Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
свилено - плетењено
свилено
омилено
неомилено
најомилено
поомилено
пилено
силено
засилено
позасилено
насилено
присилено
најсилено
посилено
усилено
зашилено
стаклено
куклено
сомлено
заболено
разболено
оболено
поболено
волено
дозволено
недозволено
задоволено
разголено
колено
заобиколено
опколено
молено
замолено
премолено
измолено
помолено
полено
солено
несолено
најсолено
посолено
орлено
фрлено
зафрлено
префрлено
расфрлено
исфрлено
отфрлено
маслено
мислено
замислено
обмислено
необмислено
премислено
размислено
измислено
предомислено
лекомислено
помислено
промислено
непромислено
смислено
бесмислено
осмислено
двосмислено
недвосмислено
светлено
засветлено
расветлено
осветлено
неосветлено
книжулено
лулено
чашулено
шишулено
члено
четиричлено
тричлено
седумчлено
осумчлено
петчлено
шестчлено
мено
камено
пламено
мамено
намамено
измамено
знамено
рамено
засрамено
посрамено
осамено
надмено
земено
заземено
завземено
превземено
одземено
преземено
изземено
зголемено
бремено
времено
навремено
ненавремено
предвремено
своевремено
привремено
правовремено
благовремено
едновремено
повремено
современо
најсовремено
посовремено
истовремено
меѓувремено
прекувремено
полувремено
опремено
неопремено
најопремено
поопремено
семено
темено
размено
измено
имено
вимено
лимено
снимено
преснимено
примено
попримено
позајмено
најмено
изнајмено
полакомено
момено
замомено
промено
припитомено
прегрмено
крмено
оформено
писмено
написмено
неписмено
усмено
отмено
гумено
избезумено
изумено
глумено
одглумено
нено
огнено
ленено
казнено
волнено
несомнено
копнено
уснено
грабањено
вежбањено
давањено
задавањено
наддавањено
оддавањено
предавањено
претседавањено
раздавањено
издавањено
создавањено
додавањено
подавањено
продавањено
препродавањено
распродавањено
јавањено
занимавањено
признавањено
дознавањено
познавањено
запознавањено
препознавањено
распознавањено
сознавањено
заборавањено
преправањено
поправањено
расправањено
исправањено
ставањено
оставањено
доставањено
среќавањено
сеќавањено
венчавањено
решавањено
задевањено
надевањено
проѕевањено
налевањено
прелевањено
разлевањено
излевањено
долевањено
полевањено
пролевањено
сомневањено
доспевањено
загревањено
подгревањено
прегревањено
изгревањено
огревањено
кревањено
гоштевањено
ноќевањено
звањено
забивањено
набивањено
одбивањено
подбивањено
збивањено
разбивањено
избивањено
обивањено
добивањено
здобивањено
придобивањено
побивањено
пробивањено
убивањено
завивањено
одвивањено
развивањено
уживањено
кивањено
пливањено
замивањено
измивањено
впивањено
препивањено
опивањено
допивањено
пропивањено
испивањено
отпивањено
зовривањено
подривањено
прекривањено
прикривањено
покривањено
сокривањено
откривањено
разоткривањено
уривањено
ковањено
засновањено
основањено
изабувањено
ослабувањено
зграбувањено
ограбувањено
загребувањено
изгребувањено
употребувањено
злоупотребувањено
заробувањено
надробувањено
здробувањено
раздробувањено
издробувањено
пробувањено
испробувањено
онеспособувањено
загубувањено
изгубувањено
погубувањено
заљубувањено
вљубувањено
затрубувањено
раструбувањено
олабавувањено
набавувањено
задавувањено
јавувањено
заглавувањено
преплавувањено
поплавувањено
прославувањено
оздравувањено
поздравувањено
стравувањено
спротивставувањено
доставувањено
изоставувањено
поедноставувањено
поставувањено
запоставувањено
воспоставувањено
претпоставувањено
составувањено
претставувањено
воодушевувањено
заживувањено
преживувањено
оживувањено
доживувањено
соживувањено
искривувањено
заковувањено
приковувањено
оковувањено
исковувањено
отковувањено
потковувањено
благословувањено
востановувањено
установувањено
обновувањено
подготвувањено
изготвувањено
приготвувањено
жртвувањено
чувствувањено
сочувствувањено
учествувањено
дејствувањено
присуствувањено
надувувањено
зачувувањено
сочувувањено
исчувувањено
тагувањено
влегувањено
навлегувањено
излегувањено
произлегувањено
негувањено
шегувањено
излизгувањено
пролизгувањено
тргувањено
загадувањено
уназадувањено
заладувањено
совладувањено
разладувањено
изненадувањено
надокнадувањено
радувањено
заградувањено
вградувањено
надградувањено
преградувањено
разградувањено
изградувањено
оградувањено
доградувањено
засадувањено
расадувањено
всадувањено
пресадувањено
досадувањено
посадувањено
снабдувањено
водоснабдувањено
оправдувањено
обезбедувањено
победувањено
убедувањено
разубедувањено
заведувањено
наведувањено
одведувањено
преведувањено
разведувањено
изведувањено
произведувањено
приведувањено
воведувањено
доведувањено
поведувањено
проведувањено
спроведувањено
сведувањено
изедувањено
избледувањено
одгледувањено
прегледувањено
разгледувањено
изгледувањено
прогледувањено
согледувањено
наследувањено
наредувањено
навредувањено
повредувањено
одредувањено
прередувањено
разредувањено
споредувањено
проредувањено
напредувањено
унапредувањено
предупредувањено
средувањено
посредувањено
уредувањено
поседувањено
заштедувањено
исцедувањено
одмаздувањено
обидувањено
предвидувањено
извидувањено
увидувањено
заѕидувањено
најдувањено
заодувањено
набодувањено
избодувањено
ослободувањено
прободувањено
прилагодувањено
погодувањено
спогодувањено
преодувањено
изодувањено
оплодувањено
доодувањено
поодувањено
проодувањено
породувањено
препородувањено
потврдувањено
утврдувањено
разбудувањено
возбудувањено
побудувањено
набљудувањено
изнудувањено
принудувањено
понудувањено
зачудувањено
уважувањено
кажувањено
закажувањено
прикажувањено
докажувањено
покажувањено
искажувањено
откажувањено
залажувањено
ублажувањено
прелажувањено
излажувањено
истражувањено
наежувањено
освежувањено
забележувањено
одбележувањено
прибележувањено
обележувањено
прережувањено
изрежувањено
прорежувањено
задвижувањено
раздвижувањено
придвижувањено
приближувањено
понижувањено
снижувањено
загрижувањено
згрижувањено
задолжувањено
издолжувањено
продолжувањено
обожувањено
наложувањено
обложувањено
вложувањено
одложувањено
подложувањено
разложувањено
образложувањено
изложувањено
положувањено
сложувањено
овозможувањено
размножувањено
задржувањено
поддржувањено
издржувањено
воздржувањено
придржувањено
запржувањено
	
препржувањено
испржувањено
заслужувањено
ислужувањено
дослужувањено
послужувањено
опслужувањено
отслужувањено
здружувањено
раздружувањено
придружувањено
заокружувањено
опкружувањено
разоружувањено
вооружувањено
одлазувањено
разлазувањено
излазувањено
долазувањено
полазувањено
пролазувањено
образувањено
одразувањено
изразувањено
замразувањено
поразувањено
превезувањено
извезувањено
увезувањено
загризувањено
прегризувањено
изгризувањено
ползувањено
загрозувањено
згрозувањено
забрзувањено
избрзувањено
побрзувањено
врзувањено
исткајувањено
потрајувањено
истрајувањено
очајувањено
завејувањено
одвејувањено
развејувањено
провејувањено
засмејувањено
насмејувањено
исмејувањено
запејувањено
препејувањено
опејувањено
пропејувањено
распејувањено
испејувањено
натпејувањено
отпејувањено
загрејувањено
подгрејувањено
прегрејувањено
изгрејувањено
огрејувањено
засејувањено
просејувањено
затријувањено
зашијувањено
вшијувањено
опшијувањено
приземјувањено
војувањено
освојувањено
посвојувањено
задојувањено
надојувањено
подојувањено
успокојувањено
припојувањено
спојувањено
набројувањено
одбројувањено
пребројувањено
избројувањено
постројувањено
настојувањено
престојувањено
опстојувањено
затрујувањено
прострујувањено
заплакувањено
оплакувањено
расплакувањено
исплакувањено
пакувањено
ракувањено
посакувањено
лекувањено
облекувањено
соблекувањено
завлекувањено
навлекувањено
одвлекувањено
подвлекувањено
извлекувањено
привлекувањено
вовлекувањено
одолговлекувањено
повлекувањено
провлекувањено
свлекувањено
запекувањено
препекувањено
испекувањено
нарекувањено
одрекувањено
изрекувањено
засекувањено
расекувањено
пресекувањено
исекувањено
отсекувањено
отекувањено
дотекувањено
потекувањено
протекувањено
истекувањено
пречекувањено
очекувањено
дочекувањено
исчекувањено
развикувањено
извикувањено
предизвикувањено
довикувањено
повикувањено
отповикувањено
свикувањено
ризикувањено
обликувањено
одликувањено
разликувањено
компликувањено
пресликувањено
отсликувањено
фабрикувањено
критикувањено
квалификувањено
верификувањено
класификувањено
фалсификувањено
идентификувањено
неидентификувањено
толкувањено
исчепкувањено
збркувањено
побркувањено
исвиркувањено
изискувањено
завиткувањено
одвиткувањено
подвиткувањено
превиткувањено
развиткувањено
извиткувањено
свиткувањено
запукувањено
распукувањено
испукувањено
засукувањено
замачкувањено
навалувањено
разгалувањено
погалувањено
зажалувањено
прежалувањено
разжалувањено
пожалувањено
сожалувањено
дотркалувањено
намалувањено
запалувањено
испалувањено
потпалувањено
здебелувањено
побелувањено
одделувањено
определувањено
распределувањено
разделувањено
доделувањено
поделувањено
пожелувањено
измелувањено
сомелувањено
осмелувањено
застрелувањено
прострелувањено
населувањено
вселувањено
развеселувањено
преселувањено
иселувањено
доселувањено
отселувањено
милувањено
силувањено
присилувањено
болувањено
заболувањено
дозволувањено
заобиколувањено
школувањено
замолувањено
премолувањено
измолувањено
помолувањено
затоплувањено
зафрлувањено
префрлувањено
дофрлувањено
расфрлувањено
исфрлувањено
натфрлувањено
отфрлувањено
потфрлувањено
одвеслувањено
извеслувањено
довеслувањено
замислувањено
обмислувањено
премислувањено
размислувањено
измислувањено
помислувањено
промислувањено
смислувањено
осмислувањено
засветлувањено
расветлувањено
осветлувањено
искашлувањено
прочешлувањено
намамувањено
измамувањено
зголемувањено
опремувањено
преснимувањено
позајмувањено
најмувањено
изнајмувањено
домувањено
загрмувањено
изумувањено
одглумувањено
заканувањено
поканувањено
ранувањено
бранувањено
забранувањено
одбранувањено
разгранувањено
поранувањено
распространувањено
отстранувањено
нахранувањено
прехранувањено
прихранувањено
исхранувањено
станувањено
застанувањено
настанувањено
престанувањено
пристанувањено
останувањено
преостанувањено
изостанувањено
постанувањено
состанувањено
опстанувањено
грабнувањено
замавнувањено
воздивнувањено
кивнувањено
одбегнувањено
пребегнувањено
избегнувањено
побегнувањено
легнувањено
подлегнувањено
впрегнувањено
досегнувањено
посегнувањено
затегнувањено
притегнувањено
потегнувањено
стегнувањено
растегнувањено
издигнувањено
подигнувањено
стигнувањено
престигнувањено
пристигнувањено
достигнувањено
постигнувањено
помогнувањено
паднувањено
западнувањено
нападнувањено
припаднувањено
опаднувањено
допаднувањено
распаднувањено
отпаднувањено
потпаднувањено
наведнувањено
погледнувањено
вреднувањено
обезвреднувањено
седнувањено
наводнувањено
помрднувањено
овенувањено
разденувањено
наводенувањено
обелоденувањено
разеленувањено
озеленувањено
позеленувањено
пленувањено
зачленувањено
расчленувањено
менувањено
заменувањено
наменувањено
одменувањено
осовременувањено
разменувањено
изменувањено
видоизменувањено
именувањено
наименувањено
применувањено
опоменувањено
променувањено
сменувањено
раскренувањено
преценувањено
оценувањено
проценувањено
потценувањено
уценувањено
натежнувањено
претежнувањено
отежнувањено
казнувањено
испразнувањено
исчезнувањено
лизнувањено
замрзнувањено
одмрзнувањено
обвинувањено
извинувањено
обединувањено
соединувањено
прекинувањено
скинувањено
раскинувањено
откинувањено
укинувањено
минувањено
заминувањено
наминувањено
надминувањено
одминувањено
преминувањено
разминувањено
изминувањено
поминувањено
оцаринувањено
настинувањено
зачинувањено
починувањено
сочинувањено
шинувањено
бакнувањено
зајакнувањено
истакнувањено
одекнувањено
порекнувањено
секнувањено
навикнувањено
извикнувањено
привикнувањено
поттикнувањено
скокнувањено
прескокнувањено
отскокнувањено
потскокнувањено
напукнувањено
заколнувањено
проколнувањено
наполнувањено
преполнувањено
дополнувањено
надополнувањено
исполнувањено
засолнувањено
израмнувањено
порамнувањено
затемнувањено
симнувањено
спомнувањено
прогонувањено
озаконувањено
наклонувањено
сонувањено
потонувањено
закрепнувањено
сопнувањено
дупнувањено
прегрнувањено
разурнувањено
нурнувањено
оцрнувањено
поцрнувањено
изгаснувањено
објаснувањено
разјаснувањено
изјаснувањено
појаснувањено
спласнувањено
зараснувањено
нараснувањено
израснувањено
дораснувањено
пораснувањено
блеснувањено
олеснувањено
стеснувањено
накиснувањено
втиснувањено
потиснувањено
распрснувањено
згуснувањено
одгатнувањено
светнувањено
наметнувањено
вметнувањено
сретнувањено
пресретнувањено
раситнувањено
збунувањено
побунувањено
задоцнувањено
брцнувањено
почнувањено
започнувањено
отпочнувањено
скршнувањено
прокапувањено
искапувањено
стапувањено
застапувањено
престапувањено
истапувањено
пристапувањено
достапувањено
постапувањено
отстапувањено
залепувањено
налепувањено
одлепувањено
прилепувањено
слепувањено
заслепувањено
натепувањено
претепувањено
дотепувањено
зацепувањено
расцепувањено
исцепувањено
зачепувањено
отчепувањено
напипувањено
расипувањено
кампувањено
закопувањено
вкопувањено
прекопувањено
раскопувањено
ископувањено
откопувањено
вклопувањено
склопувањено
расклопувањено
натопувањено
потопувањено
растопувањено
претрпувањено
исцрпувањено
    
купувањено
откупувањено
поткупувањено
излупувањено
натрупувањено
пребарувањено
побарувањено
заварувањено
преварувањено
натпреварувањено
растоварувањено
истоварувањено
сварувањено
остварувањено
заблагодарувањено
подарувањено
пазарувањено
искарувањено
насамарувањено
занемарувањено
попарувањено
испарувањено
застарувањено
разочарувањено
прошарувањено
набабрувањено
обесхрабрувањено
одобрувањено
подобрувањено
надигрувањено
одигрувањено
разигрувањено
изигрувањено
поигрувањено
проигрувањено
судрувањено
верувањено
заверувањено
изневерувањено
проневерувањено
оверувањено
доверувањено
поверувањено
проверувањено
уверувањено
одерувањено
одмерувањено
премерувањено
измерувањено
затреперувањено
натерувањено
втерувањено
претерувањено
дотерувањено
потерувањено
протерувањено
растерувањено
истерувањено
засвирувањено
отсвирувањено
намирувањено
подмирувањено
вознемирувањено
помирувањено
смирувањено
засирувањено
раширувањено
проширувањено
зборувањено
изборувањено
озборувањено
соборувањено
наговорувањено
загорувањено
прегорувањено
разгорувањено
изгорувањено
догорувањено
логорувањено
согорувањено
разорувањено
прекорувањено
пречекорувањено
покорувањено
укорувањено
изморувањено
уморувањено
оспорувањено
успорувањено
повторувањено
престорувањено
проветрувањено
изострувањено
осигурувањено
докусурувањено
нагласувањено
прегласувањено
разгласувањено
изгласувањено
прогласувањено
согласувањено
спасувањено
украсувањено
стасувањено
обесувањено
замесувањено
занесувањено
нанесувањено
внесувањено
однесувањено
поднесувањено
пренесувањено
разнесувањено
изнесувањено
принесувањено
донесувањено
придонесувањено
понесувањено
пронесувањено
снесувањено
затресувањено
потресувањено
протресувањено
растресувањено
истресувањено
извисувањено
бојадисувањено
бендисувањено
стопанисувањено
жигосувањено
бојосувањено
закосувањено
покосувањено
проросувањено
запросувањено
испросувањено
маѓепсувањено
замрсувањено
вкусувањено
скусувањено
збогатувањено
заклатувањено
патувањено
пропатувањено
упатувањено
скратувањено
запечатувањено
препечатувањено
испечатувањено
ветувањено
советувањено
засветувањено
осветувањено
посветувањено
просветувањено
залетувањено
надлетувањено
одлетувањено
прелетувањено
разлетувањено
долетувањено
полетувањено
пролетувањено
заплетувањено
вплетувањено
исплетувањено
опаметувањено
пресметувањено
угнетувањено
оптеретувањено
растеретувањено
посетувањено
обештетувањено
оштетувањено
емитувањено
испитувањено
воспитувањено
заситувањено
заштитувањено
восхитувањено
почитувањено
проголтувањено
пожолтувањено
бунтувањено
заработувањено
обработувањено
вработувањено
одработувањено
преработувањено
разработувањено
изработувањено
доработувањено
соработувањено
препотувањено
испотувањено
скротувањено
стартувањено
завртувањено
навртувањено
одвртувањено
превртувањено
извртувањено
свртувањено
зацртувањено
нацртувањено
прецртувањено
доцртувањено
потцртувањено
овластувањено
повластувањено
запрепастувањено
известувањено
онесвестувањено
преместувањено
изместувањено
надоместувањено
поместувањено
сместувањено
обесчестувањено
искористувањено
пречистувањено
прочистувањено
исчистувањено
нагостувањено
простувањено
зацврстувањено
прицврстувањено
вкрстувањено
прекрстувањено
налутувањено
замафтувањено
поништувањено
уништувањено
соопштувањено
вшприцувањено
танцувањено
чувањено
качувањено
закачувањено
прикачувањено
покачувањено
искачувањено
откачувањено
излачувањено
намачувањено
измачувањено
помачувањено
изедначувањено
означувањено
дозначувањено
преиначувањено
изопачувањено
нарачувањено
врачувањено
озрачувањено
порачувањено
препорачувањено
испорачувањено
залечувањено
излечувањено
мечувањено
згмечувањено
препречувањено
попречувањено
спречувањено
преувеличувањено
разграничувањено
ограничувањено
замолчувањено
премолчувањено
истенчувањено
линчувањено
предочувањено
поплочувањено
воочувањено
соочувањено
насочувањено
наточувањено
преточувањено
отточувањено
зграпчувањено
закопчувањено
откопчувањено
испупчувањено
поарчувањено
распарчувањено
затрчувањено
претрчувањено
притрчувањено
дотрчувањено
потрчувањено
протрчувањено
растрчувањено
истрчувањено
згрутчувањено
научувањено
обучувањено
подучувањено
изучувањено
одлучувањено
заклучувањено
вклучувањено
приклучувањено
исклучувањено
случувањено
поучувањено
заплашувањено
преплашувањено
исплашувањено
промашувањено
прашувањено
запрашувањено
распрашувањено
застрашувањено
замешувањено
вмешувањено
измешувањено
помешувањено
испомешувањено
промешувањено
утешувањено
задишувањено
вдишувањено
издишувањено
лишувањено
занишувањено
разнишувањено
пишувањено
запишувањено
впишувањено
препишувањено
припишувањено
опишувањено
пропишувањено
испишувањено
отпишувањено
потпишувањено
избришувањено
влошувањено
дотрошувањено
потрошувањено
опустошувањено
завршувањено
извршувањено
довршувањено
усовршувањено
свршувањено
прекршувањено
докршувањено
скршувањено
искршувањено
избушувањено
загушувањено
задушувањено
заглушувањено
ислушувањено
послушувањено
сослушувањено
нарушувањено
разрушувањено
срушувањено
исушувањено
залагањено
предлагањено
одлагањено
полагањено
располагањено
одмагањено
помагањено
трагањено
бегањено
прилегањено
засегањено
затегањено
притегањено
протегањено
стегањено
растегањено
лизгањено
дигањено
подигањено
престигањено
пристигањено
достигањено
недостигањено
постигањено
тргањено
стругањено
страдањено
заповедањено
проповедањено
гледањено
ѕидањено
мрдањено
гаѓањено
доаѓањено
поаѓањено
проаѓањено
паѓањено
запаѓањено
напаѓањено
совпаѓањено
припаѓањено
опаѓањено
допаѓањено
пропаѓањено
распаѓањено
раѓањено
пораѓањено
препораѓањено
наоѓањено
пронаоѓањено
снаоѓањено
преоѓањено
приоѓањено
брзањено
скијањено
џвакањено
шлакањено
сакањено
чекањено
викањено
сликањено
валкањено
стенкањено
ценкањено
шминкањено
скокањено
чепкањено
бркањено
свиркањено
шмркањено
туркањено
каскањено
ласкањено
блескањено
плескањено
трескањено
притискањено
стискањено
прскањено
светкањено
четкањено
виткањено
скокоткањено
буткањено
мјаукањено
плукањено
смукањено
пукањено
сукањено
чукањено
ѕвецкањено
грицкањено
крцкањено
пљачкањено
душкањено
тркалањено
пеглањено
стрелањено
фрлањено
зафрлањено
префрлањено
дофрлањено
расфрлањено
исфрлањено
натфрлањено
отфрлањено
потфрлањено
веслањено
лулањено
кашлањено
чешлањено
земањено
заземањено
превземањено
одземањено
преземањено
изземањено
немањено
имањено
снимањено
примањено
бањањено
шлапањено
тепањено
липањено
пипањено
рипањено
пумпањено
копањено
тропањено
барањено
заговарањено
наговарањено
одговарањено
преговарањено
разговарањено
изговарањено
приговарањено
    
договарањено
затварањено
претварањено
отварањено
карањено
парањено
шарањено
забрањено
играњено
терањено
вечерањено
колабирањено
набирањено
одбирањено
пребирањено
разбирањено
избирањено
прибирањено
собирањено
гравирањено
активирањено
култивирањено
тетовирањено
резервирањено
конзервирањено
реагирањено
пропагирањено
делегирањено
негирањено
коригирањено
конвергирањено
складирањено
парадирањено
деградирањено
експедирањено
ревидирањено
ликвидирањено
оксидирањено
стипендирањено
суспендирањено
сондирањено
кодирањено
експлодирањено
еродирањено
кородирањено
удирањено
аплаудирањено
судирањено
студирањено
креирањено
ангажирањено
гаражирањено
стажирањено
аранжирањено
базирањено
презирањено
импровизирањено
реализирањено
локализирањено
анализирањено
сигнализирањено
рационализирањено
парализирањено
деморализирањено
неутрализирањено
натурализирањено
мобилизирањено
демобилизирањено
цивилизирањено
полемизирањено
организирањено
колонизирањено
деколонизирањено
синхронизирањено
имунизирањено
карактеризирањено
валоризирањено
тероризирањено
приватизирањено
политизирањено
тактизирањено
кондензирањено
компензирањено
позирањено
маникирањено
карикирањено
блокирањено
паркирањено
маскирањено
инсталирањено
инхалирањено
депилирањено
дестилирањено
осцилирањено
штиклирањено
изолирањено
полирањено
контролирањено
регулирањено
калкулирањено
циркулирањено
симулирањено
манипулирањено
капитулирањено
рекламирањено
прокламирањено
дипломирањено
алармирањено
афирмирањено
нормирањено
формирањено
деформирањено
реформирањено
преформирањено
униформирањено
информирањено
расформирањено
трансформирањено
умирањено
одумирањено
изумирањено
консумирањено
планирањено
интервенирањено
тренирањено
комбинирањено
ординирањено
координирањено
контаминирањено
кулминирањено
доминирањено
индоктринирањено
руинирањено
дефинирањено
вакцинирањено
донирањено
димензионирањено
пензионирањено
шпионирањено
импресионирањено
позиционирањено
санкционирањено
функционирањено
депонирањено
опонирањено
интонирањено
телефонирањено
алтернирањено
запирањено
киднапирањено
хендикепирањено
конципирањено
корумпирањено
допирањено
копирањено
сопирањено
потпирањено
декларирањено
вибрирањено
интегрирањено
имигрирањено
дехидрирањено
генерирањено
оперирањено
инспирирањено
спонзорирањено
корпорирањено
експроприрањено
арбитрирањено
концентрирањено
регистрирањено
администрирањено
демонстрирањено
илустрирањено
фрустрирањено
ажурирањено
цензурирањено
конкурирањено
шифрирањено
дешифрирањено
масирањено
дресирањено
интересирањено
процесирањено
сервисирањено
пулсирањено
лансирањено
финансирањено
експлоатирањено
вегетирањено
гравитирањено
медитирањено
акредитирањено
дискредитирањено
емитирањено
имитирањено
компромитирањено
профитирањено
цитирањено
рецитирањено
лицитирањено
контактирањено
инјектирањено
резултирањено
гарантирањено
евидентирањено
ориентирањено
имплементирањено
експериментирањено
коментирањено
ферментирањено
документирањено
монтирањено
демонтирањено
размонтирањено
саботирањено
дотирањено
пилотирањено
ротирањено
банкротирањено
еруптирањено
инвертирањено
абортирањено
транспортирањено
инвестирањено
тестирањено
атестирањено
егзистирањено
инсистирањено
простирањено
дегустирањено
нокаутирањено
дискутирањено
ампутирањено
регрутирањено
луфтирањено
дистрибуирањено
евакуирањено
еволуирањено
конструирањено
фотографирањено
тарифирањено
екстрахирањено
скицирањено
коалицирањено
аплицирањено
имплицирањено
иницирањено
комуницирањено
верифицирањено
специфицирањено
инфицирањено
дезинфицирањено
провоцирањено
лоцирањено
алоцирањено
редуцирањено
репродуцирањено
орањено
затворањено
претворањено
отворањено
одморањено
претурањено
истурањено
гласањено
мирисањено
маѓепсањено
летањено
сметањено
шетањено
итањено
честитањено
читањено
претпочитањено
голтањено
цртањено
пуштањено
плаќањено
враќањено
одвраќањено
повраќањено
фаќањено
дофаќањено
опфаќањено
сфаќањено

цицањено
куцањено
мочањено
трчањено
ручањено
прашањено
мешањено
чешањено
нишањено
слушањено
сјаењено
каењено
ткаењено
лаењено
знаењено
незнаењено
траењено
времетраењено
абењено
грабењено
гребењено
дробењено
губењено
љубењено
трубењено
давењено
славењено
тетеравењено
правењено
вревењено
кривењено
противењено
ловењено
готвењено
вадењено
гадењено
јадењено
ладењено
кладењено
градењено
крадењено
садењено
следењено
редењено
седењено
штедењено
одењено
бодењено
водењено
раководењено
вардењено
тврдењено
смрдењено
будењено
нудењено
судењено
чудењено
веењено
живеењено
владеењено
леењено
смеењено
жеднеењено
жнеењено
тежнеењено
пеењено
греењено
сеењено
важењено
лажењено
тажењено
ежењено
лежењено
бележењено
режењено
тежењено
движењено
лижењено
книжењено
грижењено
должењено
множењено
ржењено
држењено
пржењено
служењено
дружењено
кружењено
пружењено
тужењено
газењено
лазењено
мразењено
везењено
ползењено
возењено
грозењено
биењено
виењено
миењено
пиењено
спиењено
риењено
вриењено
криењено
триењено
шиењено
галењено
жалењено
палењено
фалењено
белењено
делењено
мелењено
темелењено
селењено
веселењено
колењено
молењено
топлењено
мислењено
мамењено
преземењено
дремењено
стремењено
грмењено
глумењено
двоумењено
канењено
бранењено
гранењено
хранењено
тегнењено
женењено
пленењено
ценењено
дразнењено
кинењено
царинењено
чинењено
полнењено
ѕвонењено
гонењено
ронењено
тонењено
раснењено
ситнењено
бунењено
ѕунењено
доцнењено
боењено
двоењено
доењено
броењено
кроењено
строењено
стоењено
постоењено
капењено
лепењено
крепењено
цепењено
штипењено
топењено
крпењено
трпењено
црпењено
дупењено
лупењено
пупењено
рибарењено
варењено
товарењено
крварењено
господарењено
стражарењено
пазарењено
парењено
едрењено
бодрењено
берењено
верењено
дерењено
мерењено
перењено
треперењено
свирењено
ширењено
борењено
говорењено
горењено
жагорењено
дрдорењено
мрморењено
острењено
гасењено
месењено
несењено
тресењено
висењено
зависењено
пркосењено
носењено
росењено
просењено
апсењено
кусењено
клатењено
патењено
кратењено
печатењено
клеветењено
светењено
плетењено
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu