Блаже Конески. Поезија
"В крчма"

Содржина
В крчма
1.
Вино што трпко сјае,
зад мене маглен пат -
и глас со ужас таен
што пее зарипнат.
2.
Засвире виолината,
низ крчма залипан тон –
и плаче горко тишината
небаре дете во сон.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org