Блаже Конески. Поезија
"Весела песна"

Содржина
Весела песна

Разведри чело намрштено, 
толку е убав овој ден! 
Доста си седел во мразна соба, 
излези, будалче однесен!

Полето малу снежец го покрил, 
на сонце сето се смеј и сјај. 
Излези таму, насмеј се и ти — 
сонцето скокот ќe ти нај!

Зелена тревка таму ќe видиш, 
зелена тревка крај колски пат:
сети се оти пак видок има, 
две срца да се преграбат.

Денеска мноrу ти се дава, 
толку е убав овој ден! 
Не мисли! Летни како пиле 
од млада cpeќa окрилен!

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org