Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
примај - рејкјавик
примај
попримај
залмај
омај
смај
чмај
зачмај
нај
шабанај
асланај
осанај
сенај
знај
незнај
признај
дознај
познај
запознај
препознај
отпознај
сознај
узнај
харадинај
градинај
минај
заминај
наминај
одминај
разминај
изминај
поминај
томинај
синај
кочинај
џинај
конај
снај
сунај
бањај
избањај
коај
шлапај
зашлапај
тепај
натепај
претепај
дотепај
липај
пипај
напипај
рипај
алпај
пумпај
копај
закопај
вкопај
прекопај
раскопај
ископај
откопај
попај
тропај
натрупај
ваџпај
рај
барај
пребарај
побарај
заговарај
наговарај
одговарај
преговарај
разговарај
изговарај
приговарај
договарај
затварај
претварај
отварај
карај
искарај
парај
распарај
сарај
галатасарај
разочарај
шарај
прошарај
брај
играј
надиграј
одиграј
разиграј
изиграј
проиграј
куплерај
келнерај
терај
натерај
втерај
претерај
дотерај
потерај
протерај
растерај
истерај
вечерај
фушерај
бирај
колабирај
набирај
одбирај
пребирај
збирај
разбирај
подразбирај
избирај
прибирај
собирај
насобирај
присобирај
гравирај
активирај
деактивирај
култивирај
тетовирај
резервирај
конзервирај
реагирај
пропагирај
делегирај
негирај
коригирај
конвергирај
складирај
парадирај
деградирај
експедирај
ревидирај
ликвидирај
оксидирај
јилдирај
стипендирај
суспендирај
сондирај
кодирај
експлодирај
еродирај
кородирај
удирај
аплаудирај
судирај
студирај
простудирај
креирај
ангажирај
гаражирај
стажирај
аранжирај
базирај
презирај
импровизирај
реализирај
локализирај
анализирај
сигнализирај
рационализирај
парализирај
деморализирај
неутрализирај
натурализирај
мобилизирај
демобилизирај
цивилизирај
полемизирај
организирај
колонизирај
деколонизирај
синхронизирај
имунизирај
карактеризирај
валоризирај
ревалоризирај
тероризирај
приватизирај
доприватизирај
политизирај
исполитизирај
тактизирај
кондензирај
компензирај
позирај
секирај
маникирај
карикирај
блокирај
паркирај
маскирај
инсталирај
инхалирај
депилирај
вентилирај
дестилирај
осцилирај
штиклирај
изолирај
полирај
контролирај
регулирај
калкулирај
циркулирај
симулирај
манипулирај
капитулирај
рекламирај
прокламирај
демирај
компримирај
дипломирај
алармирај
афирмирај
нормирај
формирај
деформирај
реформирај
преформирај
униформирај
информирај
расформирај
трансформирај
умирај
одумирај
изумирај
консумирај
планирај
импрегнирај
интервенирај
тренирај
комбинирај
имагинирај
ординирај
координирај
контаминирај
кулминирај
доминирај
индоктринирај
руинирај
дефинирај
редефинирај
вакцинирај
халуцинирај
донирај
димензионирај
пензионирај
шпионирај
импресионирај
позиционирај
санкционирај
функционирај
депонирај
опонирај
интонирај
телефонирај
алтернирај
запирај
киднапирај
хендикепирај
конципирај
корумпирај
допирај
копирај
прекопирај
ископирај
сопирај
потпирај
декларирај
вибрирај
интегрирај
имигрирај
дехидрирај
генерирај
изгенерирај
оперирај
инспирирај
спонзорирај
корпорирај
експроприрај
арбитрирај
концентрирај
регистрирај
администрирај
демонстрирај
илустрирај
фрустрирај
ажурирај
цензурирај
конкурирај
шифрирај
дешифрирај
масирај
дресирај
адресирај
интересирај
заинтересирај
процесирај
испроцесирај
сервисирај
пулсирај
лансирај
финансирај
експлоатирај
вегетирај
гравитирај
медитирај
акредитирај
дискредитирај
емитирај
имитирај
компромитирај
профитирај
цитирај
рецитирај
лицитирај
контактирај
инјектирај
резултирај
гарантирај
евидентирај
ориентирај
имплементирај
експериментирај
коментирај
ферментирај
документирај
монтирај
демонтирај
размонтирај
саботирај
дотирај
пилотирај
ротирај
банкротирај
еруптирај
инвертирај
абортирај
транспортирај
инвестирај
тестирај
атестирај
егзистирај
инсистирај
простирај
дегустирај
нокаутирај
дискутирај
ампутирај
регрутирај
луфтирај
излуфтирај
дистрибуирај
евакуирај
еволуирај
конструирај
фотографирај
тарифирај
екстрахирај
скицирај
коалицирај
аплицирај
имплицирај
иницирај
комуницирај
верифицирај
специфицирај
инфицирај
дезинфицирај
провоцирај
испровоцирај
лоцирај
алоцирај
редуцирај
репродуцирај
крај
накрај
најнакрај
вкрај
прикрај
докрај
надокрај
покрај
бескрај
открај
орај
затворај
претворај
отворај
одморај
трај
затрај
претрај
дотрај
потрај
истрај
јурај
самурај
турај
натурај
претурај
притурај
дотурај
растурај
истурај
ќурај
цурај
фрај
сај
асај
касај
гласај
прегласај
изгласај
втасај
стасај
достасај
исај
бојадисај
бендисај
мирисај
помирисај
жигосај
бојосај
закосај
мувлосај
варосај
маѓепсај
версај
мирсај
кусај
мусај
тај
богатај
затај
ратај
летај
залетај
надлетај
одлетај
прелетај
разлетај
долетај
полетај
пролетај
метај
аметај
сметај
пресметај
ахметај
фетај
шетај
прошетај
итај
китај
поитај
испитај
воспитај
притај
честитај
читај
претпочитај
прочитај
октај
алтај
голтај
проголтај
спотај
роптај
куртај
цртај
зацртај
нацртај
прецртај
доцртај
потцртај
стај
остај
утај
гутај
мечтај
замечтај
извештај
намештај
лихтенштај
пуштај
запуштај
напуштај
препуштај
опуштај
допуштај
попуштај
пропуштај
	
спуштај
распуштај
испуштај
отпуштај
ќај
јаќај
плаќај
спаќај
раќај
сообраќај
авиосообраќај
собраќај
враќај
навраќај
одвраќај
повраќај
фаќај
зафаќај
прифаќај
дофаќај
опфаќај
сфаќај
потфаќај
фај
мустафај
фифај
хај
михај
цај
рацај
лецај
пецај
вшприцај
цицај
прецицај
исцицај
куцај
чај
значај
јзначај
нарачај
порачај
препорачај
испорачај
стечај
ичај
обичај
венчај
очај
мочај
измочај
закопчај
откопчај
горчај
трчај
затрчај
претрчај
притрчај
дотрчај
потрчај
протрчај
растрчај
истрчај
наттрчај
случај
мучај
ручај
тучај
олџај
кашај
прашај
запрашај
распрашај
мешај
замешај
вмешај
измешај
помешај
испомешај
промешај
дрешај
чешај
зачешај
почешај
дервишај
лишај
нишај
занишај
разнишај
лушај
слушај
ислушај
послушај
сослушај
рушај
нбј
вј
овј
дј
еј
беј
слабеј
ибеј
веј
убавеј
хардавеј
завеј
макавеј
славеј
навеј
данавеј
гринавеј
заздравеј
оздравеј
штавеј
сабвеј
хемингвеј
спидвеј
одвеј
бродвеј
превеј
развеј
извеј
дивеј
живеј
заживеј
наживеј
надживеј
одживеј
преживеј
изживеј
оживеј
доживеј
поживеј
проживеј
соживеј
енивеј
сивеј
меквеј
стенвеј
довеј
овдовеј
маковеј
галовеј
повеј
провеј
ветвеј
гувеј
глувеј
геј
егеј
апогеј
сергеј
деј
владеј
завладеј
надвладеј
овладеј
младеј
барадеј
фарадеј
бдеј
пробдеј
венздеј
идеј
холидеј
гајдеј
сандеј
синдеј
спондеј
додеј
свештенодеј
ходеј
гордеј
тудеј
еееј
анджеј
музеј
кеј
лакеј
океј
хокеј
џокеј
дискџокеј
леј
залеј
малеј
налеј
блеј
заблеј
облеј
влеј
глеј
одлеј
белеј
забелеј
надебелеј
избелеј
менделеј
лелеј
релеј
прелеј
пантелеј
разлеј
излеј
јубилеј
галилеј
полилеј
милеј
ахилеј
клеј
волеј
полуволеј
голеј
оголеј
долеј
одолеј
преодолеј
мавзолеј
полеј
пролеј
тролеј
петролеј
плеј
колдплеј
ферплеј
дисплеј
слеј
тлеј
затлеј
дотлеј
истлеј
лулеј
мулеј
чулеј
меј
пигмеј
немеј
онемеј
змеј
велмеј
птоломеј
бартоломеј
вартоломеј
осломеј
смеј
засмеј
насмеј
поднасмеј
исмеј
посмеј
умеј
соумеј
неј
жеднеј
бледнеј
избледнеј
сиднеј
венеј
црвенеј
зеленеј
зазеленеј
позеленеј
руменеј
шаренеј
жнеј
зажнеј
нажнеј
наджнеј
тежнеј
изжнеј
ожнеј
дожнеј
пожнеј
гинеј
линеј
минеј
иринеј
синеј
јакнеј
мекнеј
темнеј
потемнеј
копнеј
јернеј
црнеј
беснеј
леснеј
брунеј
личнеј
пеј
запеј
напеј
слепеј
ослепеј
препеј
тајпеј
опеј
допеј
попеј
пропеј
распеј
испеј
воспеј
успеј
натпеј
отпеј
реј
мареј
стареј
остареј
бреј
сребреј
греј
загреј
нагреј
подгреј
прегреј
згреј
изгреј
пригреј
огреј
догреј
погреј
угреј
андреј
сендреј
модреј
архиереј
јереј
архијереј
протојереј
протоереј
монтереј
зреј
зазреј
назреј
презреј
дозреј
созреј
узреј
виреј
киреј
пиреј
чемреј
хореј
спреј
ветреј
изветреј
муреј
фреј
сеј
засеј
насеј
расеј
есеј
пресеј
исеј
одисеј
елисеј
енисеј
фарисеј
присеј
мојсеј
алексеј
досеј
посеј
просеј
марсеј
персеј
отсеј
теј
забогатеј
матеј
прометеј
кретеј
доситеј
жолтеј
ботеј
изботеј
тимотеј
стеј
сутеј
феј
сафеј
корифеј
трофеј
орфеј
хеј
трохеј
орхеј
лицеј
бечеј
џеј
диџеј
шеј
биј
забиј
набиј
надбиј
одбиј
подбиј
небиј
пребиј
збиј
разбиј
избиј
прибиј
обиј
добиј
здобиј
придобиј
побиј
пробиј
убиј
самоубиј
виј
завиј
југославиј
навиј
обвиј
надвиј
одвиј
подвиј
превиј
развиј
извиј
оѕвиј
миливиј
повиј
свиј
увиј
авгиј
парапсихологиј
еухологиј
георгиј
аркадиј
генадиј
абдиј
авдиј
клавдиј
медиј
овидиј
методиј
зудиј
верзиј
лиј
алиј
италиј
виталиј
публиј
одлиј
велиј
аврелиј
вергилиј
кајкилиј
василиј
цецилиј
анатолиј
јулиј
миј
замиј
камиј
премиј
фемиј
измиј
економиј
промиј
армиј
германиј
сознаниј
компаниј
британиј
гниј
загниј
нагниј
згниј
изгниј
догниј
словениј
гениј
евгениј
арсениј
партениј
жниј
зажниј
нажниј
наджниј
изжниј
ожниј
дожниј
пожниј
македониј
софрониј
антониј
униј
пиј
запиј
напиј
поднапиј
    
впиј
препиј
припиј
опиј
допиј
дактилоскопиј
пропиј
спиј
заспиј
наспиј
распиј
преспиј
испиј
приспиј
поспиј
отспиј
успиј
натпиј
отпиј
риј
дариј
нектариј
захариј
вриј
превриј
извриј
довриј
зовриј
повриј
кадриј
андриј
валериј
разриј
изриј
узриј
криј
закриј
прекриј
прикриј
покриј
напокриј
сокриј
скриј
раскриј
искриј
отскриј
откриј
разоткриј
грегориј
григориј
триј
затриј
натриј
претриј
дмитриј
димитриј
протриј
растриј
истриј
јуриј
атанасиј
анастасиј
дионисиј
алексиј
теодосиј
претпријатиј
игнатиј
хоратиј
лукретиј
терентиј
леонтиј
понтиј
партиј
соопштиј
психиј
реализациј
асоцијациј
екскомуникациј
дентификациј
информациј
хорациј
ситуациј
лукрециј
коалициј
патрициј
макциј
теренциј
луминисценциј
комерциј
турциј
револуциј
институциј
чиј
нечиј
сечиј
ничиј
шиј
зашиј
нашиј
рашиј
вшиј
прешиј
пришиј
дошиј
пошиј
прошиј
сошиј
опшиј
исшиј
потшиј
кј
скј
адилј
волј
земј
нанј
ој
бој
набој
одбој
пребој
повеќебој
шебој
разбој
плејбој
обој
двобој
добој
пробој
петобој
десетобој
лифтбој
каубој
вој
завој
навој
равој
двој
раздвој
издвој
одвој
удвој
милевој
превој
развој
радивој
миливој
добривој
боривој
конвој
овој
миловој
повој
мостовој
хрвој
свој
присвој
освој
посвој
усвој
твој
гој
лагој
благој
згој
когој
угој
дој
задој
надој
радој
видој
додој
јој
кој
мнениекој
некој
понекој
секој
никој
покој
спокој
беспокој
обеспокој
неспокој
успокој
поуспокој
упокој
ској
хаској
лој
аналој
слој
наслој
раслој
мој
рамој
немој
чинмој
ној
станој
ханој
авној
гној
загној
нагној
догној
оној
портној
корчној
пој
напој
опој
спој
упој
рој
нарој
број
заброј
наброј
вброј
надброј
одброј
подброј
преброј
безброј
изброј
доброј
лерој
херој
антихерој
суперхерој
изрој
лирој
крој
закрој
накрој
прекрој
окрој
докрој
скрој
раскрој
искрој
нистелрој
порој
трој
строј
настрој
растрој
престрој
построј
устрој
утрој
црој
сој
спасој
присој
сисој
љокелсој
осој
тој
аметој
стој
застој
настој
престој
толстој
ловостој
достој
водостој
удостој
постој
опстој
претстој
рахој
сухој
џој
баљшој
бољшој
кпј
фнрј
срј
сфрј
сј
фсј
буј
обуј
преобуј
собуј
славуј
крагуј
дуј
надуј
обдуј
козлодуј
подуј
буржуј
врзуј
бакуј
луј
блуј
наблуј
изблуј
приблуј
велуј
њуј
руј
труј
затруј
отруј
иструј
птуј
фуј
пцуј
опцуј
чуј
зачуј
начуј
дочуј
прочуј
расчуј
потчуј
ак
аак
маак
бак
слабак
рабак
табак
булгартабак
полутабак
жибак
берибак
томбак
скубак
хубак
вак
левак
бивак
вивак
копривак
сивак
јаловак
словак
новак
првак
вицепрвак
гак
дак
радак
карадак
напредак
видак
дидак
болдак
мандак
сандак
пендак
ондак
срндак
кундак
кодак
кокодак
ходак
бардак
чардак
насдак
лудак
чудак
ѓак
жак
режак
дворжак
зак
разак
резак
брезак
ѕвизак
ризак
балзак
амзак
козак
прозак
брзак
јак
зајак
кајак
пајак
шајак
дабјак
жабјак
сабјак
врбјак
дивјак
полудивјак
гривјак
нејак
мажјак
божјак
козјак
шчербијак
зодијак
афродизијак
мијак
манијак
амонијак
лисијак
шијак
најјак
валјак
вилјак
лилјак
копилјак
полјак
самјак
земјак
шумјак
синјак
гојак
појак
барјак
курјак
песјак
просјак
брсјак
бујак
дујак
волчјак
кршјак
как
сокак
ќорсокак
првомајскак
лак
балак
бабалак
калабалак
џабалак
чорбалак
галак
агалак
далак
будалак
залак
пијалак
пријалак
карпалак
сталак
бовчалак
пашалак
стеблак
облак
влак
провлак
беглак
ѓунделак
јелак
шелак
дамазлак
титизлак
кадилак
божилак
арамилак
аџамилак
простотилак
лошотилак
будалштилак
ѓаволштилак
поганштилак
ѓупштилак
магарштилак
спахилак
батакчилак
аџилак
чорбаџилак
кавгаџилак
бозаџилак
бојаџилак
бавчанџилак
комшилак
ортаклак
простаклак
војниклак
бакаллак
млак
џамлак
пишманлак
ергенлак
бинлак
домаќинлак
недомаќинлак
мајмунлак
волак
криволак
голак
колак
врколак
лолак
полак
чолак
    
плак
поплак
дуплак
арлак
пазарлак
џепарлак
миндерлак
зорлак
мајсторлак
мамурлак
маслак
раатлак
натлак
гурбетлак
гулак
дулак
абдулак
кулак
пафлак
сарачлак
јавашлак
дошлак
ваљак
гаљак
бљак
жабљак
србљак
сељак
мољак
пољак
дупљак
руљак
дошљак
мак
амак
јамак
намак
самак
басамак
качамак
шамак
седмак
голдмак
гемак
немак
размак
имак
мобимак
симак
бајмак
кајмак
акмак
чакмак
токмак
елмак
силмак
булмак
сокомак
помак
стомак
пармак
фармак
чермак
крмак
осмак
псмак
грумак
јашмак
нак
јанак
чанак
баџанак
слободнак
поленак
дренак
знак
предзнак
подзнак
близнак
признак
инак
единак
годинак
поинак
крмнак
онак
конак
пастернак
паштрнак
жабурнак
деснак
леснак
ситнак
јунак
најјунак
бошнак
ивањак
папањак
дробњак
равњак
копривњак
дувњак
кремењак
имењак
сењак
јужњак
вињак
капињак
сињак
детињак
коњак
поткоњак
амоњак
северњак
горњак
хрњак
кутњак
буњак
мравуњак
стручњак
нестручњак
решњак
бошњак
пак
капак
тетрапак
лепак
слепак
сепак
липак
калпак
компак
опак
скопак
клопак
глупак
шупак
рак
арак
барак
мубарак
брак
габрак
каврак
маврак
берак
бержерак
мерак
зрак
призрак
ирак
сирак
штирак
чирак
ширак
бајрак
крак
трикрак
двокрак
долгокрак
седмокрак
осмокрак
еднокрак
рамнокрак
црнокрак
петокрак
мрак
самрак
примрак
полумрак
леворак
голорак
еднорак
вторак
чорак
шорак
прак
ратрак
битрак
страк
белутрак
шутрак
бурак
дурак
јурак
чурак
фрак
сак
асак
исак
лисак
сисак
арсак
гусак
кусак
так
атак
батак
јатак
матак
петак
ќетак
фетак
џбитак
ракитак
тиктак
белтак
голтак
контак
тронтак
готак
мартак
спартак
ортак
стак
јастак
честак
шестак
простак
мустак
раштак
вештак
плоштак
никуштак
неќак
фак
хак
исхак
цак
јицак
цикцак
цуцак
чак
качак
рачак
чачак
калечак
колечак
нечак
бичак
мичак
балчак
колчак
момчак
планчак
лочак
точак
репчак
купчак
врчак
корчак
чучак
медвешчак
наџак
панџак
санџак
оџак
прашак
пешак
црешак
шишак
шушак
бк
дбк
убк
вк
томахавк
делчевк
овк
шурковк
главиновк
пвк
дк
зидк
мдк
ндк
ек
аек
влаек
хаек
бек
стабек
фидбек
квебек
казбек
узбек
дибек
либек
плејбек
камбек
курманбек
бобек
лагербек
кубек
лубек
век
завек
влоцлавек
навек
ѕвек
памтивек
довек
човек
прачовек
нечовек
богочовек
натчовек
увек
дек
кадек
кладек
радек
седек
најдек
ендек
шундек
одек
дудек
мрожек
зек
зевзек
фејзек
бузек
риек
осиек
јек
хајек
осијек
кек
бишкек
лек
алек
далек
блек
противлек
елек
лелек
мелек
хермелек
телек
фелек
дилек
босилек
клек
склек
чомлек
антолек
реплек
марлек
рулек
афлек
шушлек
мек
демек
улемек
ремек
зимек
најмек
помек
шмек
нек
јанек
степанек
франек
шафранек
станек
зденек
јелинек
коминек
урнек
чоек
пек
апек
запек
гепек
препек
оцепек
пипек
припек
лекпек
опек
двопек
челопек
крушопек
спек
рек
мазарек
марек
тарек
чешарек
брек
ѓеврек
пендрек
подрек
дерек
перек
черек
дирек
крек
чекрек
окрек
средорек
мазорек
прек
упрек
лотрек
подстрек
потстрек
штрек
бурек
меѓурек
кожурек
кукурек
шрек
сек
засек
галасек
расек
пресек
спејсек
мевосек
колосек
просек
потпросек
отсек
подотсек
бусек
тек
претек
витек
хајтек
пелтек
роботек
крвотек
дотек
водотек
протек
ќотек
оптек
мартек
стек
астек
истек
ќостек
бифтек
фек
ефек
хек
јацек
војцек
чек
видачек
начек
папачек
хорачек
пречек
краичек
гиричек
очичек
далчек
телчек
жулчек
маринчек
дочек
почек
чочек
пепчек
ручек
доручек
поручек
џек
шек
вашек
сашек
дрновшек
лешек
франтишек
фишек
костаншек
тајншек
душек
зк
кзк
ик
аик
мозаик
прозаик
каик
лаик
спаик
таик
фаик
алифаик
бик
мозамбик
аеробик
штербик
кубик
вик
рејкјавик
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu