Macedonian Reverse Dictionary
Обратен речник на македонскиот јазик

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
потценувањана - фотографирана
потценувањана
уценувањана
натежнувањана
претежнувањана
отежнувањана
казнувањана
испразнувањана
исчезнувањана
лизнувањана
замрзнувањана
одмрзнувањана
обвинувањана
извинувањана
обединувањана
соединувањана
прекинувањана
скинувањана
раскинувањана
откинувањана
укинувањана
минувањана
заминувањана
наминувањана
надминувањана
одминувањана
преминувањана
разминувањана
изминувањана
поминувањана
оцаринувањана
настинувањана
зачинувањана
починувањана
сочинувањана
шинувањана
бакнувањана
зајакнувањана
истакнувањана
одекнувањана
порекнувањана
секнувањана
навикнувањана
извикнувањана
привикнувањана
поттикнувањана
прескокнувањана
отскокнувањана
потскокнувањана
напукнувањана
заколнувањана
проколнувањана
наполнувањана
преполнувањана
дополнувањана
надополнувањана
исполнувањана
засолнувањана
израмнувањана
порамнувањана
затемнувањана
симнувањана
спомнувањана
прогонувањана
озаконувањана
наклонувањана
сонувањана
потонувањана
закрепнувањана
сопнувањана
дупнувањана
прегрнувањана
разурнувањана
нурнувањана
оцрнувањана
поцрнувањана
изгаснувањана
објаснувањана
разјаснувањана
изјаснувањана
појаснувањана
спласнувањана
зараснувањана
израснувањана
дораснувањана
пораснувањана
блеснувањана
олеснувањана
стеснувањана
накиснувањана
втиснувањана
потиснувањана
распрснувањана
згуснувањана
одгатнувањана
светнувањана
наметнувањана
вметнувањана
сретнувањана
пресретнувањана
раситнувањана
збунувањана
побунувањана
задоцнувањана
брцнувањана
почнувањана
започнувањана
отпочнувањана
скршнувањана
прокапувањана
искапувањана
стапувањана
застапувањана
престапувањана
истапувањана
пристапувањана
достапувањана
постапувањана
отстапувањана
залепувањана
налепувањана
одлепувањана
прилепувањана
слепувањана
заслепувањана
натепувањана
претепувањана
дотепувањана
зацепувањана
расцепувањана
исцепувањана
зачепувањана
отчепувањана
напипувањана
расипувањана
кампувањана
закопувањана
вкопувањана
прекопувањана
раскопувањана
ископувањана
откопувањана
вклопувањана
склопувањана
расклопувањана
натопувањана
потопувањана
растопувањана
претрпувањана
исцрпувањана
купувањана
откупувањана
поткупувањана
излупувањана
натрупувањана
пребарувањана
побарувањана
заварувањана
преварувањана
натпреварувањана
растоварувањана
истоварувањана
сварувањана
остварувањана
заблагодарувањана
подарувањана
пазарувањана
искарувањана
насамарувањана
занемарувањана
попарувањана
испарувањана
застарувањана
разочарувањана
прошарувањана
набабрувањана
обесхрабрувањана
одобрувањана
подобрувањана
надигрувањана
одигрувањана
разигрувањана
изигрувањана
поигрувањана
проигрувањана
судрувањана
верувањана
заверувањана
изневерувањана
проневерувањана
оверувањана
доверувањана
поверувањана
проверувањана
уверувањана
одерувањана
одмерувањана
премерувањана
измерувањана
затреперувањана
натерувањана
втерувањана
претерувањана
дотерувањана
потерувањана
протерувањана
растерувањана
истерувањана
засвирувањана
намирувањана
подмирувањана
вознемирувањана
помирувањана
смирувањана
засирувањана
раширувањана
проширувањана
зборувањана
изборувањана
озборувањана
соборувањана
наговорувањана
загорувањана
прегорувањана
разгорувањана
изгорувањана
догорувањана
логорувањана
согорувањана
разорувањана
прекорувањана
пречекорувањана
покорувањана
укорувањана
изморувањана
уморувањана
оспорувањана
успорувањана
повторувањана
престорувањана
проветрувањана
изострувањана
осигурувањана
докусурувањана
нагласувањана
прегласувањана
разгласувањана
изгласувањана
прогласувањана
согласувањана
спасувањана
украсувањана
стасувањана
обесувањана
замесувањана
занесувањана
нанесувањана
внесувањана
однесувањана
поднесувањана
пренесувањана
разнесувањана
изнесувањана
принесувањана
донесувањана
придонесувањана
понесувањана
пронесувањана
снесувањана
затресувањана
потресувањана
протресувањана
растресувањана
истресувањана
извисувањана
бојадисувањана
бендисувањана
стопанисувањана
жигосувањана
бојосувањана
закосувањана
покосувањана
проросувањана
запросувањана
испросувањана
маѓепсувањана
замрсувањана
скусувањана
збогатувањана
заклатувањана
патувањана
пропатувањана
упатувањана
скратувањана
запечатувањана
препечатувањана
испечатувањана
ветувањана
советувањана
засветувањана
осветувањана
посветувањана
просветувањана
залетувањана
надлетувањана
одлетувањана
прелетувањана
разлетувањана
долетувањана
полетувањана
пролетувањана
заплетувањана
вплетувањана
исплетувањана
опаметувањана
пресметувањана
угнетувањана
оптеретувањана
растеретувањана
посетувањана
обештетувањана
оштетувањана
емитувањана
испитувањана
воспитувањана
заситувањана
заштитувањана
восхитувањана
почитувањана
проголтувањана
пожолтувањана
бунтувањана
заработувањана
обработувањана
вработувањана
одработувањана
преработувањана
разработувањана
изработувањана
доработувањана
соработувањана
препотувањана
испотувањана
скротувањана
стартувањана
завртувањана
навртувањана
одвртувањана
превртувањана
извртувањана
свртувањана
зацртувањана
нацртувањана
прецртувањана
доцртувањана
потцртувањана
овластувањана
повластувањана
запрепастувањана
известувањана
онесвестувањана
преместувањана
изместувањана
надоместувањана
поместувањана
сместувањана
обесчестувањана
искористувањана
пречистувањана
прочистувањана
исчистувањана
нагостувањана
простувањана
зацврстувањана
прицврстувањана
вкрстувањана
прекрстувањана
налутувањана
замафтувањана
поништувањана
уништувањана
соопштувањана
вшприцувањана
танцувањана
чувањана
качувањана
закачувањана
прикачувањана
покачувањана
искачувањана
откачувањана
излачувањана
намачувањана
измачувањана
помачувањана
изедначувањана
означувањана
дозначувањана
преиначувањана
изопачувањана
нарачувањана
врачувањана
озрачувањана
порачувањана
препорачувањана
испорачувањана
залечувањана
излечувањана
мечувањана
згмечувањана
препречувањана
попречувањана
спречувањана
преувеличувањана
разграничувањана
ограничувањана
замолчувањана
премолчувањана
истенчувањана
линчувањана
предочувањана
поплочувањана
воочувањана
соочувањана
насочувањана
наточувањана
преточувањана
отточувањана
зграпчувањана
закопчувањана
откопчувањана
испупчувањана
поарчувањана
распарчувањана
затрчувањана
претрчувањана
притрчувањана
дотрчувањана
потрчувањана
протрчувањана
растрчувањана
истрчувањана
згрутчувањана
научувањана
обучувањана
подучувањана
изучувањана
одлучувањана
заклучувањана
вклучувањана
приклучувањана
исклучувањана
случувањана
поучувањана
заплашувањана
преплашувањана
исплашувањана
промашувањана
прашувањана
запрашувањана
распрашувањана
застрашувањана
замешувањана
вмешувањана
измешувањана
помешувањана
испомешувањана
промешувањана
утешувањана
задишувањана
вдишувањана
издишувањана
лишувањана
занишувањана
разнишувањана
пишувањана
запишувањана
впишувањана
препишувањана
припишувањана
опишувањана
пропишувањана
испишувањана
отпишувањана
потпишувањана
избришувањана
влошувањана
дотрошувањана
потрошувањана
опустошувањана
завршувањана
извршувањана
довршувањана
усовршувањана
свршувањана
прекршувањана
докршувањана
скршувањана
искршувањана
избушувањана
загушувањана
задушувањана
заглушувањана
ислушувањана
послушувањана
сослушувањана
нарушувањана
разрушувањана
срушувањана
исушувањана
залагањана
предлагањана
одлагањана
полагањана
располагањана
одмагањана
помагањана
трагањана
бегањана
прилегањана
засегањана
затегањана
притегањана
протегањана
стегањана
растегањана
лизгањана
дигањана
подигањана
престигањана
пристигањана
достигањана
недостигањана
постигањана
тргањана
стругањана
страдањана
заповедањана
проповедањана
гледањана
ѕидањана
мрдањана
гаѓањана
доаѓањана
поаѓањана
проаѓањана
паѓањана
запаѓањана
напаѓањана
совпаѓањана
припаѓањана
опаѓањана
допаѓањана
пропаѓањана
распаѓањана
раѓањана
пораѓањана
препораѓањана
наоѓањана
пронаоѓањана
снаоѓањана
преоѓањана
приоѓањана
брзањана
скијањана
џвакањана
шлакањана
сакањана
чекањана
викањана
сликањана
валкањана
стенкањана
ценкањана
шминкањана
скокањана
чепкањана
бркањана
свиркањана
шмркањана
туркањана
каскањана
ласкањана
блескањана
плескањана
трескањана
притискањана
стискањана
прскањана
светкањана
четкањана
виткањана
скокоткањана
буткањана
мјаукањана
плукањана
смукањана
пукањана
сукањана
чукањана
грицкањана
крцкањана
пљачкањана
душкањана
тркалањана
пеглањана
стрелањана
фрлањана
зафрлањана
префрлањана
дофрлањана
расфрлањана
исфрлањана
натфрлањана
отфрлањана
потфрлањана
веслањана
лулањана
кашлањана
чешлањана
земањана
заземањана
превземањана
одземањана
преземањана
изземањана
немањана
имањана
снимањана
примањана
бањањана
шлапањана
тепањана
липањана
пипањана
рипањана
кампањана
пумпањана
копањана
тропањана
барањана
заговарањана
наговарањана
одговарањана
преговарањана
разговарањана
изговарањана
приговарањана
договарањана
затварањана
претварањана
отварањана
карањана
парањана
шарањана
играњана
терањана
вечерањана
колабирањана
набирањана
одбирањана
пребирањана
разбирањана
избирањана
прибирањана
собирањана
гравирањана
активирањана
култивирањана
тетовирањана
резервирањана
конзервирањана
реагирањана
пропагирањана
делегирањана
негирањана
коригирањана
конвергирањана
складирањана
парадирањана
деградирањана
експедирањана
ревидирањана
ликвидирањана
оксидирањана
стипендирањана
суспендирањана
сондирањана
кодирањана
експлодирањана
еродирањана
кородирањана
удирањана
аплаудирањана
судирањана
студирањана
креирањана
ангажирањана
гаражирањана
стажирањана
аранжирањана
базирањана
презирањана
импровизирањана
реализирањана
локализирањана
анализирањана
сигнализирањана
рационализирањана
парализирањана
деморализирањана
неутрализирањана
натурализирањана
мобилизирањана
демобилизирањана
цивилизирањана
полемизирањана
организирањана
колонизирањана
деколонизирањана
синхронизирањана
имунизирањана
карактеризирањана
валоризирањана
тероризирањана
приватизирањана
политизирањана
тактизирањана
кондензирањана
компензирањана
позирањана
маникирањана
карикирањана
блокирањана
паркирањана
маскирањана
инсталирањана
инхалирањана
депилирањана
дестилирањана
осцилирањана
изолирањана
полирањана
контролирањана
регулирањана
калкулирањана
циркулирањана
симулирањана
манипулирањана
капитулирањана
рекламирањана
прокламирањана
компримирањана
дипломирањана
алармирањана
афирмирањана
нормирањана
формирањана
деформирањана
реформирањана
преформирањана
униформирањана
информирањана
расформирањана
трансформирањана
умирањана
одумирањана
изумирањана
консумирањана
планирањана
интервенирањана
тренирањана
комбинирањана
координирањана
контаминирањана
кулминирањана
доминирањана
индоктринирањана
руинирањана
дефинирањана
вакцинирањана
донирањана
димензионирањана
пензионирањана
шпионирањана
импресионирањана
позиционирањана
санкционирањана
функционирањана
депонирањана
опонирањана
интонирањана
телефонирањана
алтернирањана
запирањана
киднапирањана
хендикепирањана
конципирањана
корумпирањана
допирањана
копирањана
сопирањана
потпирањана
декларирањана
вибрирањана
интегрирањана
имигрирањана
дехидрирањана
генерирањана
оперирањана
инспирирањана
спонзорирањана
корпорирањана
експроприрањана
арбитрирањана
концентрирањана
регистрирањана
администрирањана
демонстрирањана
илустрирањана
фрустрирањана
ажурирањана
цензурирањана
конкурирањана
шифрирањана
дешифрирањана
масирањана
дресирањана
интересирањана
процесирањана
сервисирањана
пулсирањана
лансирањана
финансирањана
експлоатирањана
вегетирањана
гравитирањана
медитирањана
акредитирањана
дискредитирањана
емитирањана
имитирањана
компромитирањана
профитирањана
цитирањана
рецитирањана
лицитирањана
контактирањана
инјектирањана
резултирањана
гарантирањана
евидентирањана
ориентирањана
имплементирањана
експериментирањана
коментирањана
ферментирањана
документирањана
монтирањана
демонтирањана
размонтирањана
саботирањана
дотирањана
пилотирањана
ротирањана
банкротирањана
еруптирањана
инвертирањана
абортирањана
транспортирањана
инвестирањана
тестирањана
атестирањана
егзистирањана
инсистирањана
простирањана
дегустирањана
нокаутирањана
дискутирањана
ампутирањана
регрутирањана
луфтирањана
дистрибуирањана
евакуирањана
еволуирањана
конструирањана
фотографирањана
тарифирањана
екстрахирањана
скицирањана
коалицирањана
аплицирањана
имплицирањана
иницирањана
комуницирањана
верифицирањана
специфицирањана
инфицирањана
дезинфицирањана
провоцирањана
лоцирањана
алоцирањана
редуцирањана
репродуцирањана
орањана
затворањана
претворањана
отворањана
одморањана
претурањана
истурањана
гласањана
мирисањана
маѓепсањана
летањана
сметањана
шетањана
итањана
честитањана
читањана
претпочитањана
голтањана
цртањана
пуштањана
плаќањана
враќањана
одвраќањана
повраќањана
фаќањана
дофаќањана
опфаќањана
сфаќањана
цицањана
куцањана
мочањана
трчањана
ручањана
прашањана
мешањана
чешањана
нишањана
слушањана
сјаењана
каењана
ткаењана
лаењана
знаењана
незнаењана
траењана
времетраењана
абењана
грабењана
гребењана
дробењана
губењана
љубењана
трубењана
давењана
славењана
тетеравењана
правењана
вревењана
кривењана
противењана
ловењана
готвењана
вадењана
гадењана
јадењана
ладењана
кладењана
градењана
крадењана
садењана
следењана
редењана
седењана
штедењана
одењана
бодењана
водењана
раководењана
вардењана
тврдењана
смрдењана
будењана
нудењана
судењана
чудењана
веењана
живеењана
владеењана
леењана
смеењана
жеднеењана
жнеењана
тежнеењана
пеењана
греењана
ветреењана
сеењана
важењана
лажењана
тажењана
ежењана
лежењана
бележењана
режењана
тежењана
движењана
лижењана
книжењана
грижењана
должењана
множењана
ржењана
држењана
пржењана
служењана
дружењана
кружењана
пружењана
тужењана
газењана
лазењана
мразењана
везењана
ползењана
возењана
грозењана
биењана
виењана
миењана
пиењана
спиењана
риењана
вриењана
криењана
триењана
шиењана
галењана
жалењана
палењана
фалењана
белењана
делењана
мелењана
темелењана
селењана
веселењана
колењана
молењана
топлењана
мислењана
мамењана
рамењана
преземењана
дремењана
стремењана
грмењана
глумењана
двоумењана
канењана
бранењана
гранењана
хранењана
тегнењана
женењана
пленењана
ценењана
дразнењана
кинењана
царинењана
чинењана
полнењана
ѕвонењана
гонењана
ронењана
тонењана
раснењана
ситнењана
бунењана
ѕунењана
доцнењана
боењана
двоењана
доењана
броењана
кроењана
строењана
стоењана
постоењана
капењана
лепењана
крепењана
цепењана
штипењана
топењана
крпењана
трпењана
црпењана
дупењана
лупењана
пупењана
рибарењана
варењана
товарењана
крварењана
господарењана
стражарењана
пазарењана
парењана
едрењана
бодрењана
берењана
верењана
дерењана
мерењана
перењана
треперењана
свирењана
ширењана
борењана
говорењана
горењана
жагорењана
дрдорењана
мрморењана
острењана
гасењана
месењана
несењана
тресењана
висењана
зависењана
пркосењана
носењана
росењана
просењана
апсењана
кусењана
клатењана
патењана
кратењана
печатењана
клеветењана
светењана
плетењана
метењана
паметењана
штетењана
китењана
штитењана
работењана
кикотењана
срамотењана
потењана
шепотењана
вртењана
растењана
користењана
чистењана
гостењана
лутењана
зуењана
блуењана
труењана
струењана
пцуењана
квачењана
лачењана
плачењана
мачењана
значењана
зрачењана
пешачењана
ечењана
лечењана
влечењана
клечењана
гмечењана
печењана
противречењана
пречењана
сечењана
течењана
пелтечењана
личењана
паничењана
бричењана
молчењана
толчењана
сведочењана
кочењана
точењана
дупчењана
рчењана
арчењана
учењана
бучењана
плашењана
прашењана
грешењана
тешењана
дишењана
бришењана
трошењана
вршењана
кршењана
бушењана
гушењана
пушењана
рушењана
бебињана
ќебињана
кубињана
свињана
кнегињана
дињана
јажињана
книжињана
ножињана
финалињана
телињана
нозлињана
волињана
орлињана
лулињана
чашулињана
знамињана
бремињана
времињана
полувремињана
семињана
темињана
имињана
вимињана
момињана
морињана
ветрињана
бурињана
носињана
тињана
прстињана
устињана
цвеќињана
кафињана
чехињана
облачињана
стомачињана
јуначињана
рачињана
лавчињана
главчињана
клавчињана
тавчињана
гревчињана
оревчињана
шевчињана
детективчињана
ковчињана
тетовчињана
црвчињана
бомбичињана
кожичињана
ружичињана
јазичињана
скиичињана
фокичињана
нормаличињана
тегличињана
количињана
јамичињана
момичињана
гумичињана
шумичињана
коњаничињана
службеничињана
војничињана
помошничињана
устичињана
куќичињана
бавчичињана
мајчињана
крајчињана
чајчињана
херојчињана
ракчињана
зракчињана
пракчињана
брекчињана
бикчињана
трикчињана
рокчињана
сокчињана
крукчињана
бокалчињана
локалчињана
коралчињана
деталчињана
металчињана
шалчињана
делчињана
анѓелчињана
мотелчињана
хотелчињана
автомобилчињана
долчињана
колчињана
столчињана
џамчињана
бадемчињана
шлемчињана
системчињана
лимчињана
поимчињана
филмчињана
момчињана
громчињана
атомчињана
албумчињана
изумчињана
кумчињана
оганчињана
органчињана
граѓанчињана
скопјанчињана
планчињана
муслиманчињана
станчињана
делчевчанчињана
битолчанчињана
дебарчанчињана
велешанчињана
членчињана
поенчињана
свинчињана
бензинчињана
клинчињана
џинчињана
бончињана
македончињана
реончињана
авиончињана
закончињана
слончињана
трнчињана
клунчињана
чунчињана
свињчињана
коњчињана
мозочињана
апчињана
жапчињана
запчињана
капчињана
стапчињана
лепчињана
чепчињана
џепчињана
кипчињана
рипчињана
оклопчињана
попчињана
топчињана
грпчињана
крпчињана
купчињана
клупчињана
трупчињана
ќупчињана
рибарчињана
другарчињана
дарчињана
жарчињана
лекарчињана
библиотекарчињана
сликарчињана
банкарчињана
шумарчињана
денарчињана
бунарчињана
свињарчињана
парчињана
ветарчињана
центарчињана
политичарчињана
биберчињана
ѕверчињана
калуѓерчињана
фризерчињана
фудбалерчињана
бисерчињана
актерчињана
компјутерчињана
шеќерчињана
вирчињана
манастирчињана
чирчињана
зборчињана
изворчињана
договорчињана
отворчињана
добротворчињана
спонзорчињана
моторчињана
гласчињана
плусчињана
конусчињана
адвокатчињана
дипломатчињана
автоматчињана
братчињана
гратчињана
креветчињана
цветчињана
букетчињана
билетчињана
поетчињана
ѕитчињана
китчињана
ритчињана
дефектчињана
брилијантчињана
ботчињана
имотчињана
крстчињана
грутчињана
кучињана
клучињана
внучињана
шрафчињана
стихчињана
духчињана
брошчињана
џуџињана
мешињана
шишињана
ќошињана
молњана
луњана
нивоана
јоана
сакоана
паноана
бироана
џоана
пана
капана
скапана
најскапана
поскапана
шлапана
зашлапана
мапана
папана
тарапана
тапана
најтапана
потапана
слепана
тепана
натепана
претепана
дотепана
шепана
екипана
липана
пипана
расипана
сосипана
рампана
пумпана
копана
закопана
вкопана
прекопана
раскопана
ископана
откопана
крпана
трпана
заспана
проспана
лупана
групана
трупана
затрупана
натрупана
пренатрупана
супана
рана
барана
одбарана
пребарана
најбарана
побарана
пиварана
преговарана
затварана
претварана
отварана
железарана
карана
скарана
искарана
парана
распарана
тарана
старана
најстарана
постарана
махарана
жичарана
разочарана
шарана
прошарана
брана
забрана
набрана
храбрана
најхрабрана
похрабрана
одбрана
противодбрана
самоодбрана
разбрана
неразбрана
избрана
мембрана
обрана
добрана
најдобрана
подобрана
собрана
насобрана
врана
играна
надиграна
одиграна
разиграна
изиграна
проиграна
уиграна
кадрана
едрана
бедрана
ведрана
најведрана
поведрана
одрана
пудрана
ерана
верана
езерана
премиерана
гарсониерана
нуклерана
мерана
намерана
перана
операна
прерана
терана
натерана
втерана
претерана
дотерана
потерана
протерана
растерана
истерана
шеќерана
атмосферана
вечерана
бирана
колабирана
набирана
одбирана
пребирана
избирана
прибирана
пломбирана
собирана
насобирана
присобирана
гравирана
интензивирана
активирана
деактивирана
култивирана
мотивирана
инволвирана
апсолвирана
промовирана
реновирана
тетовирана
резервирана
конзервирана
изнервирана
сервирана
делегирана
привилегирана
негирана
корегирана
диригирана
полудиригирана
коригирана
рангирана
прворангирана
второрангирана
фингирана
пролонгирана
дрогирана
забарикадирана
складирана
деградирана
експедирана
ревидирана
ликвидирана
консолидирана
оксидирана
кандирана
суспендирана
фундирана
јодирана
кодирана
експлодирана
неексплодирана
еродирана
кородирана
бомбардирана
ретардирана
удирана
аплаудирана
судирана
студирана
простудирана
креирана
ангажирана
поангажирана
гаражирана
режирана
изрежирана
аранжирана
базирана
газирана
негазирана
презирана
импровизирана
инвалидизирана
стандардизирана
легализирана
реализирана
нереализирана
специјализирана
официјализирана
социјализирана
локализирана
нормализирана
анализирана
маргинализирана
криминализирана
финализирана
рационализирана
институционализирана
парализирана
либерализирана
деморализирана
централизирана
децентрализирана
неутрализирана
натурализирана
дигитализирана
хоспитализирана
инструментализирана
кристализирана
актуализирана
актуелизирана
стабилизирана
дестабилизирана
мобилизирана
демобилизирана
цивилизирана
стилизирана
алкохолизирана
урбанизирана
организирана
неорганизирана
самоорганизирана
поорганизирана
доброорганизирана
механизирана
витаминизирана
колонизирана
деколонизирана
синхронизирана
модернизирана
имунизирана
демилитаризирана
карактеризирана
окарактеризирана
компјутеризирана
фаворизирана
валоризирана
ревалоризирана
моторизирана
наелектризирана
приватизирана
доприватизирана
климатизирана
автоматизирана
деполитизирана
исполитизирана
партизирана
амортизирана
прецизирана
кондензирана
компензирана
дозирана
лакирана
маникирана
карикирана
блокирана
деблокирана
шокирана
маркирана
паркирана
маскирана
лирана
авалирана
инсталирана
инхалирана
етаблирана
депилирана
вентилирана
дестилирана
профилирана
емајлирана
штиклирана
рециклирана
изолирана
најизолирана
поизолирана
демолирана
полирана
контролирана
неконтролирана
регулирана
артикулирана
симулирана
формулирана
акумулирана
анулирана
манипулирана
изманипулирана
капитулирана
рекламирана
прокламирана
програмирана
анимирана
компримирана
дипломирана
реномирана
алармирана
афирмирана
реафирмирана
нормирана
формирана
деформирана
реформирана
преформирана
униформирана
информирана
новоформирана
расформирана
трансформирана
умирана
одумирана
изумирана
консумирана
планирана
непланирана
испланирана
санирана
импрегнирана
тренирана
комбинирана
координирана
дисциплинирана
минирана
контаминирана
елиминирана
инкриминирана
дискриминирана
доминирана
номинирана
деноминирана
детерминирана
индоктринирана
рутинирана
руинирана
рафинирана
дефинирана
недефинирана
редефинирана
предефинирана
додефинирана
вакцинирана
фасцинирана
дизајнирана
редизајнирана
донирана
озонирана
димензионирана
предимензионирана
пензионирана
шпионирана
импресионирана
стационирана
позиционирана
санкционирана
клонирана
депонирана
компонирана
новокомпонирана
експонирана
бетонирана
детонирана
интонирана
алтернирана
запирана
киднапирана
хендикепирана
екипирана
конципирана
темпирана
корумпирана
најкорумпирана
допирана
копирана
прекопирана
ископирана
сопирана
стопирана
узурпирана
потпирана
окупирана
преокупирана
карирана
декларирана
реставрирана
интегрирана
дехидрирана
нумерирана
генерирана
изгенерирана
оперирана
инспирирана
спонзорирана
декорирана
игнорирана
инкорпорирана
перфорирана
експроприрана
арбитрирана
филтрирана
концентрирана
сконцентрирана
оркестрирана
регистрирана
нерегистрирана
администрирана
демонстрирана
илустрирана
фрустрирана
инаугурирана
ажурирана
цензурирана
фактурирана
структурирана
шифрирана
дешифрирана
декласирана
пласирана
депласирана
првопласирана
најдобропласирана
второпласирана
третопласирана
четвртопласирана
шестопласирана
петтопласирана
масирана
трасирана
дресирана
адресирана
интересирана
заинтересирана
незаинтересирана
компресирана
процесирана
испроцесирана
сервисирана
релаксирана
порелаксирана
искомплексирана
фиксирана
авансирана
лансирана
балансирана
избалансирана
финансирана
исфорсирана
фокусирана
тирана
датирана
гранатирана
експлоатирана
констатирана
шатирана
ракетирана
комплетирана
интерпретирана
третирана
малтретирана
акредитирана
дискредитирана
емитирана
имитирана
лимитирана
компромитирана
цитирана
рецитирана
контактирана
инјектирана
селектирана
проектирана
новопроектирана
респектирана
диктирана
асфалтирана
револтирана
изреволтирана
резултирана
консултирана
демантирана
гарантирана
загарантирана
евидентирана
презентирана
ориентирана
дезориентирана
десноориентирана
талентирана
најталентирана
поталентирана
орнаментирана
имплементирана
експериментирана
коментирана
ферментирана
аргументирана
неаргументирана
документирана
монтирана
демонтирана
размонтирана
саботирана
дотирана
котирана
пилотирана
ротирана
банкротирана
адаптирана
еруптирана
рестартирана
инвертирана
абортирана
транспортирана
инвестирана
тестирана
атестирана
манифестирана
нокаутирана
дискутирана
ампутирана
регрутирана
луфтирана
излуфтирана
дистрибуирана
евакуирана
еволуирана
континуирана
конструирана
реконструирана
исконструирана
конституирана
структуирана
парафирана
фотографирана

Home - Дома | Back - Претходна | Next - Следна
Dr. George Goce Mitrevski
mitrege@auburn.edu