ПРЕГЛЕД НА АРХИВСКАТА ГРАЃА ЗА ПРЕСПА НА ФОНДОТ БРАНИСЛАВ РУСИЌ ВО МАНУCopyright ©. George Mitrevski. e-mail:mitrevski@pelister.org