Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
плинскиот - потераниот
плинскиот
дисциплинскиот
топлинскиот
берлинскиот
витаминскиот
моминскиот
планинскиот
шарпланинскиот
заднинскиот
апенинскиот
филипинскиот
маринскиот
санмаринскиот
старинскиот
царинскиот
бесцаринскиот
пиринскиот
утринскиот
висинскиот
атинскиот
латинскиот
двотретинскиот
аргентинскиот
животинскиот
неготинскиот
палестинскиот
вистинскиот
гостинскиот
пустинскиот
рутинскиот
приштинскиот
општинскиот
меѓуопштинскиот
суштинскиот
финскиот
магацинскиот
медицинскиот
малцинскиот
далечинскиот
причинскиот
мајчинскиот
височинскиот
сурчинскиот
шинскиот
машинскиот
старешинскиот
површинскиот
кујнскиот
габонскиот
лисабонскиот
нагонскиот
македонскиот
древномакедонскиот
старомакедонскиот
вимблдонскиот
лондонскиот
реонскиот
зонскиот
сезонскиот
визонскиот
гарнизонскиот
озонскиот
авионскиот
милионскиот
мултимилионскиот
шампионскиот
шпионскиот
законскиот
подзаконскиот
незаконскиот
каталонскиот
цејлонскиот
канонскиот
јапонскиот
баронскиот
електронскиот
англосаксонскиот
тонскиот
маратонскиот
вашингтонскиот
бетонскиот
летонскиот
четиритонскиот
дејтонскиот
архитектонскиот
естонскиот
бостонскиот
телефонскиот
грамофонскиот
јунскиот
солунскиот
земунскиот
сапунскиот
камерунскиот
крунскиот
тутунскиот
бањскиот
кампањскиот
врањскиот
свињскиот
коњскиот
болоњскиот
папскиот
арапскиот
епскиот
прилепскиот
загрепскиот
карипскиот
штипскиот
пробиштипскиот
алпскиот
етиопскиот
скопскиот
епископскиот
архиепископскиот
хороскопскиот
европскиот
паневропскиот
западноевропскиот
источноевропскиот
проевропскиот
тропскиот
српскиот
клупскиот
дебарскиот
рибарскиот
баварскиот
маневарскиот
пиварскиот
гостиварскиот
варварскиот
лихварскиот
унгарскиот
бугарскиот
другарскиот
најдругарскиот
радарскиот
календарскиот
вардарскиот
повардарскиот
рударскиот
кожарскиот
кајакарскиот
лекарскиот
пекарскиот
библиотекарскиот
сликарскиот
одбојкарскиот
банкарскиот
меѓубанкарскиот
кошаркарскиот
кугларскиот
доларскиот
смоларскиот
шумарскиот
денарскиот
новинарскиот
градинарскиот
планинарскиот
морнарскиот
свињарскиот
кипарскиот
театарскиот
амфитеатарскиот
катарскиот
златарскиот
метарскиот
километарскиот
литарскиот
гибралтарскиот
центарскиот
нотарскиот
катастарскиот
оркестарскиот
истарскиот
регистарскиот
мостарскиот
поштарскиот
јануарскиот
февруарскиот
царскиот
швајцарскиот
месечарскиот
левичарскиот
трагичарскиот
логичарскиот
јазичарскиот
физичарскиот
музичарскиот
комичарскиот
граничарскиот
автомеханичарскиот
хроничарскиот
десничарскиот
електричарскиот
класичарскиот
математичарскиот
козметичарскиот
политичарскиот
тактичарскиот
романтичарскиот
оптичарскиот
пластичарскиот
акустичарскиот
графичарскиот
коњушарскиот
дрскиот
најдрскиот
подрскиот
верскиот
ѕверскиот
софтверскиот
нигерскиот
лидерскиот
тендерскиот
калуѓерскиот
езерскиот
фризерскиот
премиерскиот
шанкерскиот
мермерскиот
инженерскиот
тренерскиот
дизајнерскиот
пензионерскиот
пионерскиот
акционерскиот
функционерскиот
партнерскиот
камперскиот
оперскиот
ласерскиот
режисерскиот
боксерскиот
аматерскиот
аквизитерскиот
актерскиот
шалтерскиот
едношалтерскиот
волонтерскиот
хеликоптерскиот
фоторепортерскиот
магистерскиот
министерскиот
дистрибутерскиот
комјутерскиот
компјутерскиот
пештерскиот
атмосферскиот
офицерскиот
подофицерскиот
шверцерскиот
диспечерскиот
танчерскиот
менаџерскиот
тинејџерскиот
ирскиот
заирскиот
чаирскиот
сибирскиот
алжирскиот
лирскиот
кашмирскиот
северноирскиот
манастирскиот
мариборскиот
дворскиот
изворскиот
затворскиот
грегорскиот
бигорскиот
црногорскиот
еквадорскиот
амбасадорскиот
андорскиот
трезорскиот
ревизорскиот
спонзорскиот
сениорскиот
јуниорскиот
морскиот
приморскиот
средоземноморскиот
црноморскиот
поморскиот
прекуморскиот
реформаторскиот
дискриминаторскиот
донаторскиот
диктаторскиот
авторскиот
лекторскиот
селекторскиот
колекторскиот
инспекторскиот
директорскиот
босфорскиот
хорскиот
сингапурскиот
турскиот
матурскиот
хрватскиот
делегатскиот
кандидатскиот
шеријатскиот
предикатскиот
адвокатскиот
догматскиот
тематскиот
систематскиот
шематскиот
климатскиот
дипломатскиот
автоматскиот
сенатскиот
телепатскиот
братскиот
гратскиот
демократскиот
социјалдемократскиот
бирократскиот
автократскиот
резултатскиот
терапевтскиот
фармацевтскиот
тибетскиот
креветскиот
советскиот
светскиот
енергетскиот
електроенергетскиот
детскиот
кадетскиот
геодетскиот
балетскиот
атлетскиот
магнетскиот
генетскиот
фонетскиот
поетскиот
египетскиот
теоретскиот
диететскиот
антиквитетскиот
универзитетскиот
факултетскиот
синтетскиот
пубертетскиот
естетскиот
буџетскиот
хаитскиот
бандитскиот
шиитскиот
сателитскиот
космополитскиот
сплитскиот
митскиот
сунитскиот
кувајтскиот
архитектскиот
гигантскиот
атлантскиот
северноатлантскиот
евроатлантскиот
дијамантскиот
игнорантскиот
дебитантскиот
диригентскиот
студентскиот
конкурентскиот
идиотскиот
патриотскиот
шкотскиот
пилотскиот
еротскиот
експертскиот
спортскиот
неспортскиот
франкфуртскиот
шинобускиот
автобускиот
индускиот
кускиот
рускиот
белорускиот
прорускиот
францускиот
телеграфскиот
полиграфскиот
географскиот
биографскиот
автобиографскиот
библиографскиот
дактилографскиот
демографскиот
етнографскиот
фотографскиот
филозофскиот
философскиот
слаткиот
најслаткиот
послаткиот
краткиот
ултракраткиот
најкраткиот
пократкиот
реткиот
најреткиот
пореткиот
виткиот
највиткиот
повиткиот
плиткиот
питкиот
кроткиот
најкроткиот
покроткиот
неукиот
самоукиот
малецкиот
суецкиот
бачкиот
издавачкиот
разузнавачкиот
решавачкиот
пливачкиот
подривачкиот
словачкиот
основачкиот
добавувачкиот
управувачкиот
дувачкиот
загадувачкиот
изненадувачкиот
изведувачкиот
предупредувачкиот
уредувачкиот
изнендувачкиот
набљудувачкиот
раскажувачкиот
истражувачкиот
понижувачкиот
загрижувачкиот
најзагрижувачкиот
позагрижувачкиот
вложувачкиот
привлекувачкиот
повикувачкиот
штрајкувачкиот
менувачкиот
потценувачкиот
израмнувачкиот
натпреварувачкиот
разочарувачкиот
обесхрабрувачкиот
вознемирувачкиот
смирувачкиот
спасувачкиот
патувачкиот
испитувачкиот
преработувачкиот
изедначувачкиот
одлучувачкиот
застрашувачкиот
заглушувачкиот
предлагачкиот
трагачкиот
карадачкиот
штедачкиот
водачкиот
гудачкиот
напаѓачкиот
опаѓачкиот
владеачкиот
возачкиот
владејачкиот
пејачкиот
зодијачкиот
скијачкиот
мијачкиот
просјачкиот
тркачкиот
нуркачкиот
пеглачкиот
стрелачкиот
минофрлачкиот
јуначкиот
бошњачкиот
преговарачкиот
играчкиот
ирачкиот
избирачкиот
северноирачкиот
сопирачкиот
ротирачкиот
борачкиот
гласачкиот
летачкиот
вештачкиот
пешачкиот
	
ловечкиот
мртовечкиот
човечкиот
нечовечкиот
водечкиот
судечкиот
важечкиот
неважечкиот
лежечкиот
малечкиот
најмалечкиот
помалечкиот
светлечкиот
паланечкиот
кривопаланечкиот
словенечкиот
стоечкиот
постоечкиот
непостоечкиот
кавадаречкиот
боречкиот
творечкиот
носечкиот
летечкиот
растечкиот
чочечкиот
слабичкиот
грубичкиот
лабавичкиот
убавичкиот
кукавичкиот
здравичкиот
глувичкиот
сувичкиот
долгичкиот
младичкиот
лудичкиот
јазичкиот
низичкиот
физичкиот
психофизичкиот
музичкиот
мекичкиот
будаличкиот
републичкиот
дебеличкиот
миличкиот
католичкиот
римокатоличкиот
топличкиот
динамичкиот
керамичкиот
сеизмичкиот
асеизмичкиот
космичкиот
струмичкиот
коњаничкиот
ботаничкиот
механичкиот
предавничкиот
приправничкиот
наставничкиот
претставничкиот
противничкиот
деловничкиот
бунтовничкиот
едничкиот
заедничкиот
победничкиот
посредничкиот
уредничкиот
извидничкиот
трудбеничкиот
сопственичкиот
осуденичкиот
иселеничкиот
осаменичкиот
пратеничкиот
ученичкиот
железничкиот
извозничкиот
сојузничкиот
виничкиот
клиничкиот
гриничкиот
благајничкиот
разбојничкиот
војничкиот
брегалничкиот
градоначалничкиот
понеделничкиот
насилничкиот
болничкиот
расколничкиот
полничкиот
соперничкиот
мирничкиот
говорничкиот
соговорничкиот
злосторничкиот
црничкиот
лесничкиот
тесничкиот
преносничкиот
патничкиот
етничкиот
советничкиот
мултиетничкиот
малолетничкиот
уметничкиот
меѓуетничкиот
работничкиот
техничкиот
политехничкиот
биотехничкиот
агротехничкиот
биротехничкиот
електротехничкиот
коњичкиот
морнаричкиот
старичкиот
фабричкиот
добричкиот
подгоричкиот
кусичкиот
граматичкиот
математичкиот
природноматематичкиот
информатичкиот
статичкиот
етичкиот
козметичкиот
херметичкиот
генетичкиот
синетичкиот
синтетичкиот
аналитичкиот
психоаналитичкиот
политичкиот
надворешнополитичкиот
критичкиот
галактичкиот
тактичкиот
фактичкиот
дијалектичкиот
арктичкиот
балтичкиот
жолтичкиот
античкиот
доцноантичкиот
оптичкиот
логистичкиот
садистичкиот
будистичкиот
балистичкиот
специјалистичкиот
социјалистичкиот
криминалистичкиот
националистичкиот
капиталистичкиот
солистичкиот
исламистичкиот
песимистичкиот
оптимистичкиот
реформистичкиот
урбанистичкиот
механистичкиот
хеленистичкиот
алпинистичкиот
ционистичкиот
комунистичкиот
документаристичкиот
терористичкиот
антитерористичкиот
лабуристичкиот
туристичкиот
авантуристичкиот
футуристичкиот
сепаратистичкиот
статистичкиот
артистичкиот
хиндуистичкиот
анархистичкиот
нацистичкиот
фашистичкиот
антифашистичкиот
дијагностичкиот
простичкиот
акустичкиот
наутичкиот
лутичкиот
графичкиот
пацифичкиот
психичкиот
механикчкиот
височкиот
лешочкиот
грчкиот
старогрчкиот
бањалучкиот
бомбашкиот
лигашкиот
прволигашкиот
второлигашкиот
суперлигашкиот
мафијашкиот
чикашкиот
влашкиот
машкиот
сиромашкиот
монашкиот
прашкиот
тексашкиот
кванташкиот
хашкиот
жабешкиот
бебешкиот
тиквешкиот
норвешкиот
бангладешкиот
младешкиот
жешкиот
најжешкиот
пожешкиот
велешкиот
телешкиот
пилешкиот
букурешкиот
тешкиот
стратешкиот
претешкиот
најтешкиот
малтешкиот
потешкиот
полутешкиот
чешкиот
момчешкиот
кучешкиот
радовишкиот
нишкиот
циришкиот
велшкиот
пекиншкиот
клириншкиот
хелсиншкиот
маркетиншкиот
хонгконшкиот
педагошкиот
демагошкиот
геолошкиот
идеолошкиот
теолошкиот
археолошкиот
биолошкиот
хидробиолошкиот
кардиолошкиот
физиолошкиот
епидемиолошкиот
бактериолошкиот
социолошкиот
еколошкиот
нееколошкиот
гинеколошкиот
токсиколошкиот
онколошкиот
филолошкиот
сеизмолошкиот
пенолошкиот
хронолошкиот
етнолошкиот
имунолошкиот
технолошкиот
зоолошкиот
полошкиот
антрополошкиот
невролошкиот
хидрометеоролошкиот
астролошкиот
стоматолошкиот
графолошкиот
морфолошкиот
психолошкиот
бруцошкиот
нирнбершкиот
њујоршкиот
хамбуршкиот
луксембуршкиот
единбуршкиот
металуршкиот
хируршкиот
кардиохируршкиот
струшкиот
галиот
малиот
најмалиот
домалиот
помалиот
сумалиот
националиот
наглиот
беглиот
округлиот
подлиот
елиот
белиот
дебелиот
најдебелиот
подебелиот
најбелиот
црнобелиот
побелиот
смелиот
несмелиот
најсмелиот
посмелиот
врелиот
најврелиот
поврелиот
зрелиот
незрелиот
најзрелиот
позрелиот
полузрелиот
веселиот
невеселиот
највеселиот
повеселиот
киселиот
најкиселиот
покиселиот
целиот
ѕвездочелиот
злиот
најзлиот
позлиот
милиот
немилиот
премилиот
најмилиот
помилиот
гнилиот
тврдокрилиот
лекокрилиот
белокрилиот
седмокрилиот
синокрилиот
црнокрилиот
златокрилиот
шестокрилиот
голиот
полуголиот
топлиот
најтоплиот
потоплиот
врлиот
светлиот
пресветлиот
најсветлиот
посветлиот
миот
самиот
седмиот
големиот
преголемиот
најголемиот
поголемиот
немиот
глувонемиот
љубимиот
лакомиот
тромиот
питомиот
стрмиот
најстрмиот
пострмиот
осмиот
ниот
грабаниот
изгребаниот
вежбаниот
извежбаниот
пробаниот
испробаниот
урбаниот
даваниот
задаваниот
наддаваниот
оддаваниот
предаваниот
раздаваниот
издаваниот
создаваниот
додаваниот
подаваниот
продаваниот
препродаваниот
најпродаваниот
распродаваниот
јаваниот
дојаваниот
познаваниот
запознаваниот
препознаваниот
распознаваниот
преправаниот
поправаниот
расправаниот
исправаниот
ставаниот
оставаниот
доставаниот
несмеќаваниот
среќаваниот
венчаваниот
решаваниот
налеваниот
прелеваниот
разлеваниот
излеваниот
долеваниот
полеваниот
пролеваниот
засмеваниот
насмеваниот
исмеваниот
доспеваниот
загреваниот
подгреваниот
прегреваниот
изгреваниот
огреваниот
креваниот
поткреваниот
гоштеваниот
самозваниот
прозваниот
забиваниот
набиваниот
одбиваниот
подбиваниот
збиваниот
разбиваниот
избиваниот
обиваниот
добиваниот
здобиваниот
придобиваниот
побиваниот
пробиваниот
убиваниот
завиваниот
одвиваниот
развиваниот
уживаниот
изгниваниот
впиваниот
подриваниот
прекриваниот
прикриваниот
покриваниот
сокриваниот
откриваниот
разоткриваниот
уриваниот
образованиот
необразованиот
полуобразованиот
кованиот
закованиот
прикованиот
окованиот
скованиот
искованиот
откованиот
поткованиот
основаниот
необоснованиот
неоснованиот
новооснованиот
ограбуваниот
загребуваниот
изгребуваниот
употребуваниот
злоупотребуваниот
надробуваниот
раздробуваниот
издробуваниот
пробуваниот
испробуваниот
онеспособуваниот
набавуваниот
јавуваниот
најавуваниот
долгонајавуваниот
објавуваниот
одјавуваниот
изјавуваниот
пријавуваниот
појавуваниот
поплавуваниот
    
поздравуваниот
преправуваниот
поправуваниот
справуваниот
исправуваниот
управуваниот
спротивставуваниот
доставуваниот
изоставуваниот
поедноставуваниот
поставуваниот
запоставуваниот
воспоставуваниот
претпоставуваниот
составуваниот
претставуваниот
искривуваниот
благословуваниот
востановуваниот
обновуваниот
подготвуваниот
изготвуваниот
приготвуваниот
жртвуваниот
пожртвуваниот
самопожртвуваниот
негуваниот
долгуваниот
дуваниот
загадуваниот
уназадуваниот
заладуваниот
разладуваниот
надуваниот
надокнадуваниот
заградуваниот
вградуваниот
надградуваниот
преградуваниот
разградуваниот
изградуваниот
оградуваниот
доградуваниот
всадуваниот
пресадуваниот
досадуваниот
оправдуваниот
обезбедуваниот
победуваниот
убедуваниот
разубедуваниот
заведуваниот
наведуваниот
одведуваниот
преведуваниот
разведуваниот
изведуваниот
произведуваниот
приведуваниот
воведуваниот
доведуваниот
поведуваниот
проведуваниот
спроведуваниот
сведуваниот
одгледуваниот
прегледуваниот
разгледуваниот
изгледуваниот
прогледуваниот
согледуваниот
наредуваниот
навредуваниот
повредуваниот
одредуваниот
прередуваниот
разредуваниот
споредуваниот
проредуваниот
унапредуваниот
средуваниот
уредуваниот
поседуваниот
предвидуваниот
најдуваниот
пронајдуваниот
набодуваниот
избодуваниот
ослободуваниот
прободуваниот
прилагодуваниот
оплодуваниот
разонодуваниот
потврдуваниот
утврдуваниот
разбудуваниот
возбудуваниот
побудуваниот
набљудуваниот
изнудуваниот
принудуваниот
понудуваниот
расудуваниот
пресудуваниот
осудуваниот
досудуваниот
просудуваниот
уважуваниот
кажуваниот
закажуваниот
презакажуваниот
прикажуваниот
докажуваниот
покажуваниот
раскажуваниот
искажуваниот
откажуваниот
укажуваниот
ублажуваниот
истражуваниот
наежуваниот
забележуваниот
одбележуваниот
прибележуваниот
обележуваниот
задвижуваниот
раздвижуваниот
придвижуваниот
понижуваниот
задолжуваниот
издолжуваниот
продолжуваниот
обожуваниот
обложуваниот
вложуваниот
одложуваниот
подложуваниот
разложуваниот
изложуваниот
размножуваниот
задржуваниот
поддржуваниот
издржуваниот
воздржуваниот
придржуваниот
здружуваниот
раздружуваниот
придружуваниот
заокружуваниот
опкружуваниот
вооружуваниот
образуваниот
преобразуваниот
дообразуваниот
поразуваниот
превезуваниот
извезуваниот
увезуваниот
загризуваниот
одгризуваниот
прегризуваниот
изгризуваниот
ползуваниот
исползуваниот
забрзуваниот
избрзуваниот
побрзуваниот
врзуваниот
заврзуваниот
обврзуваниот
одврзуваниот
преврзуваниот
изврзуваниот
поврзуваниот
сврзуваниот
засмејуваниот
насмејуваниот
исмејуваниот
запејуваниот
препејуваниот
опејуваниот
пропејуваниот
распејуваниот
испејуваниот
натпејуваниот
отпејуваниот
загрејуваниот
подгрејуваниот
прегрејуваниот
огрејуваниот
засејуваниот
просејуваниот
раздвојуваниот
издвојуваниот
одвојуваниот
подвојуваниот
освојуваниот
посвојуваниот
задојуваниот
надојуваниот
подојуваниот
успокојуваниот
припојуваниот
спојуваниот
преспојуваниот
набројуваниот
одбројуваниот
пребројуваниот
избројуваниот
постројуваниот
заплакуваниот
оплакуваниот
расплакуваниот
исплакуваниот
пакуваниот
спакуваниот
распакуваниот
посакуваниот
најпосакуваниот
лекуваниот
облекуваниот
завлекуваниот
навлекуваниот
одвлекуваниот
подвлекуваниот
извлекуваниот
привлекуваниот
вовлекуваниот
повлекуваниот
провлекуваниот
свлекуваниот
излекуваниот
запекуваниот
препекуваниот
испекуваниот
најиспекуваниот
нарекуваниот
одрекуваниот
изрекуваниот
засекуваниот
расекуваниот
пресекуваниот
исекуваниот
отсекуваниот
пречекуваниот
очекуваниот
дочекуваниот
неочекуваниот
понеочекуваниот
долгоочекуваниот
исчекуваниот
развикуваниот
извикуваниот
предизвикуваниот
довикуваниот
повикуваниот
отповикуваниот
свикуваниот
обликуваниот
одликуваниот
компликуваниот
пресликуваниот
отсликуваниот
фабрикуваниот
критикуваниот
искритикуваниот
квалификуваниот
неквалификуваниот
преквалификуваниот
најквалификуваниот
доквалификуваниот
висококвалификуваниот
верификуваниот
класификуваниот
фалсификуваниот
идентификуваниот
неидентификуваниот
толкуваниот
исвиркуваниот
изискуваниот
заплеткуваниот
десеткуваниот
завиткуваниот
навиткуваниот
одвиткуваниот
подвиткуваниот
превиткуваниот
развиткуваниот
извиткуваниот
свиткуваниот
избуткуваниот
запукуваниот
распукуваниот
испукуваниот
опљачкуваниот
разгалуваниот
погалуваниот
намалуваниот
одделуваниот
определуваниот
распределуваниот
разделуваниот
доделуваниот
поделуваниот
пожелуваниот
населуваниот
вселуваниот
развеселуваниот
преселуваниот
иселуваниот
доселуваниот
отселуваниот
милуваниот
силуваниот
присилуваниот
никлуваниот
дозволуваниот
заобиколуваниот
школуваниот
затоплуваниот
замислуваниот
обмислуваниот
премислуваниот
размислуваниот
измислуваниот
предомислуваниот
помислуваниот
промислуваниот
смислуваниот
осмислуваниот
засветлуваниот
расветлуваниот
осветлуваниот
нулуваниот
намамуваниот
измамуваниот
зголемуваниот
опремуваниот
преснимуваниот
позајмуваниот
најмуваниот
изнајмуваниот
загрмуваниот
прогрмуваниот
рануваниот
брануваниот
забрануваниот
одбрануваниот
отстрануваниот
нахрануваниот
прехрануваниот
прихрануваниот
исхрануваниот
грабнуваниот
одбегнуваниот
пребегнуваниот
избегнуваниот
побегнуваниот
легнуваниот
впрегнуваниот
засегнуваниот
досегнуваниот
вреднуваниот
обезвреднуваниот
наводнуваниот
обелоденуваниот
пленуваниот
запленуваниот
расчленуваниот
менуваниот
заменуваниот
наменуваниот
одменуваниот
разменуваниот
изменуваниот
именуваниот
наименуваниот
новонаименуваниот
неименуваниот
новоименуваниот
применуваниот
опоменуваниот
споменуваниот
променуваниот
сменуваниот
преценуваниот
оценуваниот
проценуваниот
потценуваниот
уценуваниот
казнуваниот
испразнуваниот
обвинуваниот
соединуваниот
бакнуваниот
истакнуваниот
поттикнуваниот
проколнуваниот
засолнуваниот
израмнуваниот
затемнуваниот
спомнуваниот
прогонуваниот
сонуваниот
дупнуваниот
разурнуваниот
објаснуваниот
разјаснуваниот
изјаснуваниот
појаснуваниот
израснуваниот
стеснуваниот
втиснуваниот
потиснуваниот
наметнуваниот
вметнуваниот
пресретнуваниот
збунуваниот
побунуваниот
почнуваниот
започнуваниот
отпочнуваниот
застапуваниот
зачепуваниот
отчепуваниот
закопуваниот
вкопуваниот
прекопуваниот
раскопуваниот
ископуваниот
откопуваниот
вклопуваниот
склопуваниот
исцрпуваниот
купуваниот
откупуваниот
поткупуваниот
пребаруваниот
побаруваниот
раскрваруваниот
остваруваниот
пазаруваниот
занемаруваниот
застаруваниот
одобруваниот
подобруваниот
одмеруваниот
премеруваниот
измеруваниот
вознемируваниот
рашируваниот
прошируваниот
озборуваниот
загоруваниот
прегоруваниот
разгоруваниот
изгоруваниот
догоруваниот
согоруваниот
разоруваниот
прекоруваниот
покоруваниот
укоруваниот
оспоруваниот
успоруваниот
повторуваниот
нагласуваниот
прегласуваниот
разгласуваниот
изгласуваниот
прогласуваниот
спасуваниот
украсуваниот
стасуваниот
достасуваниот
обесуваниот
занесуваниот
нанесуваниот
внесуваниот
однесуваниот
поднесуваниот
пренесуваниот
разнесуваниот
изнесуваниот
принесуваниот
донесуваниот
придонесуваниот
понесуваниот
пронесуваниот
снесуваниот
заинтересуваниот
незаинтересуваниот
извисуваниот
бојадисуваниот
бендисуваниот
стопанисуваниот
жигосуваниот
бојосуваниот
уапсуваниот
маѓепсуваниот
    
замрсуваниот
вкусуваниот
скусуваниот
заклатуваниот
упатуваниот
скратуваниот
запечатуваниот
препечатуваниот
испечатуваниот
отпечатуваниот
ветуваниот
советуваниот
пресметуваниот
угнетуваниот
оптеретуваниот
растеретуваниот
ненасетуваниот
посетуваниот
оштетуваниот
емитуваниот
испитуваниот
воспитуваниот
заштитуваниот
восхитуваниот
почитуваниот
многупочитуваниот
бунтуваниот
заработуваниот
обработуваниот
вработуваниот
одработуваниот
преработуваниот
разработуваниот
изработуваниот
доработуваниот
соработуваниот
осрамотуваниот
скротуваниот
стартуваниот
завртуваниот
навртуваниот
одвртуваниот
превртуваниот
извртуваниот
свртуваниот
зацртуваниот
нацртуваниот
прецртуваниот
доцртуваниот
потцртуваниот
известуваниот
преместуваниот
надоместуваниот
поместуваниот
обесчестуваниот
искористуваниот
пречистуваниот
прочистуваниот
исчистуваниот
нагостуваниот
зацврстуваниот
вкрстуваниот
прекрстуваниот
налутуваниот
разлутуваниот
уништуваниот
соопштуваниот
стихуваниот
вшприцуваниот
чуваниот
зачуваниот
качуваниот
закачуваниот
прикачуваниот
покачуваниот
откачуваниот
намачуваниот
измачуваниот
помачуваниот
изедначуваниот
означуваниот
дозначуваниот
нарачуваниот
врачуваниот
порачуваниот
препорачуваниот
испорачуваниот
залечуваниот
излечуваниот
згмечуваниот
препречуваниот
попречуваниот
спречуваниот
преувеличуваниот
ограничуваниот
причуваниот
замолчуваниот
премолчуваниот
линчуваниот
предочуваниот
соочуваниот
сочуваниот
насочуваниот
закопчуваниот
откопчуваниот
изарчуваниот
поарчуваниот
исчуваниот
згрутчуваниот
научуваниот
обучуваниот
подучуваниот
изучуваниот
заклучуваниот
вклучуваниот
приклучуваниот
исклучуваниот
поучуваниот
проучуваниот
прашуваниот
запрашуваниот
застрашуваниот
вдишуваниот
лишуваниот
занишуваниот
разнишуваниот
пишуваниот
запишуваниот
впишуваниот
препишуваниот
припишуваниот
опишуваниот
пропишуваниот
испишуваниот
отпишуваниот
потпишуваниот
опустошуваниот
завршуваниот
извршуваниот
довршуваниот
усовршуваниот
свршуваниот
прекршуваниот
докршуваниот
скршуваниот
искршуваниот
заглушуваниот
сослушуваниот
одмаганиот
помаганиот
траганиот
пребеганиот
избеганиот
засеганиот
лизганиот
излизганиот
пролизганиот
диганиот
подиганиот
престиганиот
пристиганиот
достиганиот
постиганиот
поганиот
струганиот
иструганиот
совладаниот
настраданиот
оправданиот
неоправданиот
заповеданиот
проповеданиот
гледаниот
одгледаниот
прегледаниот
разгледаниот
изгледаниот
најгледаниот
прогледаниот
согледаниот
преданиот
најпреданиот
попреданиот
необузданиот
ѕиданиот
заѕиданиот
недоѕиданиот
соѕиданиот
мрданиот
размрданиот
измрданиот
гаѓаниот
нагаѓаниот
погаѓаниот
преоѓаниот
завеаниот
одвеаниот
развеаниот
извеаниот
преживеаниот
изживеаниот
доживеаниот
провеаниот
леаниот
налеаниот
заблеаниот
прелеаниот
разлеаниот
излеаниот
долеаниот
пролеаниот
засмеаниот
насмеаниот
поднасмеаниот
исмеаниот
жнеаниот
ожнеаниот
пеаниот
запеаниот
препеаниот
опеаниот
пропеаниот
распеаниот
испеаниот
доспеаниот
натпеаниот
отпеаниот
греаниот
загреаниот
подзагреаниот
подгреаниот
прегреаниот
изгреаниот
огреаниот
недозреаниот
созреаниот
ветреаниот
изветреаниот
сеаниот
засеаниот
расеаниот
просеаниот
кажаниот
закажаниот
презакажаниот
одкажаниот
прекажаниот
прикажаниот
докажаниот
недокажаниот
покажаниот
раскажаниот
искажаниот
откажаниот
укажаниот
залажаниот
прелажаниот
излажаниот
бележаниот
забележаниот
незабележаниот
одбележаниот
прибележаниот
обележаниот
режаниот
замижаниот
ржаниот
здржаниот
издржаниот
неиздржаниот
воздржаниот
повоздржаниот
одржаниот
забрзаниот
позабрзаниот
избрзаниот
побрзаниот
врзаниот
обврзаниот
необврзаниот
неврзаниот
приврзаниот
поврзаниот
сврзаниот
покајаниот
замајаниот
смајаниот
пијаниот
најпијаниот
попијаниот
полупијаниот
земјаниот
постојаниот
непостојаниот
попостојаниот
перјаниот
џваканиот
изџваканиот
заплаканиот
оплаканиот
исплаканиот
уплаканиот
шлаканиот
зашлаканиот
саканиот
несаканиот
најнесаканиот
најсаканиот
посаканиот
чеканиот
пречеканиот
дочеканиот
почеканиот
виканиот
невиканиот
развиканиот
извиканиот
предизвиканиот
довиканиот
повиканиот
неповиканиот
отповиканиот
неотповиканиот
свиканиот
сликаниот
пресликаниот
отсликаниот
валканиот
извалканиот
поизвалканиот
највалканиот
повалканиот
неделканиот
недоделканиот
шминканиот
нашминканиот
чепканиот
исчепканиот
брканиот
збрканиот
избрканиот
побрканиот
исвирканиот
турканиот
дотурканиот
протурканиот
истурканиот
плесканиот
заплесканиот
наплесканиот
оплесканиот
ракоплесканиот
сплесканиот
исплесканиот
притисканиот
стисканиот
прсканиот
распрсканиот
заплетканиот
четканиот
исчетканиот
витканиот
завитканиот
навитканиот
одвитканиот
подвитканиот
превитканиот
развитканиот
извитканиот
свитканиот
златотканиот
бутканиот
избутканиот
стутканиот
пуканиот
запуканиот
распуканиот
испуканиот
суканиот
засуканиот
чуканиот
изгрицканиот
пљачканиот
опљачканиот
замачканиот
смачканиот
начичканиот
душканиот
издушканиот
продушканиот
тркаланиот
дотркаланиот
стркаланиот
оттркаланиот
пегланиот
испегланиот
стреланиот
застреланиот
истреланиот
простреланиот
отстреланиот
закланиот
фрланиот
зафрланиот
префрланиот
дофрланиот
расфрланиот
исфрланиот
натфрланиот
отфрланиот
потфрланиот
весланиот
одвесланиот
извесланиот
довесланиот
луланиот
залуланиот
полуланиот
искашланиот
чешланиот
прочешланиот
исчешланиот
земаниот
заземаниот
превземаниот
одземаниот
преземаниот
изземаниот
сниманиот
пресниманиот
приманиот
поприманиот
хуманиот
нехуманиот
бањаниот
избањаниот
скапаниот
шлапаниот
зашлапаниот
тепаниот
натепаниот
претепаниот
отепаниот
дотепаниот
пипаниот
расипаниот
исипаниот
пумпаниот
копаниот
закопаниот
вкопаниот
прекопаниот
раскопаниот
ископаниот
откопаниот
заспаниот
подзаспаниот
неспаниот
натрупаниот
раниот
бараниот
пребараниот
најбараниот
побараниот
преговараниот
затвараниот
претвараниот
отвараниот
караниот
искараниот
распараниот
разочараниот
шараниот
прошараниот
одбраниот
разбраниот
неразбраниот
недоразбраниот
избраниот
реизбраниот
новоизбраниот
прибраниот
собраниот
насобраниот
враниот
играниот
надиграниот
одиграниот
неодиграниот
разиграниот
изиграниот
проиграниот
прераниот
тераниот
натераниот
втераниот
претераниот
дотераниот
недотераниот
потераниот
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu