Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
миењето - брокерското
миењето
пиењето
спиењето
риењето
вриењето
криењето
триењето
шиењето
галењето
жалењето
палењето
фалењето
белењето
делењето
мелењето
темелењето
селењето
веселењето
колењето
молењето
топлењето
мислењето
мамењето
преземењето
дремењето
стремењето
грмењето
глумењето
двоумењето
крчмењето
канењето
бранењето
гранењето
хранењето
тегнењето
женењето
пленењето
ценењето
дразнењето
празнењето
кинењето
царинењето
чинењето
јакнењето
полнењето
помнењето
ѕвонењето
гонењето
ронењето
тонењето
гаснењето
раснењето
ситнењето
бунењето
ѕунењето
доцнењето
боењето
двоењето
доењето
броењето
кроењето
строењето
стоењето
постоењето
непостоењето
капењето
лепењето
крепењето
цепењето
чкрипењето
штипењето
топењето
крпењето
трпењето
црпењето
дупењето
лупењето
пупењето
рибарењето
варењето
товарењето
крварењето
господарењето
стражарењето
пазарењето
парењето
криумчарењето
едрењето
бодрењето
берењето
верењето
дерењето
мерењето
перењето
треперењето
свирењето
мирењето
сирењето
ширењето
неширењето
мокрењето
борењето
говорењето
творењето
горењето
жагорењето
дрдорењето
чекорењето
мрморењето
кастрењето
острењето
гасењето
месењето
несењето
тресењето
висењето
зависењето
пркосењето
носењето
росењето
просењето
апсењето
кусењето
клатењето
патењето
кратењето
печатењето
клеветењето
светењето
плетењето
метењето
паметењето
штетењето
китењето
штитењето
памтењето
работењето
неработењето
кикотењето
срамотењето
потењето
шепотењето
вртењето
муртењето
растењето
местењето
мрестењето
користењето
чистењето
гостењето
постењето
лутењето
општењето
зуењето
блуењето
труењето
струењето
пцуењето
квачењето
лачењето
плачењето
мачењето
значењето
зрачењето
вештачењето
пешачењето
ечењето
лечењето
влечењето
клечењето
гмечењето
печењето
противречењето
пречењето
сечењето
течењето
пелтечењето
личењето
паничењето
бричењето
молчењето
толчењето
сведочењето
кочењето
точењето
дупчењето
рчењето
арчењето
учењето
бучењето
плашењето
прашењето
грешењето
тешењето
дишењето
бришењето
трошењето
пустошењето
вршењето
кршењето
бушењето
гушењето
пушењето
рушењето
сушењето
своето
твоето
моето
пето
тепето
купето
кабарето
магарето
карето
минарето
соарето
сепарето
чарето
либрето
ѓубрето
педигрето
тенџерето
пирето
тирето
морето
срето
трето
ветрето
антрето
бурето
сето
прасето
десето
кесето
ќесето
плисето
мисето
носето
посето
росето
каратето
детето
вариетето
универзитето
седшитето
деколтето
контето
прстето
устето
штето
грбиштето
забавиштето
главиштето
чудовиштето
ловиштето
јаловиштето
крвиштето
складиштето
гледиштето
средиштето
седиштето
водиштето
лежиштето
тежиштето
змииштето
колонииштето
канцеларииштето
бактерииштето
земјиштето
банкиштето
фокиштето
коскиштето
скривалиштето
престојувалиштето
советувалиштето
летувалиштето
лизгалиштето
гледалиштето
наоѓалиштето
живеалиштето
стојалиштето
одмаралиштето
игралиштето
паркиралиштето
одморалиштето
шеталиштето
стрелиштето
градилиштето
бродоградилиштето
родилиштето
породилиштето
прифатилиштето
светилиштето
мрестилиштето
училиштето
учлиштето
јамиштето
климиштето
урмиштето
гумиштето
пристаништето
огништето
здолништето
засолништето
рамништето
трништето
усништето
буништето
боиштето
стовариштето
жариштето
банкариштето
ѓубриштето
атмосфериштето
искриштето
извориштето
упориштето
фориштето
мочуриштето
пасиштето
носиштето
детиштето
устиштето
куќиштето
свлечиштето
рочиштето
највеќето
повеќето
цвеќето
теќето
луќето
фето
кафето
бифето
цето
пивцето
островцето
вецето
лицето
јајцето
окцето
селцето
челцето
ќебенцето
пиленцето
масленцето
луленцето
знаменцето
раменцето
буренцето
детенцето
местенцето
устенцето
момченцето
кученцето
џуџенцето
шишенцето
винцето
сонцето
зајдисонцето
изгрејсонцето
непцето
езерцето
перцето
срцето
лиццето
сандачето
облачето
мачето
стомачето
јуначето
рачето
лавчето
главчето
клавчето
тавчето
гревчето
оревчето
шевчето
ливчето
шамивчето
детективчето
вовчето
ковчето
кумановчето
беровчето
островчето
тетовчето
црвчето
глувчето
градчето
бродчето
мечето
бомбичето
црквичето
кожичето
ружичето
јазичето
скиичето
змиичето
колониичето
канцелариичето
фокичето
нормаличето
тегличето
количето
католичето
јамичето
момичето
урмичето
гумичето
шумичето
коњаничето
волшебничето
предавничето
службеничето
сопственичето
миленичето
војничето
соперничето
говорничето
разговорничето
соговорничето
усничето
заштитничето
помошничето
устичето
куќичето
бавчичето
кајчето
мајчето
крајчето
чајчето
еврејчето
девојчето
херојчето
знакчето
ракчето
зракчето
пракчето
брекчето
бикчето
трикчето
рокчето
сокчето
паркчето
крукчето
идеалчето
материјалчето
бокалчето
локалчето
минералчето
коралчето
деталчето
металчето
интелектуалчето
шалчето
делчето
анѓелчето
пријателчето
непријателчето
мотелчето
хотелчето
автомобилчето
глаголчето
долчето
идолчето
колчето
столчето
мускулчето
програмчето
џамчето
бадемчето
проблемчето
шлемчето
системчето
парфемчето
лимчето
поимчето
филмчето
момчето
громчето
атомчето
албумчето
изумчето
кумчето
оганчето
органчето
граѓанчето
охриѓанчето
стружанчето
штипјанчето
скопјанчето
чеканчето
планчето
муслиманчето
тапанчето
станчето
делчевчанчето
крушевчанчето
	
валандовчанчето
беровчанчето
гевгеличанчето
струмичанчето
битолчанчето
дојранчанчето
ресенчанчето
прилепчанчето
дебарчанчето
кавадарчанчето
велешанчето
радовишанчето
првенчето
младенчето
новороденчето
манекенчето
членчето
доенчето
поенчето
свинчето
бензинчето
клинчето
синчето
неготинчето
џинчето
бончето
ѕвончето
македончето
реончето
авиончето
камиончето
закончето
слончето
електрончето
трнчето
клунчето
мајмунчето
чунчето
свињчето
коњчето
мозочето
почето
апчето
жапчето
запчето
капчето
стапчето
лепчето
чепчето
џепчето
кипчето
клипчето
рипчето
типчето
копчето
клопчето
оклопчето
попчето
топчето
грпчето
крпчето
купчето
клупчето
трупчето
ќупчето
рибарчето
гостиварчето
другарчето
дарчето
календарчето
жарчето
пазарчето
лекарчето
библиотекарчето
сликарчето
банкарчето
шумарчето
денарчето
планинарчето
морнарчето
бунарчето
свињарчето
парчето
ветарчето
центарчето
поштарчето
физичарчето
музичарчето
комичарчето
граничарчето
хроничарчето
математичарчето
козметичарчето
политичарчето
практичарчето
тактичарчето
акустичарчето
грчето
биберчето
ѕверчето
калуѓерчето
фризерчето
фудбалерчето
пензионерчето
реакционерчето
револуционерчето
бисерчето
актерчето
компјутерчето
шеќерчето
вирчето
свирчето
манастирчето
чирчето
синџирчето
зборчето
изворчето
одговорчето
договорчето
отворчето
добротворчето
спонзорчето
прозорчето
чкорчето
компресорчето
реформаторчето
информаторчето
експериментаторчето
моторчето
гласчето
плусчето
конусчето
катчето
адвокатчето
дипломатчето
автоматчето
братчето
гратчето
креветчето
цветчето
пакетчето
букетчето
билетчето
магнетчето
поетчето
кредитчето
ѕитчето
китчето
ритчето
контактчето
објектчето
дефектчето
брилијантчето
милитантчето
еквивалентчето
експериментчето
ботчето
идиотчето
имотчето
бротчето
оптимистчето
алпинистчето
спортистчето
крстчето
грутчето
кучето
клучето
мучето
внучето
фотографчето
шрафчето
стихчето
духчето
брошчето
џето
дереџето
буџето
џуџето
шето
вашето
нашето
аташето
мешето
решето
клишето
шишето
крошето
ќошето
поршето
ито
рагбито
дебито
алибито
комбито
лобито
хобито
дербито
вито
молневито
слоевито
грчевито
кивито
неговито
шеговито
ридовито
лековито
сликовито
магловито
силовито
ветровито
духовито
мешовито
дендито
брендито
аудито
жито
виножито
зито
изразито
најизразито
еспозито
кито
крокито
вискито
релито
карлито
мито
цунамито
ремито
нито
собранито
инкогнито
бенито
здруженито
менито
знаменито
соопштенито
вистинито
невистинито
законито
противзаконито
незаконито
понито
наврапито
пепито
копито
брито
колибрито
жирито
разборито
корито
прито
потпурито
сито
таксито
осито
тито
лотито
честито
заштито
акихито
хирохито
нарухито
нарочито
тајто
бејто
зејто
кто
факто
дефакто
алто
балто
палто
салто
желто
милто
жолто
најжолто
пожолто
нулто
анто
белканто
амбуланто
панто
есперанто
санто
венто
ленто
парламенто
сакраменто
мементо
моменто
ренто
сенто
ченто
инто
пинто
конто
аконто
сконто
понто
торонто
сагунто
пунто
фунто
ото
какаото
лавабото
слабото
најслабото
послабото
работо
небото
грубото
најгрубото
погрубото
вото
лабавото
најлабавото
полабавото
грбавото
убавото
најубавото
поубавото
крвавото
најкрвавото
покрвавото
гавото
лигавото
најлигавото
полигавото
шугавото
ѓавото
кафеавото
скржавото
најскржавото
поскржавото
шупликавото
олкавото
колкавото
неколкавото
толкавото
блескавото
пискавото
најпискавото
попискавото
тврдоглавото
ќелавото
најќелавото
поќелавото
жилавото
најжилавото
пожилавото
килавото
сиромавото
најсиромавото
посиромавото
тромавото
рапавото
најрапавото
порапавото
глупавото
најглупавото
поглупавото
кадравото
најкадравото
покадравото
здравото
нездравото
најздравото
поздравото
ќоравото
правото
најправото
поправото
сомничавото
браевото
кнежевото
левото
царевото
цревото
срцевото
сончевото
посончевото
дружељубивото
гостољубивото
погостољубивото
дивото
градивото
најдивото
подивото
живото
најживото
расположивото
поживото
ткивото
запаливото
употребливото
поупотребливото
црвливото
непобедливото
убедливото
штедливото
најштедливото
поштедливото
дождливото
најдождливото
подождливото
видливото
предвидливото
непредвидливото
попредвидливото
невидливото
највидливото
повидливото
снаодливото
најснаодливото
поснаодливото
смрдливото
најсмрдливото
посмрдливото
возбудливото
највозбудливото
повозбудливото
деливото
неделивото
неподеливото
горделивото
најгорделивото
мрзеливото
помрзеливото
трпеливото
нетрпеливото
најтрпеливото
потрпеливото
срамежливото
посрамежливото
врнежливото
дарежливото
најдарежливото
расположливото
издржливото
најиздржливото
поиздржливото
претпазливото
попретпазливото
раздразливото
мрзливото
најмрзливото
помрзливото
примамливото
ранливото
неранливото
отстранливото
хранливото
најхранливото
променливото
непроменливото
пенливото
најпенливото
попенливото
сонливото
лапливото
лепливото
најлепливото
полепливото
топливото
стрпливото
нестрпливото
пострпливото
шупливото
сварливото
несварливото
доверливото
недоверливото
најдоверливото
разбирливото
неразбирливото
најразбирливото
поразбирливото
незапирливото
допирливото
недопирливото
зборливото
најзборливото
позборливото
дрдорливото
мочурливото
замисливото
незамисливото
преносливото
непреносливото
исплатливото
неисплатливото
најисплатливото
поисплатливото
препознатливото
прифатливото
неприфатливото
најприфатливото
    
поприфатливото
сфатливото
несфатливото
впечатливото
невпечатливото
највпечатливото
повпечатливото
осетливото
досетливото
неосетливото
најосетливото
поосетливото
читливото
нечитливото
најчитливото
почитливото
работливото
обработливото
допустливото
недопустливото
воочливото
повоочливото
горчливото
најгорчливото
погорчливото
плашливото
непогрешливото
кршливото
некршливото
нивото
казнивото
неказнивото
неспоивото
пивото
ѓубривото
кривото
најкривото
покривото
горивото
сивото
милостивото
учтивото
неучтивото
најучтивото
поучтивото
излечивото
неизлечивото
исклучивото
квото
ваквото
каквото
некаквото
секаквото
никаквото
еднаквото
нееднаквото
инаквото
поинаквото
онаквото
таквото
човеквото
неговото
гроздовото
трудовото
лозовото
розовото
човековото
бадниковото
должниковото
јаболковото
банковото
татковото
буковото
портокаловото
доверителовото
оловото
половото
словото
адамовото
новото
маслиновото
рациновото
најновото
слоновото
поновото
партнеровото
бадентеровото
бадинтеровото
сировото
најсировото
посировото
островото
суровото
најсуровото
посуровото
кокосовото
исусовото
виолетовото
ултравиолетовото
титовото
готовото
христовото
министерстовото
баренцовото
црешовото
дрвото
првото
најпрвото
попрвото
министерсвото
министертсвото
производтвото
претседателетвото
министертвото
мртвото
министесртвото
упаството
здраството
предавството
законодавството
здравството
кнежевството
татковството
ловството
воздухопловството
чувството
сочувството
бегството
наследството
средството
соседството
добрососедството
водството
производството
млекопроизводството
тутунопроизводството
книговодството
раководството
ексраководството
сметководството
судството
правосудството
рождеството
кнежеството
множеството
министреството
министеството
општеството
суштеството
величеството
количеството
учеството
неучеството
опшеството
убиството
самоубиството
муфтиството
занаечиството
занаетчиството
лезбејството
дејството
семејството
смејството
двојството
својството
спокојството
херојството
растројството
ривалството
кралството
началството
полјоделството
земјоделството
фотомоделството
претседателството
книгоиздателството
пријателството
непријателството
старателството
свидетелството
покровителството
водителството
родителството
жителството
сожителството
правобранителството
обвинителството
крводарителството
угостителството
изобилството
насилството
ненасилството
задоволството
незадоволството
школството
гостопримството
потомството
кумството
анството
хулиганството
граѓанството
државјанството
пијанството
христијанството
политиканството
селанството
муслиманството
познанството
стопанството
нестопанството
водостопанството
електростопанството
странството
првенството
манекенството
членството
свештенството
совршенството
единството
неединството
мнозинството
домакинството
достоинството
сестринството
домаќинството
малцинството
мајчинството
прогонството
македонството
ропството
српството
рибарството
печалбарството
варварството
дргарството
другарството
рударството
лозарството
вајарството
библиотекарството
сликарството
учебникарството
банкарството
пчеларството
шумарството
винарството
новинарството
градинарството
кулинарството
ветеринарството
свињарството
овоштарството
царството
овчарството
копаничарството
сточарството
неверството
лидерството
лицемерството
визионерството
концесионерството
акционерството
фракционерството
партнерството
минситерството
актерството
министерството
мнистерството
минстерството
менаџерството
иконоборството
спонзорството
медијаторството
авторството
мајсторството
злосторството
министрството
дежурството
богатството
унијатството
упатството
братството
пиратството
детството
проклетството
полнолетството
општетството
љубопитството
произвотството
искуството
неискуството
присуството
неприсуството
осуството
отсуството
чуството
издаваштвото
стрелаштвото
претприемаштвото
монаштвото
човештвото
творештвото
претставништвото
заедништвото
посредништвото
уредништвото
сопствеништвото
иселеништвото
мачеништвото
градежништвото
заложништвото
сојузништвото
разбојништвото
претприемништвото
расипништвото
дописништвото
работништвото
сведоштвото
мноштвото
пророштвото
друштвото
увото
глувото
најглувото
поглувото
сувото
најсувото
посувото
лумбагото
благото
најблагото
поблагото
драгото
најдрагото
подрагото
егото
суперегото
лажгото
индигото
долгото
предолгото
најдолгото
подолгото
тангото
бингото
логото
строгото
ембаргото
југото
другото
меѓудругото
младото
најмладото
помладото
чоколадото
стадото
говедото
дедото
бледото
најбледото
побледото
кусогледото
стампедото
чедото
гнездото
либидото
салдото
брдото
тврдото
најтврдото
потврдото
грдото
најгрдото
погрдото
крдото
гордото
најгордото
погордото
лудото
најлудото
полудото
чудото
џудото
ѓото
туѓото
видеото
родеото
гореото
најгореото
погореото
свежото
најсвежото
посвежото
пежото
нижото
железото
ризото
шимпанзото
брзото
пребрзото
најбрзото
побрзото
корзото
торзото
радиото
студиото
портфолиото
сценариото
импресариото
триото
јото
кравјото
мравјото
божјото
кјото
бујото
волчјото
јакото
најјакото
појакото
млакото
макото
сакото
кревкото
најкревкото
покревкото
тивкото
најтивкото
потивкото
млекото
мекото
најмекото
помекото
пликото
трикото
тикото
вујкото
јаболкото
тенкото
најтенкото
потенкото
окото
длабокото
најдлабокото
подлабокото
мокото
воокото
широкото
најширокото
поширокото
високото
највисокото
повисокото
жестокото
фијаското
каското
клубското
малавското
скандинавското
варшавското
сараевското
женевското
кичевското
делчевското
пехчевското
крушевското
боливското
пивското
детективското
архивското
херцеговското
трговското
валандовското
родовското
мариовското
блоковското
липковското
московското
татковското
воловското
кумановското
џиновското
слоновското
мавровското
кадровското
беровското
вмровското
косовското
кратовското
тетовското
мартовското
грофовското
багдадското
номадското
канадското
градското
приградското
белградското
новосадското
чадското
    
говедското
шведското
велосипедското
соседското
инвалидското
мадридското
охридското
новозеландското
тајландското
холандското
исландското
руандското
бурундското
војводското
господското
бродското
курдското
холивудското
бермудското
судското
вонсудското
небеското
кинеското
тереското
либиското
замбиското
колумбиското
ревиското
стратегиското
религиското
белгиското
диското
пешадиското
индиското
саудиското
судиското
азиското
гимназиското
малезиското
полинезиското
индонезиското
телевизиското
пензиското
грузиското
токиското
сомалиското
австралиското
блиското
библиското
најблиското
поблиското
англиското
гевгелиското
османлиското
хемиското
биохемиското
змиското
армиското
ниското
собраниското
кениското
тениското
децениското
повеќедецениското
линиското
најниското
пелагониското
колониското
пониското
симфониското
туниското
терапиското
олимпиското
утопиското
каспиското
трпезариското
малариското
канцелариското
париското
декемвриското
ноемвриското
септемвриското
октомвриското
либериското
нигериското
оранжериското
галериското
сериското
батериското
бактериското
артериското
сириското
теориското
лабораториското
териториското
историското
предисториското
психијатриското
геометриското
австриското
индустриското
комисиското
финансиското
византиското
партиското
софиското
анархиското
хиерархиското
делегациското
квалификациското
информациското
дестинациското
нумерациското
администрациското
аконтациското
венециското
дискрециското
опозициското
полициското
маврициското
инвестициското
акциското
реакциското
инспекциското
дирекциското
агенциското
конференциското
институциското
занаетчиското
шегаџиското
фиџиското
малајското
мајското
јамајското
рајското
китајското
егејското
сиднејското
гвинејското
пиринејското
брунејското
хебрејското
еврејското
корејското
јужнокорејското
севернокорејското
херојското
фудбалското
карневалското
фестивалското
бегалското
сенегалското
португалското
вандалското
непалското
кралското
шталското
израелското
ангелското
земјоделското
неземјоделското
анѓелското
орелското
селското
бриселското
претседателското
потпретседателското
пријателското
непријателското
владетелското
родителското
угостителското
мотелското
хотелското
венецуелското
автомобилското
бразилското
герилското
кирилското
стилското
глаголското
анголското
монголското
колското
светиниколското
полското
монополското
битолското
могулското
јулското
дамското
јамското
исламското
панамското
виетнамското
програмското
драмското
бахамското
саемското
академското
земското
системското
парфемското
зимското
ескимското
римското
филмското
дипломското
економското
астрономското
гастрономското
ромското
аеродромското
атомското
анатомското
албумското
медиумското
датумското
шумското
либанското
талибанското
албанското
неалбанското
кубанското
јаванското
никарагванското
тајванското
боцванското
ганското
паганското
органското
неорганското
данското
јорданското
суданското
граѓанското
океанското
чилеанското
партизанското
берзанското
гвајанското
индијанското
италијанското
христијанското
венецијанското
италјанското
американското
антиамериканското
порториканското
африканското
јужноафриканското
мексиканското
балканското
најбалканското
мароканското
ланското
миланското
планското
атланското
евроатланското
љубљанското
муслиманското
голманското
романското
отоманското
германското
вирманското
бурманското
апартманското
конгоанското
тогоанското
стопанското
водостопанското
преспанското
шпанското
ветробранското
јадранското
медитеранското
иранското
тиранското
дојранското
странското
босанското
британското
мавританското
пакистанското
авганистанското
бутанското
тахиќанското
папуанското
перуанското
кочанското
венското
словенското
југословенското
рентгенското
велигденското
илинденското
монденското
женското
виенското
хигиенското
манекенското
одделенското
вселенското
членското
заменското
наменското
ненаменското
јеменското
временското
семенското
именското
кресненското
теренското
есенското
ресенското
поштенското
сценското
чеченското
покраинското
украинското
длабинското
судбинското
винското
бановинското
меѓуосовинското
готовинското
безготовинското
свинското
младинското
бахреинското
должинското
бензинското
мнозинското
даблинското
долинското
плинското
дисциплинското
топлинското
берлинското
минското
витаминското
моминското
планинското
шарпланинското
апенинското
филипинското
старинското
царинското
утринското
висинското
атинското
латинското
двотретинското
аргентинското
животинското
неготинското
палестинското
вистинското
приштинското
општинското
меѓуопштинското
суштинското
домаќинското
недомаќинското
финското
медицинското
малцинското
далечинското
причинското
мајчинското
височинското
шинското
машинското
габонското
лисабонското
нагонското
македонското
лондонското
реонското
зонското
сезонското
визонското
гарнизонското
озонското
авионското
милионското
јонското
законското
незаконското
исконското
цејлонското
канонското
јапонското
баронското
електронското
маратонското
вашингтонското
бетонското
архитектонското
телефонското
грамофонското
јунското
солунското
камерунското
тутунското
кампањското
шампањското
свињското
коњското
арапското
прилепското
загрепското
карипското
штипското
пробиштипското
алпското
етиопското
скопското
европското
тропското
српското
несрпското
клупското
дебарското
рибарското
булеварското
пиварското
гостиварското
варварското
унгарското
бугарското
другарското
најдругарското
календарското
рударското
лекарското
библиотекарското
сликарското
одбојкарското
банкарското
кошаркарското
доларското
шумарското
денарското
новинарското
градинарското
раноградинарското
планинарското
морнарското
свињарското
кипарското
демирхисарското
театарското
амфитеатарското
нотарското
катастарското
регистарското
поштарското
јануарското
царското
швајцарското
месечарското
трагичарското
логичарското
јазичарското
физичарското
музичарското
комичарското
граничарското
автомеханичарското
хроничарското
електричарското
класичарското
математичарското
козметичарското
политичарското
тактичарското
романтичарското
оптичарското
пластичарското
акустичарското
графичарското
коњушарското
дрското
најдрското
подрското
верското
ѕверското
нигерското
лидерското
калуѓерското
езерското
фризерското
премиерското
вицепремиерското
спикерското
шанкерското
брокерското
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu