Macedonian folktales and legends. Македонски приказни и легенди


Ѕвер. 0069
Џамијата Сулејмание. 0041
Џив, џив. 0094
Адам и дава име на сите створови. 0054
Арсланот кога собрал аскер. 0033
Бајачки од баба Петра. 0059
Баење да и трае детето на некоја жена. 0057
Баење за секаква болест. 0058
Баење со јајце од штрк. 0060
Баење со колцето на кривата воденица. 0061
Богородица и жабата. 0047
Болеста си зема збогум. 0072
Борчот. 0023
Вапир во Крушово. 0064
Вештици. 0063
Вода да те однесе. 0068
Волкот. 0005
Волшебната белезица. 0091
Врапците и цареви. 0032
Ѓаволот и бабата. 0092
Ѓаволот и бабата. 0012
Ѓаволот и неговиот ортак. 0003
Ѓаволот што ќе оженеше четириесет калуѓери. 0001
Глушецот и змијата. 0050
Господ и смртта. 0053
Господ кога ги создаваше луѓето. 0055
Гулаби. 0074
Двајца лажови ортаци. 0013
Двете врапчиња и мрзливиот човек. 0009
Девојчето и дванаесетте месеци. 0083
Дели-Петровата краставица. 0015
Дервишот и измеќарот. 0030
Детето  кај ѓаволот калфа. 0016
Детето ѕвездалија. 0080
Езеерата и стерната. 0045
Жента го запопила мажот. 0022
За вапирите. 0065
Заум. 0044
Зелник без брашно. 0029
Змејот од Пелистер. 0093
Змеоец. 0040
Исарот во Штип. 0043
Итар Пејо и селаните риболовци. 0087
Итар Пејо и стариот арамија. 0084
Итар Пејо. попот и алвата. 0086
Како дедо одел на училиште. 0090
Калето Исар. 0042
Калуѓерите со чибуците. 0021
Кога дава Госпо, и од баџа дава. 0079
Кораб-Планина, Крчин, Бистрра, Шар и Песја. 0039
Крадачка од терезија. 0027
Крал Волкашин и Марко Крале. 0089
Лисицата. 0004
Лисицата, петелот, гусакот и штркот. 0006
Лисицате, ежот и кртот. 0034
Лоша мисла, цела болест. 0085
Марко Крале и самовилското млеко. 0088
Мачорот аџија. 0002
Мртвиот магосник. 0052
Надлажување. 0014
Невеста кртица. 0035
Невеста кртица<. 0081
Непозната градина. 0073
Нојо и магарето. 0049
Оџакот. 0026
Овчарот и трите самовили. 0020
Од камчиња манџа. 0028
Од куќа во куќа. 0076
Пари во самарот. 0025
Пафтен појас. 0077
Планината Дур-даа. 0037
Планината зенделбег. 0038
Полза од знаење. 0011
Раштански смок. 0036
Ристос и комарџијата. 0010
Свети Петар и сиромавиот. 0046
Се затна. 0007
Сениште. 0066
Силјан Штркот. 0078
Син шајак. 0070
Сиромашкото момче и лисицата. 0017
Соломон в море. 0048
Солта. 0024
Сонцето и ѕвездите. 0056
Сончевата женидба. 0051
Таласами. 0062
Умот и касметот. 0008
Ховекот со к`смет во шупливата цреша. 0082
Царот и стариот. 0031
Царот на гости. 0075
Царската ќерка co барабанот. 0019
Чумата. 0071

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org