Македонски Мрсни Песни


А бре, Петре, седиш дома
Јадиш гомна,
Толчиш вошќи на подлошќи!
Фати го кучето,
Удри го од лесата,
Јади му од месата,
Удри го од вршникот, 
Јади му трбушникот,
Повлечи го по мразот,
Јади му од газот,
Удри го од лаурот
Јади му од паурот,
Повлечи го од тревата,
Јади му од цревата,
Удри го со пратот,
Јади му го стапот,
О, о, о, коледе, коледе!
-----
Ај седнал Марко, Марко Кралевиќа,
Седнал Марко куро' да си бричи!
Брикол, брикол, ми набрикол,
Ми набрикол - три страници,
Кога 'и мерил - три зобници,
Кога 'и броил - три влакна набрикол!
-----
Ајдете деца,
Да собираме деланки,
Да ебаваме селанки!
Ајдете деца,
Да собираме штичинја,
Да ебаваме пичинја!
-----
Ајчин Бајчин,
Г'спичок мајчин!
Курот има очи,
На кур ми скочи!
-----
Ала, ала атка,
Под магаре затка,
Од конј опутка,
На Васка у путка о, о, о!
-----
Ала, ала лаќи,
Пичка со мустаќи,
Турчин пичка не бричи,
Мачка риба не јаде!
-----
Ангеле Веле...
Отелил теле!
Води го в Крапа,
Купи му капа,
На капата игла,
Куро' му се дига,
Коледе, коледе, о-о-о!
-----
Априле риле,
Мој побратиме,
Дај ми три ношчи
Да је срушам баба (Марта):
Прни, Марту, на брадина!
-----
Арапине, дупине,
Кој ти дупи кожата
На четири места?
Мајка ти невеста,
Татко ти прч,
Сестра ти јаричка,
Да ја ебам у пичка, о, о, о!
-----
Ас сам Джиджи Фурламата,
Дрта путка в махалата,
Сисите ми се до папа -
Мога да си ги настапа!
Един стари пич ми рече:
Джиджи, не го дигаш вече!
Ја, како стара ороспија,
Му избих една чакија!
-----
Асодент - си фатив Германка,
Асодент - ја ебев на гранка,
Асодент - гранката се скрши,
Асодент - ебенјето се сврши!
-----
Атраќи петраќи,
пичка со мустаки.
Дај ми ја мене,
што ќе ти е тебе.
Да ми пази козите,
да и прчам нозите.
-----
Баба оди по Бабуна
Боса на налуни, 
Ја апнала за пичка стара,
Жолта лута оса, о-о-о!
-----
Баба оди по Бабуна
Бо-о-са, бо-о-са,
Ја апнала за пичката
О-о-са, о-о-са!
Дури дедо дотрча,
на баба и' отече,
на дедо му рипна,
на баба и' го пикна!
-----
Баба оди по Бабуна
Боса, боса,
Ја апнало за пичката
Оса, оса!
Дури дедо пристигна,
На баба и' отече -
На дедо му истече!
-----
Баба оди по Бабуна боса,
Ја апнала за пичката оса!
Дури дедо дотрча,
На баба и пичка отече!
-----
Баба оди по Бабуна боса,
боооса.
Ја апнала за пичката ооса,
ооса.
Дури дедо дотрча,
На баба и отече.
На дедо му рипна,
На баба и го пикна.
-----
Баба оди по домати,
Дедо мисли колку пати!
Баба седи на два стола,
Дедо буцка одоздола!
Баба седи на топола,
Дедо гледа пичка гола,
О-о-о, охо, охо-охо-о,
Коледе, коледе!
-----
Баба оди по орница,
Носи пичка в кошница,
Дедо оди по неа,
Дај ми, бабо, од неа!
-----
Баба -се-е бе....,
Баба сее бело брашенце!
Дедо гу е ба....,
Дедо гу е баба караше
Да не се-е бе....,
Да не сее бело брашенце!
-----
Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org