Old Manuscripts in Macedonia. Стари ракописи од Македонија


Title URL ID
Радобилски евангелиски листови, безјусова македонска редакција, прва четвртина на 15-ти век. MS249.pdf 27
No record. MS43.pdf 113
Зборник македонски, втора половина на 18-ти век. Слово ради гроботатца. Житие на Св. Великомученик Димитрија Солунца. MS6.pdf 4
Служба Св. Иоанна Златаустаго, Василија Великог и Глигорија MS7.pdf 161
No record. MS72.pdf 114
Четвороеванглеие, фрагмнет, македонска редакција, од крајот на 16-ти век. MS85.pdf 6
Литургиски зборник, српска редакција, прва половина на 16-ти и втора половина на 17-ти век. MS9.pdf 5
Цветен триод, фрагмент, српска редакција, 3-та четвртина на 17-ти век. MS96.pdf 7
Акатист на Пресвета Богородица, српска редакција, од крајот на 15 или почетокот на 16 век. MS98.pdf 115
Псалтир, 2 листа, српска редакција, втора половина на 16-ти век. MS99.pdf 8
Пслатир MSM8.pdf 118
No record. MSM9.pdf 119
No record. NMBMS1.pdf 120
Псалтир со последование, 16, 15 век NMOM15.pdf 124
Расправа за разни филозофски мислења за природата на Христа и побивање на Јаковитската ерес на Авукара, 13 век, грчки јазик. NMOM19.pdf 125
No record. NMOM2.pdf 122
No record. NMOM20.pdf 126
No record. NMOM26.pdf 127
Апостол NMOM36.pdf 128
No record. NMOM4-76.pdf 123
No record. NMOM42.pdf 129
No record. NMOM44.pdf 130
Еухологиј-молитвеник со требник, апостоли и евангелија, грчки ракопис, 14 век NMOM53.pdf 131
Октоих, канони, 1-4 глас, грчки. NMOM54.pdf 132
Четвороевангелие од Сливница, 13 век. NMOM75.pdf 133
Службен минеј за јули, средина на 14 век, српска редакција. NMOM90.pdf 121
Посен триод, последна четвртина на 14 век, српска редакција. NMOM94.pdf 134
No record. NMOM98.pdf 135
Требник, српска рецензија, средина на 15 век. NUBM10.pdf 142
Румунски ракопис. NUBM11.pdf 140
Мисли на Свтите Отци, напишан 1813 во Јерусалим од Арсениј јеромонах руски. NUBM12.pdf 141
Службен минеј за јули со пролози од Св. Прохор Пчински, српска рецензија, прва половина на 15-ти век. NUBM16.pdf 34
Псалтир, јусев, 15-16 век. NUBM163.pdf 152
Службен минеј за септември со полози, српска рецензија, почеток на 15-ти век. NUBM17.pdf 30
Службен минеј за мај со житија, српска рецензија, прва половина на 15-ти век. NUBM18.pdf 35
Псалтир со последование, српска рецензија, средина на 16-ти век. NUBM19.pdf 32
Акатист на Пресвета Богородица, од Крива Паланка, прва половина на 19 век. NUBM2.pdf 148
Четвороевангелиекратовско, македонска кратовска школа, средина на 14-ти век. NUBM20.pdf 33
Посен триод, одчомка, македонска редакција, втора половина на 13-ти век. NUBM21.pdf 31
Служба на Свети Теодосиј и Кирил. Козма Симеонов, 1851, Манастир Свети Јован Бигорски. NUBM22.pdf 150
No record. NUBM3.pdf 149
Живот С. Николе Бискупа, 1862. NUBM30.pdf 151
No record. NUBM32.pdf 143
Зборник од учителот Хр. Даскалов од Кратово, 1858 NUBM33A.pdf 136
Список на давачките за црквата Свети Јован од Кратово, 13 јули 1864. NUBM33s.pdf 144
Попис на манастирскиот инвентар, приходите и расходите на Лесновскиот манастир 1853-1859. NUBM33v.pdf 145
Апокриф на ражѓањето Христово, српска рецензија, последна четвртина на 14 век NUBM34.pdf 162
Акатист на Пресвета Богородица, крај на 18 и почеток на 20 век. NUBM36.pdf 146
Зборник на даскалот Димитриј Поп Јосифович од 1869. NUBM37.pdf 147
Четвороевангелие, српска редакција, од крајот на 14 век и почетокот на 15 век NUBM43.pdf 163
Акатист на Св. Богородица, средина на 19 век NUBM5.pdf 137
Поучение за великиот пост (поучение во недела на Митарот и Фарисејот, блудниот син и поучение во недела месопусна) руска редакција (препис од руски оригинал), втора половина на 16 век NUBM57.pdf 164
Фрагмент од четвороевангелие, српска редакција, прва четвртина на 14 век. NUBM72.pdf 165
Псалтир со последование, напечатен од Виценцо Вуковиќ во Венеција 1561, со ракописно дополнение, српска редакција, од првата четвртина на 17 век NUBM73.pdf 166
Фрагмент од цветен триод Лазаревац, српска редакција, од крајот на 16 и почетокот на 17 век NUBM77.pdf 167
Пролог стихуван за летната половина од годината, март-август, српска рецензија, втора червртина на 15-ти век и трета четвртина на 14-ти век SMM1.pdf 36
Службен минеј за јули, 17 век, српска редакција SMM2.pdf 153
Триод Лазаревац, 14-15 век, српска редакција. SMM5.pdf 154
No record. SMM6-7.pdf 155
No record. SMM8.pdf 156
Апокрифен молитвеник, препис од руски јазик, почеток на 19 век UABM1.pdf 157
Зборник на народни лекови, македонски јазик, крај на 19 и почеток на 20 век. UABM2.pdf 158
Нотен зборник, грчки со словенски записи, 1841 UABM3.pdf 159
Слово против безбожните нихелисти, македонски јазик, 1899. UMJM3.pdf 160

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org