка
калпачка
копачка
крпачка
глупачка
рачка
преговарачка
нарачка
парачка
сврачка
играчка
берачка
мерачка
перачка
терачка
ирачка
одбирачка
пребирачка
избирачка
обирачка
собирачка
свирачка
стабилизирачка
умирачка
сопирачка
сирачка
процесирачка
релаксирачка
компромитирачка
рефлектирачка
сотирачка
сортирачка
орачка
борачка
порачка
прачка
страчка
шутрачка
дурачка
сачка
гласачка
месачка
косачка
носачка
гатачка
летачка
плетачка
метачка
сметачка
питачка
голтачка
мотачка
цртачка
криминалистачка
чистачка
снегочистачка
простачка
крстачка
мустачка
вештачка
заработуачка
бихачка
качачка
мешачка
пешачка
вршачка
оревокршачка
пушачка
узбечка
вечка
ѕвечка
ловечка
пловечка
мртовечка
човечка
нечовечка
натчовечка
меѓучовечка
дечка
седечка
водечка
важечка
неважечка
лежечка
движечка
малечка
најмалечка
помалечка
влечка
завлечка
подзавлечка
одвлечка
извлечка
довлечка
свлечка
селечка
млечка
светлечка
мечка
паланечка
словенечка
црнечка
соњечка
стоечка
постоечка
непостоечка
печка
кавадаречка
трајножаречка
старечка
боречка
творечка
пречка
спречка
сечка
исечка
носечка
отсечка
пелтечка
растечка
чечка
лаичка
маичка
бабичка
габичка
жабичка
слабичка
одредбичка
уредбичка
вежбичка
жалбичка
желбичка
бомбичка
собичка
торбичка
државичка
кукавичка
главичка
славичка
бравичка
краставичка
тиквичка
црквичка
боровичка
ластовичка
летвичка
шегичка
логичка
владичка
брадичка
ѕвездичка
викендичка
водичка
леичка
жичка
лажичка
мрежичка
жижичка
грижичка
кожичка
ужичка
јазичка
физичка
метафизичка
психофизичка
нервозичка
музичка
ревиичка
пензиичка
ракиичка
академиичка
змиичка
линиичка
колониичка
терапиичка
турпиичка
трпезариичка
канцелариичка
галериичка
батериичка
бактериичка
артериичка
мистериичка
теориичка
лабораториичка
териториичка
индустриичка
професиичка
кајсиичка
галаксиичка
земјичка
јакичка
рекичка
сликичка
банкичка
капкичка
маркичка
меркичка
ќеркичка
коскичка
четкичка
пушкичка
личка
галичка
нормаличка
саличка
табличка
републичка
пегличка
тегличка
игличка
кугличка
пудличка
величка
стреличка
киселичка
пчеличка
свиличка
жиличка
пиличка
симболичка
дозволичка
количка
синоличка
поличка
католичка
римокатоличка
уличка
кукуличка
кифличка
дамичка
јамичка
мамичка
динамичка
керамичка
ќерамичка
земичка
шемичка
сеизмичка
асеизмичка
макросеизмичка
зимичка
климичка
палмичка
момичка
термичка
космичка
ритмичка
гумичка
струмичка
шумичка
баничка
поданичка

приврзаничка
коњаничка
раничка
избраничка
воспитаничка
ботаничка
востаничка
механичка
волшебничка
прокобничка
предавничка
продавничка
државничка
правничка
приправничка
управничка
наставничка
преставничка
претставничка
противничка
деловничка
чиновничка
варовничка
бунтовничка
крвничка
припадничка
заедничка
победничка
заповедничка
проповедничка
зедничка
наследничка
престолонаследничка
сонаследничка
посредничка
уредничка
собеседничка
одмаздничка
извидничка
заводничка
предводничка
разводничка
сводничка
сонародничка
благородничка
сродничка
претходничка
рудничка
следбеничка
трудбеничка
службеничка
славеничка
трезвеничка
сопственичка
осуденичка
женичка
зеничка
иселеничка
доселеничка
миленичка
пленичка
заменичка
каменичка
осаменичка
соплеменичка
современичка
повереничка
затвореничка
притвореничка
пратеничка
штитеничка
неврастеничка
свештеничка
маченичка
заточеничка
ученичка
соученичка
свршеничка
искушеничка
заложничка
прислужничка
придружничка
вазничка
казничка
приказничка
железничка
извозничка
увозничка
колхозничка
сојузничка
виничка
сангвиничка
клиничка
благајничка
познајничка
тајничка
очајничка
разбојничка
војничка
стројничка
провалничка
брегалничка
началничка
градоначалничка
мелничка
пепелничка
закрилничка
насилничка
болничка
волничка
своеволничка
самоволничка
расколничка
измамничка
поклоничка
натрапничка
застапничка
престапничка
ударничка
верничка
соперничка
поборничка
говорничка
заговорничка
предговорничка
разговорничка
соговорничка
злосторничка
фискултурничка
првокласничка
осмокласничка
четвртокласничка
весничка
болесничка
песничка
учесничка
соучесничка
дописничка
потписничка
корисничка
галсничка
преносничка
врсничка
усничка
претплатничка
патничка
сопатничка
развратничка
етничка
советничка
мултиетничка
излетничка
клетничка
малолетничка
уметничка
моноетничка
интеретничка
меѓуетничка
почетничка
добитничка
губитничка
заштитничка
работничка
соработничка
јуничка
техничка
биотехничка
агротехничка
биротехничка
научничка
машничка
кошничка
помошничка
послушничка
коњичка
боичка
пичка
папичка
лампичка
пумпичка
супичка
баричка
јаричка
маричка
морнаричка
паричка
старичка
фабричка
верверичка
америчка
атмосферичка
искричка
подгоричка
коричка
реторичка
форичка
метричка
петричка
митричка
сестричка
буричка
забуричка
збуричка
разбуричка
избуричка
побуричка
пробуричка
фигуричка
касичка
масичка
кесичка
ресичка
мексичка
косичка
платичка
граматичка
математичка
нумизматичка
информатичка
вратичка
статичка
етичка
козметичка
херметичка
аритметичка
генетичка
синетичка
синтетичка
хипотетичка
штетичка
аналитичка
психоаналитичка
политичка
неполитичка
геополитичка
дневнополитичка
религиознополитичка
надворешнополитичка
питичка
критичка
галактичка
тактичка
фактичка
арктичка
балтичка
античка
кантичка
работичка
гревотичка
биотичка
птичка
септичка
оптичка
картичка
цртичка
честичка
микрочестичка
лингвистичка
логистичка
садистичка
методистичка
будистичка
нудистичка
листичка
балистичка
соцјиалистичка
империјалистичка
специјалистичка
социјалистичка
криминалистичка
националистичка
плуралистичка
капиталистичка
фундаменталистичка
филателистичка
автомобилистичка
солистичка
популистичка
исламистичка
екстремистичка
песимистичка
оптимистичка
реформистичка
урбанистичка
пијанистичка
хуманистичка
шовинистичка
феминистичка
алпинистичка
хегемонистичка
постмодернистичка
комунистичка
посткомунистичка
милитаристичка
документаристичка
терористичка
антитерористичка
центристичка
лабуристичка
туристичка
авантуристичка
футуристичка
расистичка
марксистичка
сепаратистичка
статистичка
артистичка
алтруистичка
анархистичка
нацистичка
публицистичка
фашистичка
антифашистичка
дијагностичка
устичка
акустичка
наутичка
поштичка
свеќичка
вреќичка
куќичка
струичка
графичка
пацифичка
кофичка
психичка
чичка
начичка
рачичка
овчичка
мајчичка
чашичка
трошичка
душичка
мушичка
механикчка
жолчка
очка
бочка
дочка
лочка
заглочка
плочка
мочка
прочка
точка
доточка
источка
потточка
брчка
набрчка
збрчка
ѕврчка
грчка
старогрчка
крчка
мрчка
трчка
гугучка
ајдучка
кучка
бањалучка
клучка
случка
мучка
жмучка
внучка
фучка
шка
башка
бомбашка
рубашка
прволигашка
второлигашка
суперлигашка
пердашка
мафијашка
кашка
чикашка
окашка
скашка
искашка
лашка
блашка
влашка
пепелашка
лулашка
машка
сиромашка
анашка
монашка
пашка
опашка
спашка
испашка
парашка
тарашка
прашка
супрашка
фурашка
сашка
ташка
ваташка
богаташка
заташка
наташка
хашка
чашка
бешка
жабешка
бебешка
брбешка
кравешка
тиквешка
норвешка
дешка
бангладешка
младешка
жешка
најжешка
пожешка
малешка
подлешка
белешка
забелешка
прибелешка
велешка
телешка
вртелешка
пилешка
голешка
колешка
плешка
крлешка
смешка
насмешка
нешка
јагнешка
снешка
тутунешка
пешка
лепешка
лупешка
магарешка
јарешка
обрешка
грешка
погрешка
нерешка
црешка
тешка
стратешка
геостратешка
претешка
витешка
најтешка
малтешка
потешка
вртешка
супертешка
полутешка
покуќешка
чешка
глувчешка
момчешка
кучешка
ишка
краишка
лебишка
ибишка
вишка
кучевишка
радовишка
градишка
оддишка
едишка
издишка
воздишка
кишка
лишка
елишка
белишка
мишка
подмишка
тајмишка
нишка
книшка
бришка
кадришка
веришка
кикиришка
патишка
чишка
кочишка
велшка
хелсиншка
маркетиншка
вошка
овошка
гошка
педагошка
демагошка
јошка
кошка
кокошка
покошка
облошка
влошка
предлошка
подлошка
разлошка
физилошка
методолошка
геолошка
идеолошка
теолошка
археолошка
биолошка
радиолошка
кардиолошка
физиолошка
епидемиолошка
бактериолошка
социолошка
еколошка
нееколошка
гинеколошка
токсиколошка
сеизмолошка
пенолошка
криминолошка
терминолошка
хронолошка
етнолошка
технолошка
биотехнолошка
зоолошка
типолошка
антрополошка
потполошка
невролошка
хидролошка
метеоролошка
метролошка
астролошка
културолошка
стоматолошка
патолошка
митолошка
онтолошка
графолошка
морфолошка
психолошка
алкохолошка
подношка
пошка
рошка
парошка
шарошка
изрошка
пирошка
чепорошка
потпорошка
прошка
трошка
пасошка
тошка
метошка
питошка
бруцошка
вршка
дршка
задршка
поддршка
издршка
самоиздршка
одршка
подршка
перодршка
кршка
искршка
њујоршка
запршка
уршка
луксембуршка
хируршка
кардиохируршка
суршка
драматуршка
ушка
чаушка
бабушка
брбушка
врбушка
трбушка
гравушка
гушка
изгушка
лигушка
рогушка
душка
радушка
оддушка
издушка
кромидушка

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu