Macedonian folktales and legends. Македонски приказни и легенди


Адам и дава име на сите створови. 0054
Арсланот кога собрал аскер. 0033
Бабата и петленцето.
Баење да и трае детето на некоја жена. 0057
Баење за секаква болест. 0058
Баење за церма .
Баење од модрица, коскоболие и снагоболие.
Баење од нави.
Баење од подљута на рана .
Баење од уроци.
Баење од Црвеница.
Баење со јајце од штрк. 0060
Баење со колцето на кривата воденица. 0061
Бајачки од баба Петра. 0059
Богородица и жабата. 0047
Болеста си зема збогум. 0072
Борчот. 0023
В рај пари немат.
Вапир .
Вапир во Крушово. 0064
Вештици. 0063
Вода да те однесе. 0068
Волкот. 0005
Волшебната белезица. 0091
Врапците и цареви. 0032
Глувата баба.
Глушецот и змијата. 0050
Господ и смртта. 0053
Господ кога ги создаваше луѓето. 0055
Гулаби. 0074
Гускарот и ламјата.
Двајца лажови ортаци. 0013
Двете врапчиња и мрзливиот човек. 0009
Девојчето и вампирот.
Девојчето и дванаесетте месеци. 0083
Дедо Нојо ја изнашол лозата .
Дедо Нојо, глушецот и змијата.
Дели-Петровата краставица. 0015
Дервишот и измеќарот. 0030
Детето ѕвездалија. 0080
Детето  кај ѓаволот калфа. 0016
Ѓаволот и бабата. 0012
Ѓаволот и бабата. 0092
Ѓаволот и неговиот ортак. 0003
Ѓаволот што ќе оженеше четириесет калуѓери. 0001
Езеерата и стерната. 0045
Жента го запопила мажот. 0022
За вапирите. 0065
За толосумот.
За чумата.
Заум. 0044
Зелник без брашно. 0029
Змејот од Пелистер. 0093
Змеоец. 0040
Зошто врапците пеат “џив, џив”.
ЗОШТО МАЈМУН HE ИГРА ВО ПРИЛЕП.
Ѕвер. 0069
Исарот во Штип. 0043
Итар Пејо и селаните риболовци. 0087
Итар Пејо и стариот арамија. 0084
Итар Пејо. попот и алвата. 0086
Итар Петар оди од кај умрените!.
Како дедо одел на училиште. 0090
Калето Исар. 0042
Калуѓерите со чибуците. 0021
Кога дава Госпо, и од баџа дава. 0079
Кога дедо одел на училиште.
Кој го украде сеното тој ја има мувата на капата.
Кон житието на Св. Ј. Крстител.
Кораб-Планина, Крчин, Бистрра, Шар и Песја. 0039
Крадачка од терезија. 0027
Крал Волкашин и Марко Крале. 0089
Лисицата. 0004
Лисицата, петелот, гусакот и штркот. 0006
Лисицате, ежот и кртот. 0034
Лоша мисла, цела болест. 0085
Мајсторот и калфата што спечалиле многу пари со мачето во земја во која не виделе мачки.
Малото змиче и сиромашнио човек.
Марко Крале и самовилското млеко. 0088
Мачорот аџија. 0002
Миш Кукутела.
Мртвиот магосник. 0052
Надлажување. 0014
Невеста кртица. 0035
Невеста кртица<. 0081
Непозната градина. 0073
Нојо и магарето. 0049
Овчарот и трите самовили. 0020
Од камчиња манџа. 0028
Од куќа во куќа. 0076
Од трњето волна ќе збира, да борч да плаќа.
Од што е нашето Адамово јаболко.
Од што останале клепалото и камбаната да бијат по црквите.
Оџакот. 0026
Пари во самарот. 0025
Пафтен појас. 0077
Планината Дур-даа. 0037
Планината зенделбег. 0038
Полза од знаење. 0011
Посникот и вдовицата праведница .
Правината и кривината.
Предание за Калето Исар над град Тетово.
Прикаска за цар Соломон.
Простиот човек и Св.Никола.
РАЗЛИКАТА МЕЃУ М’ЖОТ И ЖЕНАТА.
Раштански смок. 0036
Рибина чорба.
Ристос и комарџијата. 0010
СВЕТИ ЈОН ВЛАДИМИР.
Свети Петар и сиромавиот. 0046
СВЕТИ СПИРУНДИЈА (Спиро).
Свети Трипун на први февруарија одејќи в лозје го срела Богоројца.
СВЕТИ ТРИФУН.
Се затна. 0007
Селцкиот поп и граѓанецот.
Сениште. 0066
Силјан Штркот. 0078
Син шајак. 0070
Сиромаио и арно да речи, никој не го слуша.
Сиромашкото момче и лисицата. 0017
Соломон в море. 0048
Солта. 0024
Сонцето и ѕвездите. 0056
Сончевата женидба. 0051
Таласами. 0062
Таласами.
Умот и касметот. 0008
Царот и стариот. 0031
Царот на гости. 0075
Царската ќерка co барабанот. 0019
Царската ќерка и екимо.
Човекот со к`смет во шупливата цреша. 0082
Чумата. 0071
Чумата.
Џамијата Сулејмание. 0041
Џив, џив. 0094

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org