Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
л Литар
л. Лице
Л.А. Лос Анџелес
л/сек литар во секунда
Л2ТП тунелски протокол од второ ниво (L2TP: Layer Two Tunneling Protocol)
лаб. лабораторија
ЛАН Локално распространета мрежа(LAN: Local Area Network)
лат. Латински
ЛВМ Лига на Власите во Македонија
ЛГБТ лезбејки, гејови, бисексуалци и трансексуалци
ЛД Лига за демократија; Ловечко друштво
ЛДЕ Локален долгорочен експерт
ЛДИ Лабораторија за динамички испитувања
ЛДК Демократска лига на Косово (LDK: Lidhja Demokratike e Kosoves)
ЛДЛ Холестерол (LDL: Low Density Lipoprotein )
ЛДП Личен дигитален помошник; Либерално-демократска партија
ЛЕАП Локален еколошки акционен план
ЛЕН Европска пливачка лига (LEN: Ligue Europeenne de Natation)
ЛЕР Локален економски развој
ЛЕСА Локална асоцијација на сопружници на персонал на Обединетите Нации (LESA: Local Expatriate Spouse Associations of the United Nations)
ЛИДЕМ Либерално-демократската младина
лит. литар; литература
ЛК Лекарска комора; лева комора
ЛКЕ Локален краткорочен експерт
ЛКМ Лекарска комора на Македонија
ЛКХ Левокоморна хипертрофија
ЛМО Локална Младинска Организација
ЛОИ Летни олимписки игри
ЛОТО Берзанска кратенка на Лотарија на Македонија Скопје
ЛП Либерална партија; лева предкомора
ЛПИС Систем за идентификација на земјишни парцели (LPIS: Land Parcel Identification System)
ЛПМ Либерална партија на Македонија
ЛС Локална самоуправа
ЛСД LSD: d-Lysergic Acid Diethylamide
ЛСДИС Ликвидни средства на друштво за инвестиционо советување
ЛСМ Леви сили на Македонија
ЛТД Лимитед (Ltd.: Limited)
ЛУМ Либерална унија на млади
ЛХБТН Лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, трансвестити и сe уште неодредени
ЛХЦ Голем хадронски акцелератор (LHC: Large Hadron Collider)
ЛЦД Екран со течни кристали (LCD: Liquid Crystal Display)
ЛЦП контролен протокол за врски (LCP: Link Control Protocol)
ЛШ Лига на шампионите

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org