Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
додеав - пуштав
додеав
гордеав
леав
залеав
малеав
налеав
блеав
заблеав
облеав
влеав
одлеав
белеав
забелеав
дебелеав
надебелеав
избелеав
обелеав
лелеав
прелеав
разлеав
излеав
милеав
одмилеав
голеав
оголеав
долеав
одолеав
преодолеав
полеав
пролеав
слеав
затлеав
дотлеав
истлеав
лулеав
големеав
немеав
онемеав
смеав
засмеав
насмеав
поднасмеав
изнасмеав
исмеав
посмеав
умеав
соумеав
жеднеав
бледнеав
избледнеав
венеав
црвенеав
зазеленеав
позеленеав
руменеав
шаренеав
ожнеав
грознеав
гинеав
линеав
јакнеав
мекнеав
темнеав
потемнеав
копнеав
црнеав
беснеав
леснеав
личнеав
пеав
запеав
напеав
слепеав
ослепеав
препеав
опеав
допеав
попеав
пропеав
распеав
испеав
воспеав
успеав
натпеав
отпеав
стареав
остареав
греав
загреав
нагреав
подгреав
прегреав
згреав
изгреав
пригреав
огреав
догреав
погреав
модреав
зреав
зазреав
назреав
презреав
дозреав
созреав
узреав
виреав
чемреав
ветреав
изветреав
сеав
засеав
насеав
расеав
пресеав
исеав
присеав
досеав
посеав
просеав
отсеав
русеав
забогатеав
жолтеав
ботеав
изботеав
кафеав
жав
кажав
закажав
презакажав
накажав
прекажав
прикажав
заприкажав
наприкажав
докажав
покажав
раскажав
искажав
претскажав
наткажав
преткажав
откажав
поткажав
укажав
залажав
самозалажав
надлажав
прелажав
излажав
долажав
зажежав
нажежав
вжежав
лежав
залежав
належав
одлежав
бележав
забележав
набележав
одбележав
избележав
прибележав
обележав
добележав
прележав
излежав
долежав
полежав
режав
нарежав
обрежав
врежав
прережав
разрежав
изрежав
мрежав
прорежав
срежав
лижав
залижав
налижав
наближав
зближав
приближав
оближав
доближав
разлижав
излижав
олижав
долижав
мижав
замижав
нижав
занижав
нанижав
обнижав
наднижав
однижав
разнижав
изнижав
понижав
пронижав
полжав
држав
задржав
поддржав
издржав
воздржав
придржав
одржав
додржав
подржав
скржав
најскржав
поскржав
зав
везав
завезав
навезав
превезав
развезав
извезав
довезав
повезав
увезав
влезав
навлезав
излезав
произлезав
гризав
загризав
нагризав
одгризав
подгризав
прегризав
изгризав
огризав
догризав
погризав
брзав
забрзав
избрзав
побрзав
врзав
заврзав
наврзав
обврзав
одврзав
подврзав
преврзав
разврзав
изврзав
приврзав
доврзав
поврзав
сврзав
слузав
колкунѕав
јав
бајав
забајав
набајав
добајав
побајав
вајав
извајав
кајав
окајав
покајав
раскајав
ткајав
исткајав
лајав
залајав
налајав
излајав
долајав
мајав
замајав
омајав
смајав
чмајав
зачмајав
трајав
затрајав
претрајав
дотрајав
потрајав
истрајав
замечтајав
очајав
скијав
повлијав
пријав
земјав
гојав
згојав
угојав
дојав
задојав
надојав
додојав
обеспокојав
успокојав
поуспокојав
наслојав
гнојав
загнојав
нагнојав
догнојав
појав
напојав
бројав
забројав
набројав
вбројав
надбројав
одбројав
пребројав
избројав
добројав
изројав
кројав
закројав
накројав
прекројав
окројав
докројав
скројав
раскројав
искројав
стројав
настројав
престројав
постројав
устројав
стојав
застојав
настојав
престојав
достојав
постојав
зазујав
прозујав
изблујав
прострујав
прочујав
кав
џвакав
изџвакав
плакав
заплакав
наплакав
оплакав
поплакав
проплакав
расплакав
исплакав
шлакав
зашлакав
ракав
гракав
сакав
засакав
посакав
сивкав
розовкав
ровкав
пувкав
глекав
клекав
флекав
крекав
чекав
пречекав
дочекав
почекав
слабикав
викав
развикав
извикав
предизвикав
довикав
повикав
отповикав
свикав
сувикав
бодликав
костенликав
шупликав
сликав
пресликав
отсликав
светликав
сладникав
бледникав
водникав
црвеникав
воденикав
студеникав
зеленикав
свиленикав
соленикав
руменикав
сребреникав
жолтеникав
кафеникав
влажникав
болникав
темникав
црникав
матникав
жолтникав
лутникав
старикав
модрикав
жолтикав
валкав
извалкав
дебелкав
шупелкав
киселкав
горчливокиселкав
олкав
колкав
неколкав
николкав
онолкав
толкав
стенкав
кафенкав
ценкав
шминкав
нашминкав
синкав
ронкав
бронкав
скокав
трепкав
чепкав
исчепкав
сипкав
бркав
збркав
избркав
побркав
свиркав
исвиркав
шмркав
мижуркав
туркав
дотуркав
протуркав
истуркав
скав
каскав
ласкав
блескав
плескав
заплескав
наплескав
оплескав
ракоплескав
сплескав
исплескав
крескав
трескав
пискав
најпискав
попискав
притискав
стискав
болскав
плоскав
рскав
прскав
распрскав
заткав
наткав
вткав
светкав
засветкав
заплеткав
четкав
исчеткав
решеткав
виткав
завиткав
навиткав
одвиткав
подвиткав
превиткав
развиткав
извиткав
свиткав
жолткав
сколткав
	
доткав
скокоткав
проткав
исткав
уткав
буткав
избуткав
блуткав
мјаукав
лукав
плукав
исплукав
смукав
пукав
запукав
распукав
испукав
сукав
засукав
насукав
расукав
пресукав
исукав
опсукав
отсукав
усукав
чукав
клацкав
ѕвецкав
малецкав
грицкав
изгрицкав
боцкав
крцкав
олкуцкав
колкуцкав
онолкуцкав
толкуцкав
труцкав
пљачкав
опљачкав
замачкав
ѕвечкав
малечкав
брчкав
шкав
кашкав
брбешкав
шишкав
слабушкав
душкав
издушкав
продушкав
дебелушкав
црвенушкав
зеленушкав
кафенушкав
црнушкав
папушкав
шушкав
лав
тркалав
дотркалав
стркалав
оттркалав
палав
паспалав
парталав
шалав
влав
куцовлав
глав
своеглав
пеглав
испеглав
безглав
триглав
оглав
двоглав
тврдоглав
змијоглав
букоглав
белоглав
дебелоглав
гологлав
седмоглав
токмоглав
мазноглав
празноглав
тапоглав
среброглав
троглав
песоглав
златоглав
петоглав
вртоглав
мрглав
многуглав
пепелав
стрелав
застрелав
прострелав
отстрелав
гурелав
ќелав
најќелав
поќелав
белузлав
радилав
жилав
најжилав
пожилав
килав
лилав
томилав
бранилав
пилав
восилав
метилав
мастилав
клав
заклав
исклав
орлолав
плав
поплав
сплав
уплав
чкорлав
чорлав
мижурлав
фрлав
зафрлав
префрлав
дофрлав
расфрлав
исфрлав
натфрлав
отфрлав
потфрлав
слав
часлав
веслав
одвеслав
извеслав
довеслав
преслав
вјачеслав
славислав
ладислав
владислав
радислав
војислав
примислав
томислав
бранислав
станислав
бронислав
крунислав
боислав
воислав
добрислав
берислав
борислав
братислав
вратислав
светислав
ростислав
венцислав
вјенцислав
живослав
првослав
благослав
драгослав
богослав
југослав
радослав
милослав
бранослав
нинослав
крунослав
послав
напослав
распослав
испослав
јарослав
доброслав
мирослав
ватрослав
светослав
улав
гргулав
трдулав
чкулав
лулав
залулав
полулав
прпулав
мрсулав
тутулав
рехулав
чулав
вацлав
вроцлав
мрцлав
дречлав
кашлав
искашлав
чешлав
прочешлав
исчешлав
мекушлав
мркушлав
папушлав
мав
замав
земав
заземав
превземав
одземав
преземав
изземав
немав
дремав
задремав
надремав
предремав
придремав
подремав
размав
имав
климав
занимав
снимав
преснимав
примав
попримав
сиромав
најсиромав
посиромав
тромав
чумав
нав
станав
застанав
подзастанав
настанав
престанав
пристанав
останав
заостанав
востанав
преостанав
изостанав
постанав
состанав
опстанав
потстанав
бабнав
набабнав
длабнав
грабнав
залебнав
гребнав
дребнав
гибнав
шлибнав
шибнав
набобнав
зобнав
брбнав
штрбнав
кубнав
скубнав
јавнав
најавнав
лавнав
мавнав
замавнав
намавнав
одмавнав
премавнав
размавнав
измавнав
павнав
џавнав
шавнав
проѕевнав
насмевнав
потсмевнав
усмевнав
ревнав
вивнав
оддивнав
здивнав
издивнав
воздивнав
живнав
кивнав
ливнав
целивнав
пливнав
спливнав
распливнав
пивнав
кривнав
накривнав
тивнав
притивнав
стивнав
колвнав
ковнав
намовнав
гровнав
провнав
првнав
бувнав
збувнав
избувнав
дувнав
поддувнав
заглувнав
оглувнав
загнав
забегнав
одбегнав
подбегнав
пребегнав
избегнав
прибегнав
побегнав
жегнав
дожегнав
легнав
налегнав
облегнав
подлегнав
прилегнав
полегнав
улегнав
пренебрегнав
запрегнав
напрегнав
впрегнав
спрегнав
распрегнав
испрегнав
отпрегнав
сегнав
пресегнав
досегнав
посегнав
тегнав
затегнав
натегнав
претегнав
притегнав
дотегнав
потегнав
протегнав
оптегнав
стегнав
растегнав
престегнав
истегнав
пристегнав
постегнав
потстегнав
дигнав
надигнав
издигнав
воздигнав
придигнав
подигнав
мигнав
намигнав
ждригнав
досигнав
стигнав
настигнав
престигнав
пристигнав
достигнав
постигнав
одмогнав
превозмогнав
помогнав
потпомогнав
смогнав
ргнав
гргнав
пргнав
тргнав
претргнав
потргнав
растргнав
истргнав
оттргнав
поттргнав
гугнав
жугнав
шмугнав
стругнав
назаднав
паднав
западнав
нападнав
совпаднав
припаднав
опаднав
допаднав
попаднав
пропаднав
спаднав
распаднав
испаднав
отпаднав
потпаднав
упаднав
поткраднав
веднав
наведнав
сведнав
побледнав
погледнав
напреднав
седнав
наседнав
приседнав
опседнав
отседнав
боднав
збоднав
отврднав
стврднав
мрднав
подмрднав
помрднав
издуднав
венав
завенав
подвенав
овенав
свенав
денав
заденав
наденав
вденав
одденав
зденав
напоменав
опоменав
споменав
наспоменав
кренав
накренав
поднакренав
раскренав
поткренав
жнав
зажнав
нажнав
наджнав
жежнав
натежнав
претежнав
отежнав
дотежнав
стежнав
изжнав
жижнав
ожнав
дожнав
пожнав
газнав
згазнав
подзгазнав
лазнав
исчезнав
ѕвизнав
лизнав
слизнав
гризнав
подгризнав
признав
дознав
познав
запознав
препознав
отпознав
сознав
рзнав
брзнав
дрзнав
мрзнав
замрзнав
намрзнав
одмрзнав
подмрзнав
премрзнав
    
размрзнав
измрзнав
смрзнав
узнав
гинав
загинав
згинав
изгинав
зинав
подзинав
козинав
кинав
закинав
накинав
прекинав
докинав
прокинав
скинав
раскинав
искинав
откинав
поткинав
укинав
минав
заминав
наминав
надминав
одминав
преминав
разминав
изминав
поминав
ринав
наринав
изринав
доринав
поринав
сринав
настинав
истинав
чекутинав
починав
напочинав
отпочинав
шинав
грејнав
акнав
бакнав
избакнав
квакнав
џвакнав
гакнав
јакнав
зајакнав
најакнав
влакнав
плакнав
заплакнав
преплакнав
оплакнав
исплакнав
шлакнав
макнав
гракнав
штракнав
истакнав
екнав
бекнав
ѕвекнав
одекнав
блекнав
лелекнав
клекнав
потклекнав
намекнав
размекнав
омекнав
смекнав
посмекнав
брекнав
набрекнав
врекнав
крекнав
порекнав
упрекнав
штрекнав
црекнав
секнав
пресекнав
исекнав
затекнав
стекнав
икнав
викнав
навикнав
поднавикнав
одвикнав
подвикнав
извикнав
привикнав
квикнав
довикнав
провикнав
свикнав
бликнав
избликнав
кликнав
никнав
вникнав
изникнав
поникнав
проникнав
пикнав
крикнав
поттикнав
молкнав
замолкнав
измолкнав
смолкнав
скокнав
прескокнав
искокнав
отскокнав
потскокнав
локнав
ркнав
бркнав
подбркнав
чвркнав
џвркнав
швркнав
изркнав
кркнав
шмркнав
пркнав
потпркнав
сркнав
наштркнав
фркнав
цркнав
укнав
мјаукнав
букнав
гукнав
гугукнав
кукнав
клукнав
плукнав
мукнав
шмукнав
пукнав
напукнав
препукнав
распукнав
штукнав
поштукнав
чукнав
потчукнав
шушукнав
талнав
чалнав
делнав
подделнав
стрелнав
милнав
заголнав
колнав
заколнав
преколнав
проколнав
исколнав
подзасолнав
жулнав
лулнав
пламнав
демнав
издемнав
ѕемнав
наѕемнав
изѕемнав
дремнав
кимнав
симнав
спомнав
наспомнав
брмнав
грмнав
клумнав
шумнав
обронав
тонав
потонав
утонав
апнав
бапнав
запнав
приапнав
зјапнав
капнав
скапнав
лапнав
клапнав
шлапнав
напнав
пренапнав
драпнав
чкрапнав
отчкрапнав
штрапнав
стапнав
цапнав
чапнав
лепнав
клепнав
крепнав
закрепнав
препнав
спрепнав
трепнав
сепнав
цепнав
чепнав
начепнав
шепнав
нашепнав
пришепнав
дошепнав
потшепнав
липнав
залипнав
пипнав
рипнав
подрипнав
прерипнав
чкрипнав
пресипнав
штипнав
опнав
копнав
клопнав
сопнав
дрпнав
прпнав
претрпнав
отрпнав
истрпнав
црпнав
распнав
дупнав
трупнав
тупнав
џбарнав
обрнав
заврнав
наврнав
преврнав
разврнав
осврнав
загрнав
обгрнав
одгрнав
прегрнав
згрнав
разгрнав
пригрнав
мернав
пернав
напернав
обѕрнав
свирнав
ѕирнав
подѕирнав
зборнав
корнав
накорнав
покорнав
скорнав
искорнав
откорнав
урнав
џбурнав
разурнав
изурнав
јурнав
нурнав
турнав
втурнав
оттурнав
поттурнав
шурнав
гаснав
загаснав
згаснав
изгаснав
угаснав
вјаснав
каснав
прикаснав
покаснав
прокаснав
поткаснав
ласнав
пласнав
спласнав
раснав
зараснав
нараснав
обраснав
враснав
драснав
надраснав
прераснав
израснав
прираснав
дораснав
пораснав
сраснав
траснав
збеснав
блеснав
заблеснав
проблеснав
плеснав
вреснав
воскреснав
треснав
виснав
нависнав
обвиснав
надвиснав
ѕвиснав
овиснав
свиснав
киснав
закиснав
накиснав
прекиснав
покиснав
прокиснав
скиснав
раскиснав
искиснав
лиснав
блиснав
плиснав
заплиснав
писнав
мириснав
натиснав
втиснав
притиснав
потиснав
стиснав
истиснав
болснав
молснав
рснав
врснав
прснав
распрснав
згуснав
плуснав
друснав
загатнав
одгатнав
затнав
иззатнав
матнав
светнав
летнав
подлетнав
метнав
наметнав
вметнав
одметнав
подметнав
преметнав
пометнав
претнав
сретнав
пресретнав
шетнав
скитнав
џитнав
голтнав
подголтнав
жолтнав
поджолтнав
отнав
вотнав
скокотнав
спотнав
протнав
спротнав
чкртнав
кутнав
сутнав
тутнав
дунав
офнав
туфнав
вдахнав
ухнав
мацнав
рецнав
брецнав
обрецнав
шприцнав
цицнав
олцнав
боцнав
клоцнав
брцнав
цврцнав
крцнав
скрцнав
мрцнав
буцнав
подбуцнав
куцнав
муцнав
зачнав
начнав
чечнав
буричнав
почнав
започнав
отпочнав
брчнав
трчнав
чучнав
чешнав
расчешнав
отчешнав
дишнав
нишнав
кошнав
откошнав
кршнав
скршнав
гушнав
одлушнав
слушнав
наслушнав
потслушнав
мушнав
измушнав
ќушнав
шушнав
потшушнав
бањав
избањав
слабуњав
заапав
капав
закапав
накапав
прекапав
окапав
докапав
покапав
прокапав
скапав
раскапав
искапав
шлапав
зашлапав
рапав
најрапав
порапав
трапав
тапав
тепав
натепав
претепав
дотепав
зацепав
расцепав
исцепав
липав
пипав
напипав
рипав
чкрипав
шкрипав
сипав
насипав
расипав
пресипав
исипав
досипав
посипав
сосипав
опсипав
штипав
иштипав
калпав
пумпав
копав
закопав
    
вкопав
прекопав
раскопав
ископав
откопав
тропав
дрпав
спав
заспав
наспав
преспав
приспав
поспав
отспав
успав
глупав
најглупав
поглупав
натрупав
рав
барав
пребарав
побарав
заговарав
наговарав
одговарав
преговарав
разговарав
изговарав
приговарав
договарав
затварав
претварав
отварав
карав
искарав
нарав
парав
распарав
разочарав
шарав
прошарав
мушарав
брав
забрав
набрав
одбрав
подбрав
пребрав
збрав
разбрав
подразбрав
подзбрав
избрав
позбрав
прибрав
обрав
добрав
собрав
врав
грав
играв
надиграв
одиграв
разиграв
изиграв
проиграв
драв
кадрав
најкадрав
покадрав
надрав
здрав
раздрав
нездрав
најздрав
поздрав
отпоздрав
одрав
додрав
содрав
жерав
нерав
терав
натерав
втерав
претерав
тетерав
дотерав
потерав
протерав
растерав
истерав
вечерав
колабирав
набирав
одбирав
пребирав
збирав
разбирав
подразбирав
избирав
прибирав
собирав
насобирав
присобирав
гравирав
активирав
деактивирав
култивирав
тетовирав
резервирав
конзервирав
нервирав
изнервирав
реагирав
пропагирав
делегирав
негирав
коригирав
конвергирав
складирав
парадирав
деградирав
експедирав
ревидирав
ликвидирав
кандидирав
оксидирав
стипендирав
суспендирав
сондирав
кодирав
експлодирав
еродирав
кородирав
удирав
аплаудирав
судирав
студирав
простудирав
креирав
ангажирав
гаражирав
стажирав
аранжирав
базирав
презирав
импровизирав
реализирав
локализирав
анализирав
сигнализирав
рационализирав
парализирав
деморализирав
неутрализирав
натурализирав
мобилизирав
демобилизирав
цивилизирав
полемизирав
организирав
колонизирав
деколонизирав
синхронизирав
имунизирав
карактеризирав
валоризирав
ревалоризирав
тероризирав
приватизирав
доприватизирав
политизирав
исполитизирав
тактизирав
кондензирав
компензирав
позирав
паузирав
маникирав
карикирав
блокирав
паркирав
маскирав
инсталирав
инхалирав
депилирав
вентилирав
дестилирав
осцилирав
штиклирав
изолирав
полирав
контролирав
регулирав
калкулирав
циркулирав
симулирав
манипулирав
капитулирав
рекламирав
прокламирав
компримирав
дипломирав
алармирав
афирмирав
нормирав
формирав
деформирав
реформирав
преформирав
униформирав
информирав
расформирав
трансформирав
умирав
одумирав
изумирав
консумирав
планирав
импрегнирав
интервенирав
тренирав
комбинирав
имагинирав
ординирав
координирав
контаминирав
кулминирав
доминирав
индоктринирав
руинирав
дефинирав
редефинирав
вакцинирав
халуцинирав
донирав
димензионирав
пензионирав
шпионирав
импресионирав
позиционирав
санкционирав
функционирав
депонирав
опонирав
интонирав
телефонирав
алтернирав
запирав
киднапирав
хендикепирав
конципирав
корумпирав
допирав
копирав
прекопирав
ископирав
сопирав
потпирав
декларирав
вибрирав
интегрирав
имигрирав
дехидрирав
сугерирав
генерирав
изгенерирав
оперирав
инспирирав
спонзорирав
корпорирав
експроприрав
арбитрирав
концентрирав
регистрирав
администрирав
демонстрирав
илустрирав
фрустрирав
ажурирав
цензурирав
конкурирав
шифрирав
дешифрирав
масирав
дресирав
адресирав
интересирав
заинтересирав
процесирав
испроцесирав
сервисирав
пулсирав
лансирав
финансирав
експлоатирав
констатирав
вегетирав
гравитирав
медитирав
акредитирав
дискредитирав
емитирав
имитирав
компромитирав
профитирав
цитирав
рецитирав
лицитирав
контактирав
инјектирав
резултирав
консултирав
гарантирав
евидентирав
презентирав
ориентирав
имплементирав
експериментирав
коментирав
ферментирав
документирав
монтирав
демонтирав
размонтирав
саботирав
дотирав
пилотирав
ротирав
банкротирав
еруптирав
инвертирав
абортирав
транспортирав
инвестирав
тестирав
атестирав
егзистирав
инсистирав
простирав
дегустирав
нокаутирав
дискутирав
ампутирав
регрутирав
луфтирав
излуфтирав
дистрибуирав
евакуирав
еволуирав
конструирав
фотографирав
тарифирав
екстрахирав
скицирав
коалицирав
аплицирав
имплицирав
иницирав
комуницирав
верифицирав
специфицирав
инфицирав
дезинфицирав
провоцирав
испровоцирав
лоцирав
алоцирав
асоцирав
редуцирав
репродуцирав
чирав
орав
заборав
незаборав
самозаборав
затворав
претворав
отворав
корав
морав
одморав
ќорав
прав
заправ
направ
неправ
преправ
најправ
доправ
поправ
проправ
исправ
отправ
шантрав
страв
жебурав
меурав
турав
натурав
претурав
притурав
дотурав
растурав
истурав
гласав
прегласав
изгласав
атанасав
втасав
стасав
достасав
ресав
исав
љубисав
бојадисав
радисав
бендисав
велисав
милисав
бранисав
стоисав
стаписав
добрисав
мирисав
помирисав
борисав
светисав
љубосав
жигосав
богосав
радосав
видосав
бојосав
мувлосав
милосав
варосав
добросав
миросав
маѓепсав
тав
летав
залетав
налетав
влетав
надлетав
одлетав
прелетав
разлетав
излетав
долетав
полетав
пролетав
сметав
пресметав
шетав
прошетав
итав
млитав
поитав
испитав
воспитав
честитав
читав
претпочитав
прочитав
октав
голтав
проголтав
шантав
рунтав
кортав
чпртав
цртав
зацртав
нацртав
прецртав
доцртав
потцртав
став
крастав
частав
тестав
тристав
достав
постав
состав
претстав
устав
густав
мустав
бутав
мутав
перутав
блештав
крештав
приштав
пуштав
	

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu