Блаже Конески. Поезија
"Жед"

Содржина
Жед

А како мреам кога те гледам,
не знае никој, ниту ќе знае.
Тоа е подла жед - ќе речеш.
Тоа е потез на жедна рака
до ѕвезден предел - јас ќе речам.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org