Macedonian abbreviations and acronyms. Македонски кратенки и акроними


| А | Б | В | Г | Д | Ѓ | Е | Ж | З | Ѕ | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ќ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш |

ACRONYM DEFINITION
П+2+Пк приземје, два ката и поткровје
ПИРЛС Студија за напредокот на меѓународната писменост во читање (PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study)
% Процент
* граматички некореткно
11ОК Берзанска кратенка на Печатница 11 Октомври Прилеп
2-ри Втори
Дводимензионален
2С.мк Слободен софтвер Македонија
3-Г Трета генерација
Трета генерација
3Д-КЗСА Тродимензионални квантитативни зависности структура-активност
3ДЕС троен стандард за трајно шифрирање на податоците (3DES: Triple Data Encryption Standar)
Петодимензионален
А-секунда Ампер-секунда
А-час Ампер-час
а.н.в. апсолутна надморска висина
ААА Најдобар кредитен рејтинг; Аневризма на абдоминална аорта
ААМ Асоцијацијата на архитекти на Македонија
АБ Армиска болница
АБИ акутна бубрежна инсуфиенција
АБК Асоцијација на балкански комори
АВ Агенција за вработување
АВИ аудио-видео сплет (AVI: Audio Video Interleave)
АВНОЈ Антифашистичко веќе на народното ослободување на Југославија
АВРМ Агенција за вработување на Република Македонија
Автом. Автоматски
АГ Акционерско друштво (AG: Aktiengesellschaft)
АГБ (AGB: Aktionsgruppe Babynahrung)
АГИТПРОП Агитационо-пропагандно одделение на КПМ
АГР Берзанска кратенка на Агроплод Ресен
АГТИС Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка
АД Акционерско друштво
АДВ Асоцијација за демократски вредности
АДГ Акционерско друштво за градежништво
АДДС активни директориумски доменски сервиси
АДИ Асоцијација за демократски иницијативи
АДКОМ Асоцијација на даватели на комунални услуги
АДМС Акционерско друштво во мешовита сопственост
АДНПК Акционерско друштво за национална платежна картичка
АДО Акционерско друштво за осигуруванје
АДП Агенција за државни патишта; аконтативна даночна пријава
АДС Агенцијата за државни службеници
АДС-ЛП Албански демократски сојуз— Либерална Партија
АДСЛ Асиметрична дигитална претплатничка линија (ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)
АДТ Акционерско друштво за телекомуникации
АДУТ Акционерско друштво за угостителство, туризам и трговија
АЕА Асоцијација на европски авиопревозници
АЕАР Архив за етнолошки и антрополошки ресурси
АЕД Академија за развој на образованието (AED: Academy for Educational Development)
АЕК Агенцијата за електронски комуникации
АЕП Акутна еосинофилична пневмонија
АЕС стандард за напредно шифрирање (AES: Advanced Encryption Standard)
АЗСДМ Амбасада за сите деца и младинци
АИ Агенција за иселеништво; Агенција за информации; Амнести интернешнл
АИДАА Меѓународна асоцијација на аудиовизуелни автори
АИК Агроиндустријален комбинат
АИМ Алтернативна информативна мрежа
АИНФО Агенција за информации
АИО Агенција за информатичко општество
АИСЕК AISEC: Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
АИСЕЛ Агенција за иселеништво
АЈ-ПИ, ајпи Интернет протокол (IP: Internet Protokol)
АјКју коефициент на интелигенција (IQ: intelligence quotient)
АК Административна канцеларија; Архуска Kонвенција; Авионска компанија; Агрокомбинат
акад. Академик
АКЕ Ангиотензин конвертирачки ензим
АКМ Активност за конкурентност во Македонија; Атлантски клуб на Македонија
АКП Административна канцеларија за програма
АКРМ Адвокатска комора на Република Македонија
АКС Асоцирана клиничка состојба
АКУД Академско културно уметничко друштво
алб. албански
АЛЕ Атлас лингуарум Еуропае (ALE: Atlas linguarum Europae)
АЛК Берзанска кратенка на Алкалоид
АЛЦ Ацетил Л-карнитин
АМ Архив на Македонија
АМБО Албанско-Македонско-Бугарска нафтена корпорација
АМД Авто мото Аруштво
АМИ Акутен миокарден инфаркт
АММС Асоцијација за младинска и меѓународна соработка
АМН Австралиско-македонски неделник
амп Автоматски мек покрив
АМПТ Активни мерки на пазарот на трудот
АМС Агенција за млади и спорт
АМСМ Авто-Мото сојуз на Македонија
АМЧАМ Американска трговска комора во Македонија (AMCHAM: American Chamber of Commerce in Macedonia)
анат. Анатомија
анг. Англиски
англ. Англиски
анест. анестезија
АНОК Акционен народноослободителен комитет
АНРЈЛМ Асоцијација на наставниците по руски јазик и литература во Македонија
АНСИ Амерички национален институт за стандарди (ANSI: American National Standards Institute)
АО армиска област
АОК Асоцијација на отворени комуникации
АОП автоматска обработка на податоци
АОР Агенција за обнова и развој; Академија за образовен развој
АОЦ Сертификат за летање (AOC: Air Operating Certificate); Контролирано потекло на името на француско винот (Appelation d'Origine Contr?l?e)
АП автобуско претпријатие, ангина пекторис; (AP: Associated Press)

Copyright ©. George Mitrevski. mitrevski@pelister.org