Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
пуски - вергли
пуски
руски
бруски
белоруски
проруски
пруски
француски
гафски
вакафски
еснафски
сарафски
телеграфски
радиотелеграфски
калиграфски
полиграфски
епиграфски
географски
негеографски
палеографски
стереографски
кореографски
зографски
биографски
автобиографски
хагиографски
радиографски
комедиографски
кардиографски
библиографски
хелиографски
историографски
лексикографски
цинкографски
дискографски
ксилографски
дактилографски
стенодактилографски
демографски
сеизмографски
костимографски
океанографски
стенографски
сценографски
иконографски
монографски
фонографски
порнографски
етнографски
типографски
топографски
шапирографски
орографски
флуорографски
петрографски
кинематографски
автографски
литографски
фактографски
хектографски
фотографски
картографски
ортографски
чаршафски
хиероглифски
шерифски
голфски
теозофски
филозофски
философски
диселдорфски
велшски
батки
хрватки
загатки
кандидатки
алатки
слатки
најслатки
послатки
патки
прегратки
пиратки
кратки
ултракратки
најкратки
пократки
пратки
тетратки
сатки
обетки
светки
кадетки
таблетки
глетки
клетки
јајцеклетки
осмолетки
сплетки
наметки
сметки
пресметки
петки
ретки
баретки
беретки
најретки
поретки
сетки
досетки
сосетки
тетки
статуетки
салфетки
четки
решетки
прошетки
битки
витки
највитки
повитки
плитки
нитки
питки
кикиритки
фаворитки
ситки
честитки
архитектки
голтки
милитантки
студентки
клиентки
пациентки
конкурентки
заработки
обработки
преработки
изработки
доработки
соработки
вотки
војвотки
јаготки
кротки
најкротки
покротки
фотки
стки
фармацевстки
активистки
садистки
финалистки
оптимистки
економистки
феминистки
алпинистки
телефонистки
туристки
артистки
спортистки
шахистки
чистки
утки
полутки
грутки
пеперутки
сурутки
сутки
проститутки
среќки
уки
науки
шауки
буки
азбуки
обуки
дуки
неуки
бузуки
сузуки
куки
одлуки
рамуки
нуки
внуки
поуки
руки
струки
суки
туки
штуки
шуки
дактилографки
фотографки
вефки
рефки
сефки
ќефки
шефки
алишефки
јуфки
руфки
гловацки
петацки
суецки
дробицки
дремвицки
новицки
троицки
грицки
мирицки
росицки
цицки
боцки
стевоцки
добровоцки
коцки
троцки
ѕрцки
срцки
подлуцки
руцки
ачки
ткаачки
бачки
кабачки
грабачки
табачки
вежбачки
бубачки
трубачки
давачки
предавачки
издавачки
книгоиздавачки
создавачки
продавачки
работодавачки
подражавачки
јавачки
разузнавачки
контраразузнавачки
решавачки
потсмевачки
пожаревачки
крагуевачки
урошевачки
разбивачки
навивачки
живачки
пливачки
успивачки
подривачки
уривачки
шивачки
ковачки
словачки
новачки
основачки
готвачки
ограбувачки
истребувачки
поробувачки
добавувачки
управувачки
самоуправувачки
спротивставувачки
воодушевувачки
подготвувачки
господствувачки
дејствувачки
дувачки
загадувачки
изненадувачки
најизненадувачки
снабдувачки
оправдувачки
убедувачки
разубедувачки
заведувачки
преведувачки
изведувачки
надгледувачки
навредувачки
одредувачки
приредувачки
предупредувачки
средувачки
уредувачки
предвидувачки
вчудоневидувачки
извидувачки
вчудовидувачки
пронајдувачки
изнендувачки
негодувачки
разонодувачки
потврдувачки
возбудувачки
залудувачки
набљудувачки
принудувачки
осудувачки
зачудувачки
омаловажувачки
прикажувачки
раскажувачки
претскажувачки
ублажувачки
истражувачки
научноистражувачки
растажувачки
освежувачки
понижувачки
пронижувачки
загрижувачки
најзагрижувачки
позагрижувачки
обожувачки
вложувачки
разложувачки
образувачки
преобразувачки
поразувачки
обврзувачки
необврзувачки
војувачки
завојувачки
присвојувачки
освојувачки
успокојувачки
привлекувачки
предизвикувачки
повикувачки
штрајкувачки
умилкувачки
толкувачки
изискувачки
распрскувачки
распалувачки
потпалувачки
определувачки
задоволувачки
незадоволувачки
заобиколувачки
размислувачки
измамувачки
заканувачки
пренебрегнувачки
трогнувачки
менувачки
опоменувачки
потценувачки
уценувачки
отежнувачки
соблазнувачки
раздразнувачки
отрезнувачки
смрзнувачки
разузнувачки
обвинувачки
извинувачки
обединувачки
раскинувачки
минувачки
потикнувачки
поттикнувачки
преколнувачки
проколнувачки
израмнувачки
разурнувачки
објаснувачки
разјаснувачки
појаснувачки
олеснувачки
распрснувачки
збунувачки
подбуцнувачки
заслепувачки
отцепувачки
исцрпувачки
натпреварувачки
очарувачки
разочарувачки
охрабрувачки
обесхрабрувачки
одобрувачки
неодобрувачки
вознемирувачки
помирувачки
смирувачки
умирувачки
озборувачки
додворувачки
растворувачки
прекорувачки
повторувачки
спасувачки
крстосувачки
патувачки
ветувачки
зашеметувачки
угнетувачки
испитувачки
самоиспитувачки
воспитувачки
восхитувачки
заработувачки
преработувачки
овластувачки
запрепастувачки
навестувачки
сместувачки
пречистувачки
уништувачки
истоштувачки
танцувачки
измачувачки
означувачки
мечувачки
ограничувачки
одлучувачки
заплашувачки
застрашувачки
препишувачки
потрошувачки
опустошувачки
заглушувачки
нарушувачки
разрушувачки
предлагачки
слагачки
трагачки
легачки
шегачки
лизгачки
медачки
штедачки
водачки
гудачки
лудачки
чудачки
гаѓачки
напаѓачки
опаѓачки
меѓачки
пронаоѓачки
владеачки
тажачки
тежачки
назачки
брезачки
печаторезачки
возачки
козачки
брзачки
бајачки
зајачки
ткајачки
дивјачки
владејачки
пејачки
сејачки
зодијачки
скијачки
мијачки
манијачки
пијачки
шијачки
полјачки
кројачки
просјачки
закачки
штрајкачки
тркачки
нуркачки
алачки
чивлачки
пеглачки
стрелачки
фрлачки
веслачки
метлачки
кулачки
мулачки
пољачки
пљачки
мачки
јамачки
претприемачки
пармачки
аначки
значки
близначки
црначки
јуначки
врњачки
бошњачки
тепачки
калпачки
	
опачки
копачки
глупачки
рачки
наговарачки
преговарачки
нарачки
сарачки
играчки
драчки
берачки
мерачки
перачки
ирачки
бирачки
избирачки
собирачки
мотивирачки
демотивирачки
свирачки
деградирачки
удирачки
стабилизирачки
дестабилизирачки
јонизирачки
шокирачки
планирачки
дискриминирачки
сопирачки
интегрирачки
фрустрирачки
сирачки
релаксирачки
имитирачки
компромитирачки
иритирачки
рефлектирачки
ротирачки
флуктуирачки
чирачки
орачки
борачки
порачки
прачки
посматрачки
сачки
гласачки
косачки
гатачки
летачки
плетачки
сметачки
петачки
скитачки
питачки
читачки
ортачки
цртачки
чистачки
простачки
мустачки
вештачки
качачки
санџачки
пешачки
пушачки
ткаечки
врабечки
квебечки
узбечки
грбечки
трескавечки
главечки
гологлавечки
буњевечки
вдовечки
лесковечки
ловечки
разловечки
пловечки
пословечки
петровечки
исусовечки
мртовечки
ластовечки
човечки
нечовечки
почовечки
општочовечки
натчовечки
меѓучовечки
мртвечки
дечки
назадечки
крадечки
седечки
водечки
домородечки
владеечки
важечки
неважечки
лежечки
движечки
мижечки
многубожечки
четириножечки
токмоножечки
книговезечки
стаклорезечки
бакрорезечки
риечки
осиечки
малечки
најмалечки
помалечки
зналечки
гаталечки
влечки
стрелечки
селечки
доброволечки
мислечки
светлечки
мечки
самечки
ќорлемечки
немечки
паланечки
кривопаланечки
словенечки
просинечки
црнечки
стоечки
постоечки
непостоечки
добростоечки
печки
кепечки
слепечки
српечки
купечки
трупечки
кавадаречки
теаречки
старечки
секиречки
боречки
неборечки
творечки
средоречки
црноречки
поречки
напоречки
намќоречки
пречки
стречки
пресечки
висечки
носечки
светечки
летечки
пелтечки
астечки
растечки
чочечки
трчечки
мешечки
помешечки
бришечки
ички
мозаички
лаички
маички
раички
бабички
габички
слабички
одредбички
уредбички
вежбички
жалбички
желбички
мозамбички
дробички
торбички
хаубички
државички
кукавички
главички
славички
бравички
краставички
болшевички
меншевички
нивички
тиквички
вдовички
удовички
плачковички
ластовички
шегички
логички
владички
младички
брадички
ѕвездички
халкидички
хералдички
викендички
водички
жички
лажички
грижички
кожички
ножички
лужички
горнолужички
јазички
физички
парафизички
метафизички
геофизички
астрофизички
психофизички
шизички
нервозички
блузички
музички
ревиички
пензиички
академиички
змиички
линиички
колониички
терапиички
трпезариички
канцелариички
галериички
батериички
бактериички
артериички
мистериички
теориички
лабораториички
териториички
индустриички
професиички
галаксиички
земјички
рекички
сликички
банкички
маркички
меркички
ќеркички
коскички
коцкички
лички
галички
сијалички
нормалички
салички
таблички
републички
беглички
пеглички
теглички
иглички
белички
велички
стрелички
киселички
циклички
куклички
метаболички
симболички
хиперболички
дозволички
колички
католички
гркокатолички
римокатолички
улички
дамички
јамички
динамички
термодинамички
хидродинамички
електродинамички
керамички
полемички
шемички
сеизмички
асеизмички
зимички
климички
пантомимички
момички
термички
изотермички
космички
ритмички
гумички
струмички
шумички
поданички
приврзанички
изгнанички
коњанички
ранички
избранички
странички
ботанички
геоботанички
востанички
механички
хидромеханички
аеромеханички
електромеханички
автомеханички
качанички
учебнички
волшебнички
прељубнички
предавнички
продавнички
државнички
правнички
приправнички
отправнички
управнички
наставнички
преставнички
претставнички
дневнички
противнички
љубовнички
полковнички
потполковнички
деловнички
чиновнички
дубровнички
бунтовнички
духовнички
крвнички
стрвнички
баднички
заднички
припаднички
отпаднички
раднички
заеднички
победнички
заповеднички
проповеднички
исповеднички
зеднички
наследнички
престолонаследнички
посреднички
уреднички
беседнички
земјопоседнички
одмазднички
извиднички
слободнички
воднички
заводнички
предводнички
спроводнички

своднички
угоднички
народнички
сонароднички
изроднички
благороднички
сроднички
блуднички
руднички
труднички
следбенички
трудбенички
службенички
заробенички
славенички
трезвенички
стопанственички
сопственички
бродосопственички
ситносопственички
сосопственички
воденички
осуденички
женички
зенички
зеленички
населенички
преселенички
иселенички
доселенички
коленички
пленички
заменички
осаменички
соплеменички
споменички
казненички
поверенички
затворенички
шизофренички
обесенички
платенички
пратенички
свештенички
распуштенички
маченички
реченички
заточенички
ученички
свршенички
искушенички
градежнички
подвижнички
должнички
безбожнички
заложнички
прислужнички
придружнички
сопружнички
вазнички
казнички
одмазнички
железнички
превознички
извознички
увознички
обврзнички
сврзнички
сојузнички
винички
клинички
поликлинички
гринички
пустинички
цинички
благајнички
издајнички
покајнички
тајнички
очајнички
разбојнички
војнички
предвојнички
покојнички
настојнички
брегалнички
страдалнички
началнички
градоначалнички
понеделнички
мелнички
преселнички
топилнички
силнички
насилнички
болнички
неволнички
незадоволнички
расколнички
престолнички
измамнички
бесрамнички
заемнички
наемнички
бездомнички
безумнички
идолопоклонички
натрапнички
застапнички
престапнички
отстапнички
расипнички
закупнички
ударнички
парнички
вернички
севернички
сопернички
одборнички
поборнички
говорнички
заговорнички
разговорнички
договорнички
соговорнички
подморнички
противподморнички
злосторнички
маѓеснички
песнички
    
учеснички
соучеснички
зависнички
записнички
дописнички
потписнички
кориснички
потиснички
маѓоснички
пакоснички
преноснички
поснички
испоснички
маѓепснички
врснички
уснички
претплатнички
патнички
сопатнички
превратнички
развратнички
етнички
клеветнички
советнички
осветнички
мултиетнички
излетнички
малолетнички
одметнички
уметнички
моноетнички
интеретнички
меѓуетнички
четнички
зачетнички
почетнички
добитнички
губитнички
скитнички
заштитнички
работнички
соработнички
самотнички
поротнички
смртнички
бескуќнички
технички
политехнички
биотехнички
радиотехнички
галванотехнички
агротехнички
хидротехнички
биротехнички
пиротехнички
електротехнички
мачнички
речнички
научнички
поручнички
потпоручнички
кошнички
помошнички
бездушнички
послушнички
коњички
боички
стоички
пички
супички
чукарички
морнарички
парички
фабрички
кембрички
верверички
амерички
нумерички
генерички
атмосферички
панегирички
сатирички
искрички
подгорички
категорички
реторички
форички
метафорички
метрички
биометрички
петрички
митрички
диоптрички
сестрички
бистрички
афрички
касички
беласички
масички
кесички
галаксички
синтаксички
лексички
атички
авијатички
платички
граматички
пневматички
прагматички
математички
плазматички
нумизматички
информатички
фанатички
статички
хидростатички
електростатички
пропедевтички
херменевтички
етички
неетички
козметички
херметички
аритметички
генетички
кинетички
електрокинетички
синетички
кибернетички
еретички
синтетички
хипотетички
протетички
естетички
штетички
аналитички
електроаналитички
психоаналитички
паралитички
енклитички
проклитички
политички
аполитички
неполитички
геополитички
дневнополитички
идејнополитички
културнополитички
надворешнополитички
внатрешнополитички
питички
критички
дијакритички
некритички
самокритички
дидактички
галактички
практички
тактички
синтактички
фактички
дијалектички
еклектички
апоплектички
арктички
субарктички
балтички
антички
семантички
работички
антибиотички
макробиотички
наркотички
хипнотички
невротички
скептички
септички
асептички
апокалиптички
еклиптички
оптички
синоптички
картички
цртички
ентузијастички
саркастички
сколастички
схоластички
галванопластички
ономастички
топономастички
династички
гимнастички
плеонастички
честички
ачестички
алфачестички
дадаистички
арабистички
лобистички
кубистички
славистички
панславистички
атавистички
лингвистички
социолингвистички
релативистички
позитивистички
активистички
објективистички
субјективистички
колективистички
врховистички
фалангистички
логистички
силогистички
садистички
пропагандистички
методистички
авангардистички
будистички
нудистички
деистички
фидеистички
есеистички
теистички
атеистички
политеистички
пантеистички
монотеистички
балистички
кабалистички
антибалистички
антиглобалистички
вербалистички
идеалистички
реалистички
надреалистички
неореалистички
колонијалистички
империјалистички
материјалистички
специјалистички
егзистенцијалистички
социјалистички
антисоцијалистички
постсоцијалистички
ројалистички
синдикалистички
локалистички
минималистички
максималистички
формалистички
криминалистички
регионалистички
сензационалистички
националистички
ултранационалистички
интернационалистички
рационалистички
патерналистички
журналистички
моралистички
централистички
плуралистички
натуралистички
структуралистички
фаталистички
капиталистички
државнокапиталистички
ориенталистички
фундаменталистички
дуалистички
индивидуалистички
спиритуалистички
макијавелистички
новелистички
евангелистички
филателистички
челистички
автомобилистички
меркантилистички
стилистички
сифилистички
нихилистички
мотоциклистички
симболистички
монополистички
ватерполистички
солистички
окулистички
популистички
исламистички
екстремистички
еуфемистички
песимистички
оптимистички
преоптимистички
најоптимистички
пооптимистички
автономистички
атомистички
реформистички
конформистички
урбанистички
пијанистички
вулканистички
романистички
германистички
хуманистички
хеленистички
калвинистички
шовинистички
дарвинистички
сталинистички
феминистички
ленинистички
алпинистички
протагонистички
хедонистички
експанзионистички
унионистички
импресионистички
експресионистички
сецесионистички
ционистички
егзибиционистички
прохибиционистички
нутриционистички
протекционистички
интервенционистички
еволуционистички
колонистички
полонистички
монистички
хегемонистички
модернистички
постмодернистички
интернистички
комунистички
антикомунистички
посткомунистички
опортунистички
маоистички
егоистички
националсоцијапистички
утопистички
партикуларистички
таристички
тоталитаристички
милитаристички
антимилитаристички
утилитаристички
унитаристички
документаристички
волунтаристички
царистички
декабристички
еквилибристички
кариеристички
бихевиористички
априористички
колористички
хумористички
терористички
антитерористички
афористички
белетристички
центристички
лабуристички
јуристички
пуристички
туристички
карикатуристички
авантуристички
футуристички
расистички
марксистички
антимарксистички
гросистички
прагматистички
каратистички
сепаратистички
етатистички
статистички
дефетистички
спиритистички
белкантистички
адвентистички
дентистички
иредентистички
баптистички
артистички
ларпурлартистички
бонапартистички
чартистички
аутистички
апсолутистички
хиндуистички
казуистички
алтруистички
сифистички
пацифистички
софистички
мазохистички
анархистички
монархистички
нацистички
неонацистички
публицистички
практицистички
нарцистички
пучистички
фашистички
антифашистички
неофашистички
профашистички
монархофашистички
реваншистички
агностички
дијагностички
устички
акустички
галваноакустички
електроакустички
наутички
аеронаутички
астронаутички
штички
клештички
поштички
гаќички
свеќички
вреќички
куќички
струички
графички
пацифички
кофички
психички
рачички
помешчички
кашички
чашички
душички
мушички
рајчки
механикчки
обочки
брзочки
плочки
пророчки
точки
источки
потточки
лешочки
брчки
грчки
новогрчки
старогрчки
хрчки
политчки
ревизионистчки
учки
ајдучки
башибозучки
кучки
клучки
случки
самоучки
подручки
шки
бомбашки
барбашки
бербашки
лигашки
прволигашки
второлигашки
премиерлигашки
суперлигашки
бундеслигашки
алзашки
робијашки
скијашки
мафијашки
хармоникашки
чикашки
пљачкашки
влашки
куцовлашки
стрелашки
глаголашки
лулашки
машки
сиромашки
нашки
монашки
апашки
опашки
групашки
    
врашки
прашки
тамбурашки
хондурашки
тексашки
богаташки
секташки
кванташки
усташки
хашки
чашки
пјонгјангшки
бабешки
жабешки
врабешки
бебешки
тиквешки
норвешки
бангладешки
младешки
падешки
жешки
најжешки
пожешки
лиешки
лешки
галешки
подалешки
сталешки
подлешки
белешки
забелешки
велешки
телешки
вртелешки
пилешки
шилешки
голешки
колешки
плешки
мулешки
смешки
овнешки
јагнешки
печенешки
воронешки
јунешки
пешки
магарешки
јарешки
грешки
букурешки
прасешки
тешки
стратешки
геостратешки
претешки
витешки
најтешки
малтешки
контешки
потешки
вртешки
херцешки
чешки
мачешки
рачешки
овчешки
мечешки
вичешки
волчешки
момчешки
врапчешки
крчешки
кучешки
радовишки
дервишки
драгишки
градишки
папрадишки
воздишки
чифлишки
нишки
банишки
книшки
ришки
циришки
кришки
лајпцишки
кочишки
шишки
велшки
криминолшки
пекиншки
викиншки
нанкиншки
стерлиншки
квислиншки
дампиншки
допиншки
клириншки
хелсиншки
маркетиншки
бејџиншки
хонгконшки
дифтоншки
бандуншки
плаошки
вошки
овошки
педагошки
демагошки
кокошки
генеалошки
дијалошки
минералошки
влошки
предлошки
подлошки
разлошки
прилошки
ларинголошки
оториноларинголошки
методолошки
геолошки
агрогеолошки
идеолошки
фразеолошки
музеолошки
палеолошки
спелеолошки
телеолошки
генеолошки
гносеолошки
теолошки
археолошки
биолошки
космобиолошки
агробиолошки
хидробиолошки
микробиолошки
радиолошки
кардиолошки
физиолошки
патофизиолошки
психофизиолошки
епидемиолошки
бактериолошки
семасиолошки
етиолошки
ихтиолошки
социолошки
фармаколошки
еколошки
нееколошки
гинеколошки
музиколошки
лексиколошки
токсиколошки
политиколошки
онколошки
турколошки
филолошки
сеизмолошки
етимолошки
офталмолошки
ентомолошки
космолошки
албанолошки
балканолошки
рендгенолошки
пенолошки
криминолошки
терминолошки
синолошки
монолошки
хронолошки
фонолошки
етнолошки
имунолошки
технолошки
високотехнолошки
оолошки
зоолошки
полошки
типолошки
горнополошки
антрополошки
невролошки
хидролошки
дендролошки
аеролошки
шекспиролошки
некролошки
метеоролошки
хидрометеоролошки
метролошки
астролошки
уролошки
културолошки
сексолошки
хематолошки
соматолошки
стоматолошки
дерматолошки
трауматолошки
патолошки
невропатолошки
психопатолошки
есхатолошки
тавтолошки
митолошки
орнитолошки
дијалектолошки
византолошки
онтолошки
палернтолошки
египтолошки
хистолошки
графолошки
морфолошки
психолошки
парапсихолошки
социопсихолошки
пророшки
трошки
пасошки
бруцошки
пчошки
дршки
поддршки
издршки
хајделбершки
нирнбершки
њујоршки
хамбуршки
луксембуршки
бранденбуршки
единбуршки
петербуршки
санктпетербуршки
хабсбуршки
јоханесбуршки
салцбуршки
металуршки
хируршки
кардиохируршки
драматуршки
заушки
чаушки
бабушки
душки
радушки
сиракушки
кукушки
грмушки
темјанушки
пушки
верушки
хирушки
струшки
врхушки
шушки
ли
али
бали
фудбали
кулибали
вали
завали
кавали
навали
поднавали
фавали
девали
карневали
ривали
фестивали
провали
нагрвали
згрвали
интервали
гали
загали
изнагали
папагали
разгали
кигали
погали
извргали
овргали
мрџгали
дали
авдали
медали
амедали
педали
седали
федали
вандали
скандали
замандали
сандали
будали
збудали
избудали
побудали
идеали
шеали
жали
зажали
нажали
обжали
прежали
попрежали
разжали
изжали
дожали
пожали
сожали
ужали
ружали
сезали
хамзали
розали
чајали
мундијали
филијали
колонијали
серијали
материјали
видеоматеријали
репроматеријали
иницијали
потенцијали
билјали
кали
бакали
закали
прекали
радикали
вертикали
бокали
вокали
локали
портокали
скали
паскали
раскали
укали
скукали
белали
телали
џелали
билали
абилали
зулали
биљали
мали
намали
поднамали
понамали
бајрамали
џамали
премали
џемали
имали
браимали
децимали
најмали
помали
нормали
смали
исмали
посмали
џумали
нали
анали
канали
сигнали
пенали
арсенали
оригинали
ајдинали
кардинали
криминали
терминали
кнали
дијагонали
интернационали
журнали
трибунали
дењали
пали
запали
иззапали
самозапали
напали
препали
опали
топали
распали
пораспали
испали
воспали
потпали
либерали
демерали
генерали
џенерали
минерали
азирали
адмирали
демирали
спирали
крали
корали
морали
централи
термоцентрали
хидроцентрали
електроцентрали
магистрали
мурали
сали
всали
киносали
рассали
мусали
тали
батали
забатали
натали
чатали
детали
метали
аметали
неметали
витали
капитали
рецитали
квартали
партали
распартали
испартали
портали
кристали
остали
штали
ритуали
фали
изнафали
рафали
ќефали
шерифали
пофали
испофали
хали
михали
цали
пцали
чали
печали
напечали
опечали
спечали
шали
башали
паушали
бли
варијабли
кабли
табли
ансамбли
вембли
кобли
мобли
рубли
вли
чевли
гли
агли
јагли
магли
замагли
смагли
нагли
жегли
зажегли
кегли
пегли
тегли
игли
бигли
кригли
цигли
исцигли
ленгли
џунгли
вергли
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu