Блаже Конески. Поезија
"Зимен ден"

Содржина
3имен ден

Бели се тие чорбаџиски дворје,
див костен во двор се наведува.
Од соба в соба шетка мека жена,
низ прозорец погледува.

Сонченце зимно! Јас во светлината
на зимен ден потонувам
и долго, долго за ноќ раскината,
за меко зборење сонувам.

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org