Блаже Конески. Поезија

Почеток | < Назад |

Починка
Преживување
Приспивна
Пролет. "Ноќеска слушав песна"
Пролет. "Се бистри матното око на небото,"
Пролетна вечер
Пролетна песна
Проштавање од Париз
Проштална песна
Пустина
Пчелар
Пченица
Разговор
Разделба
Разделба
Разделеност
Ракување
Рамнина
Река
Реки
Рж
Ружа
Скопје
Служба
Смеа
Смртна песна
Снег
Сон
Сончева колона
Спомен за Славеј
Спомен. "Ми останаа во умот белите магли"
Спомен. "Не да те гонам како итра срна,"
Средба со Жинзифов
Старата
Старата
Стебло
Стерна
Тема
Тешкото
Тишина
Тореадор
Трепет
Убавите жени
Урнатина
Успивање на болно дете
Утро. "Наутро секиден минам"
Утро. "Утрински посетители на паркот,"
Црква
Штип
Шум

Почеток | < Назад |

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org